Solna naturskolas vision och motto

VISION

"Att alla barn och ungdomar i Solna stad berikas för livet av naturskolans utbildningsaktivteter, att de växer upp till natur- och miljömedvetna medborgare med kunskap, känsla och insikt, så de fattar kloka beslut för sina egna liv och för jordens framtid."

MOTTO

"Att få kunskap och lärande att samspela, så att förundran och fascination om naturens mysterier väcks och berör människans inre."

Solna naturskola - en utbildningsresurs för skolor och förskolor.

Solna naturskola ordnar kursdagar med naturvetenskapligt innehåll för skolor och förskolor på uppdrag av Solna stad. Verksamheten är ett komplement till den ordinarie undervisningen och kursdagarna följer läroplanens mål och riktlinjer.

Samtliga kommunala grundskolor, och flera förskolor i Solna, har s.k. abonnemang på naturskolan för sina elevgrupper.

Fortbildningskurser inom natur/miljö/hållbar utveckling erbjuds.

Solna naturskola

På Solna naturskola arbetar Elisabet Brömster och Ninni Reinebo Engström. Kursdagarna om naturvetenskap och hållbar utveckling vänder sig främst till barn och ungdomar och till vuxna som arbetar inom förskola och grundskola. Solna naturskola erbjuder även ett antal kurser lämpliga för gymnasiegrupper.

Solna naturskola erbjuder fortbildning och anordnar studiebesök för pedagoger, lärarhögskolestudenter och andra vuxengrupper. Inspirationskursen i miljö och hållbar utveckling erbjuds även för personalgrupper från kommuner, organisationer, föreningar och företag. Läs mer under "Kurser för vuxna"

 Naturskolan som är ett komplement till den ordinarie skolan har elevaktiva och undersökande arbetssätt, undervisningen sker mestadels utomhus. Vi gör även experiment och värderingsövningar, ställer hypoteser och ger tid för reflektion. Solna naturskola är medlem i Sveriges naturskoleförening med mottot "Att lära in ute". 

Under kursdagarna anordnas studier ute i fält i skogen eller vid Igelbäcken med efterarbete inomhus. Elevernas medhavda matsäck äts i kåtan, ute på gården, vid bäcken eller vid dåligt väder inomhus. Läs mer om vilka kurser som erbjuds under "Kurser för barn" eller kom med egna önskemål. Bokar ni abonnemang med Solna naturskola blir ni kallade regelbundet enligt önskat program.

Naturskolan är ett komplement till skolornas undervisning. Naturskolans aktiviteter är elevaktiva vi arbetar med undersökande arbetssätt. Att uppleva och upptäcka utomhus är en självklarhet på en naturskola. Vi gör även experiment, värderingsövningar och ger tid för reflektion. Vi arbetar efter naturskoleföreningens motto "Att lära in ute". Läs gärna mer i vår arbetslagsdeklaration. Ladda ner.

Pris för Solnas skolor och förskolor: 990 kr + moms / grupp för heldag (3 - 4 tim.).

Under naturskoledagarna är vi ute i skogen eller i Ulriksdalsparken samt inne i naturskolans rum. Matsäckslunch äter vi tillsammans i kåtan, på gården, nere vid bäcken/dammen eller inomhus. Läs mer om olika kurser under "Kurser för barn" eller kom med egna önskemål!

Boka abonnemang med Solna naturskola

Skolor och förskolor kan boka abonnemang med naturskolan. Varje årskurs kommer då minst en gång per läsår, i en förvald natur- eller miljökurs för respektive årskurs eller åldersgrupp. Skolan/förskolan blir då kallade till Solna naturskola och har på så sätt garanterade dagar efter det valda programmet. Se förslag på hur det kan se ut Ladda ner här

Besök gården med din barngrupp utan att boka Solna naturskola

Överjärva gård är även ett utflyktsmål. Välkomna att hälsa på djuren, gå Hitta Vilse-stigen, Boplatsrundan, Barnens fågelkryss, hyr kåtan eller låna grillplatsen.

Gårdens statarmuseum är öppet första helgen varje månad  klockan 11-15.30. Tillfälligt stängt under pandemin.

Kåtan bokas via e-post till elisabet@overjarva.se Läs mer om bokning av kåtan.

Ved kan köpas genom Solna naturskola.

 

Ninni och Elisabet vid "Kretsloppshjulet", Solna naturskolas symbol. Foto från 2005.

Kontakt

Bäst att skicka mail då vi ofta är upptagna med grupper.

Elisabet Brömster, förstelärare Solna naturskola
elisabetoverjarva.se

Telefon: 072 583 10 74

Ninni Reinebo Engström, förstelärare Solna naturskola & museipedagog
ninnioverjarva.se

Telefon: 072 583 10 75

Elisabet och Ninni

Informationsfolder


Naturskolans informationsfolder

Text till Solna naturskolas folder översatt till engelska

Text till Solna naturskolas folder översatt till spanska

 

Verksamhetsberättelse

Ladda ner verksamhetsberättelsen 2020

Arbetslagsdeklaration

Solna naturskolas arbetslagsdeklaration.