Solna naturskolas vision och motto

VISION

"Att alla barn och ungdomar i Solna stad berikas för livet av naturskolans utbildningsaktivteter, att de växer upp till natur- och miljömedvetna medborgare med kunskap, känsla och insikt, så de fattar kloka beslut för sina egna liv och för jordens framtid."

MOTTO

"Att få kunskap och lärande att samspela, så att förundran och fascination om naturens mysterier väcks och berör människans inre."

Solna naturskola - en utbildningsresurs för skolor och förskolor.

Solna naturskola ordnar kursdagar med naturvetenskapligt innehåll för skolor och förskolor på uppdrag av Solna stad. Verksamheten är ett komplement till den ordinarie undervisningen och kursdagarna följer läroplanens mål och riktlinjer.

Samtliga kommunala grundskolor, och flera förskolor i Solna, har s.k. abonnemang på naturskolan för sina elevgrupper.

Fortbildningskurser inom natur/miljö/hållbar utveckling erbjuds.

Solna naturskola

På Solna naturskola arbetar Elisabet Brömster och Ninni Reinebo Engström. Våra kursdagar om naturvetenskap och hållbar utveckling vänder sig främst till barn, ungdomar och vuxna inom förskolan och grundskolan. Vi har även ett antal kurser som är lämpliga för gymnasiegrupper.

Vi erbjuder även fortbildning och anordnar studiebesök för pedagoger, lärarhögskolestudenter och andra vuxengrupper. Solna naturskolas "Inspirationskurs i miljö och hållbar utveckling" erbjuds även för personalgrupper från kommuner, organisationer, föreningar och företag. Läs mer under "Kurser för vuxna"

 Naturskolan är ett komplement till den ordinarie skolan. Naturskolans arbetssätt är elevaktiva och undersökande, undervisningen sker mestadels utomhus. Vi gör även experiment, värderingsövningar, ställer hypoteser och ger tid för reflektion. Vi är medlemmar i den svenska naturskoleföreningen och arbetar för dess motto"Att lära in ute". 

Under en kursdag är vi ute i skogen eller vid Igelbäcken samt efterarbetar inne i naturskolans rum. Elevernas medhavda matsäck kan ätas i kåtan, ute på gården, vid bäcken eller vid dåligt väder inomhus. Läs mer om vilka kurser vi erbjuder under "Kurser för barn" eller kom med egna önskemål eller boka abonnemang med Solna naturskola så får ni komma regelbundet.

Naturskolan är ett komplement till skolornas undervisning. Naturskolans aktiviteter är elevaktiva och vi arbetar med undersökande arbetssätt. Att uppleva och upptäcka utomhus är en självklarhet på en naturskola. Vi gör även experiment, värderingsövningar och ger tid för reflektion. Vi arbetar efter naturskoleföreningens motto "Att lära in ute". Läs gärna mer i vår arbetslagsdeklaration. Ladda ner.

Pris för Solnas skolor och förskolor: 900 kr / grupp för heldag (4 tim.).

Pris för skolor och förskolor från andra kommuner: 2 600 kr / grupp för heldag (4 tim.)

Det går även bra att boka halvdagar.

Under naturskoledagarna är vi ute i skogen eller vid Igelbäcken samt inne i naturskolans rum. Matsäckslunch äter vi tillsammans i kåtan, på gården, nere vid bäcken eller inomhus om vädret är riktigt tufft. Ni väljer själva vilket kursinnehåll ni vill ha. Läs mer om vilka kurser vi erbjuder under "Kurser för barn" eller kom med egna önskemål!

Boka abonnemang med Solna naturskola

Skolor och förskolor kan boka abonnemang med naturskolan. Varje årskurs kommer då minst en gång per läsår, i en förvald natur- eller miljökurs för respektive årskurs eller åldersgrupp. Skolan/förskolan blir då kallade till Solna naturskola och har på så sätt garanterade dagar efter det valda programmet. Se förslag på hur det kan se ut Ladda ner här

Besök gården med din barngrupp utan att boka Solna naturskola

Överjärva gård är även ett utflyktsmål. Välkomna att hälsa på djuren, gå "Hitta Vilse-stigen", låna grillplatsen eller att hyra kåtan.

Gårdens statarmuseum är öppet första helgen varje månad  klockan 11-16.

Kåtan bokas via e-post till elisabet@overjarva.se Läs mer om bokning av kåtan.

Ved kan köpas genom Solna naturskola.

 

Ninni och Elisabet vid "Kretsloppshjulet", Solna naturskolas symbol

Kontakt

Bäst att skicka mail då vi ofta är upptagna med grupper.
Vi som jobbar på Solna naturskola heter:


Elisabet Brömster, föreståndare & lärare
elisabetoverjarva.se

Telefon: 072 583 10 74

Ninni Reinebo Engström, lärare
ninnioverjarva.se

Telefon: 072 583 10 75

Folder

Ladda ner:
Naturskolans informationsfolder

Ladda ner texten till Solna naturskolas folder översatt till engelska

Ladda ner texten till Solna naturskolas folder översatt till spanska

 

Arbetslagsdeklaration

Ladda ner:
Solna naturskolas arbetslagsdeklaration.