Solna naturskola - en utbildningsresurs för skolor och förskolor.

Solna naturskola ordnar kursdagar med naturvetenskapligt innehåll för skolor och förskolor på uppdrag av Solna stad. Verksamheten är ett komplement till den ordinarie undervisningen och kursdagarna följer läroplanens mål och riktlinjer.

Samtliga kommunala grundskolor, och flera förskolor i Solna, har s.k. abonnemang på naturskolan för sina elevgrupper.

Fortbildningskurser inom natur/miljö/hållbar utveckling erbjuds.

Kurser för barn och ungdomar

Solna naturskola erbjuder kursdagar om natur, utomhuspedagogik och hållbar utveckling. 

Vi vänder oss främst till barn- och elevgrupper från förskolan och grundskolan men vi tar även emot grupper från gymnasieskolan och folkhögskolan.

Kursdagar och studiebesök för pedagoger beskrivs under "Kurser för vuxna".

Vilka kursmoment som ska ingå kommer vi överens om i dialog med beställaren. De kurser som presenteras här är tänkta för grundskoleelever. Men dessa kurser kan även anpassas för andra undervisningsnivåer och som kurser för pedagoger som önskar lära mer själva och få tips om hur de kan arbeta vidare med de egna barngrupperna.

Innehållet anpassas efter elevernas ålder och efter önskemål. Kursinnehållet kan också anpassas så det kompletterar det egna arbetet på skolan. Ring oss och diskutera vad Ni vill få ut av Er naturskoledag. Vi tar emot grupper även från andra kommuner i mån av plats.

Exempel:

Kursdagen om "Igelbäcken och vattendjur" kan anpassas till åldrar från 5 år upp till år 9 på högstadiet. Program för de yngre barnen.

Igelbäcken och vattendjur

Priser

En heldag för en grupp från förskola eller skola från Solna: 990 kr + moms (3-4 tim.) 

 

 

Om avbokning sker senare än tre veckor före bokad dag debiteras fullt pris.

 

Varje kursrubrik är länkad till en utförlig beskrivning av vad kursdagen innehåller. Till flertalet kurser finns även en beskrivning på vilka moment i läroplanen (Lgr11) som vi arbetar med under kursdagen.

Kursinnehållet varieras så det passar deltagarnas ålder och förförståelse.
Det går bra att önska eget kursinnehåll och att i dialog med oss bestämma hur dagen ska läggas upp.

Hur bokar Du en dag på Solna naturskola?

Bokning av en dag på naturskolan sker lättast genom att skicka förfrågan till Elisabet Brömster elisabetoverjarva.se .

Då vi ofta är upptagna med grupper kan det vara svårt att nå oss på telefonen så vi rekommenderar att ni kontaktar oss via E-post.

 

 

Elever årskurs 9 från Bergshamraskolan på en naturskoledag om botanik.