Solna naturskola - en utbildningsresurs

Solna naturskola ordnar kursdagar med naturvetenskapligt innehåll för skolor och förskolor på uppdrag av Solna stad. Verksamheten är ett komplement till den ordinarie undervisningen och kursdagarna följer läroplanens mål och riktlinjer.

Fortbildning inom natur/miljö/hållbar utveckling erbjuds.

Kurser och studiebesök för vuxna

Solna naturskola erbjuder kurser med två inriktningar:

  • Miljöinspiration och hållbar utveckling
  • Natur - och utomhuspedagogik

Vi tar emot personalgrupper från förskola, grundskola, kommuner, organisationer, föreningar och företag. Vi lägger upp kursinnehållet efter beställarens önskemål. Kurserna kan kombineras med egen konferens. Förtäring under kursdagen kan ordnas av Hästskostallets kafé.

Solna naturskola erbjuder även studiebesök med olika inriktningar:

  • Metodik och pedagogik på Solna naturskola
  • Gårdens historik och byggnader
  • Gården idag
Elisabet Brömster föreläser om materialåtervinning.

 

Kursinnehåll

Kursinnehåll planeras med beställaren.

Förslag miljöutbildningar kan laddas ner på denna sida.

Natur - och utomhuspedagogiska kurserna baseras på de olika kursområdena som finns under "Kurser för barn". Vi ger pedagogiska tips och berättar spännande fakta om naturen. Vi undersöker olika naturtyper och har aktiviteter ute och inne.

Kurser om kompostering anordnas för er som vill komma igång med kompostering eller för er som vill kompostera i pedagogiskt syfte på förskolan eller grundskolan.

Kontakt

Elisabet Brömster
elisabet@overjarva.se

Telefon: 072 583 10 74

Ninni Reinebo Engström

ninnioverjarva.se

Telefon: 072 583 10 75

 

Priser

Kurspris för grupp upp till 20 deltagare, halvdag är 8000 kr exkl. moms.
(För anställda i Solna stad är kurspriset 5 500 kr exkl.moms. för grupp upp till 20 deltagare, halvdag)
Ring för prisuppgifter för större grupper, längre kurser eller kurser kvällstid.

Studiebesöksavgift: Kontakta Elisabet Brömster för prisuppgift.

 

Avbokning senare än än tre veckor före kursdagen eller studiebesöket debiteras fullt pris.