Solna naturskola - en utbldingsresurs för skolor och förskolor

Solna naturskola ordnar kursdagar med naturvetenskapligt innehåll för skolor och förskolor på uppdrag av Solna stad. Verksamheten är ett komplement till den ordinarie undervisningen och kursdagarna följer läroplanens mål och riktlinjer.

Samtliga kommunala grundskolor, och flera förskolor i Solna, har s.k. abonnemang på naturskolan för sina elevgrupper.


Fortbildningskurser inom natur/miljö/hållbar utveckling erbjuds.

Huvudman för Solna naturskola.

Solna naturskola drivs av Överjärva gård AB som är dotterbolag till det kommunala bolaget Råsunda Förstads AB.

År 1995 fick Elisabet Brömster och Ninni Reinebo Engström uppdrag av Solna stad att starta och därefter vidareutveckla Solna naturskola.

 

Historik - Solna naturskola.

INVIGNING

Den 20 oktober 1995 invigdes naturskolan högtidligt med Prinsessan Christina som invigningstalare. Till ceremonin färdigställdes "kretsloppshjulet" som sedan dess varit Solna naturskolas symbol. Prinsessan Christina placerade solen i kretsloppshjulets mitt under invigningen, eftersom det är solen som ger energi till naturens kretslopp. Solen är även symbolen i Solnas stadsvapen och på fornnordiska betyder Solna "den solbelysta ön".

Följ länk till Solna stads Youtubekanal, så kan du se en film från invigningen 1995. https://www.youtube.com/watch?v=UCgeFtC0UAY

10 - ÅRS JUBILEUM

Solna naturskolas tioårsdag firades också med pompa och ståt. På DN:s familjesida kunde man läsa om "jubilaren". Klicka här för att läsa artikeln.

Dåvarande borgmästare Anders Gustâv höll tal, han sa att han hade svårt att tänka sig ett Solna utan Överjärva gård. Han sa också att Överjärva gård är "ett begrepp som ska säkras för framtiden". Gustâv poängterade det som positivt att Överjärva gård och Solna naturskola ständigt utvecklas framåt.

I vinterträdgården serverades kaffe med blåbärspajsbuffé. Denna byggnad är idag byggnadsminnesmärkt. 

Klass 3 från Alfaskolan i Solna sjöng under 10-årsjubiléumet 2005.

20 - ÅRS JUBILEUM

Solna naturskolas 20 -årsdag firades med jubileumslunch för stadens ledning, stadens rektorer och politiker, samt flera samarbetspartners inom staden.

Monica Eriksson
Sven Kinnander

Monica Eriksson, ordförande i Överjärva gård AB, höll välkomsttal. Sven Kinnander, kommunfullmäktiges ordförande, höll tal och beskrev naturskolan som en oas i staden och en guldgruva för Solnas barn och unga.

- Solna naturskola är en uppskattad verksamhet och Överjärva gård ett populärt utflyktsmål för besökare i staden. Genom studiebesök från hela världens alla hörn har naturskolan bidragit till att sätta Solna på världskartan. På Överjärva gård och med naturskolans verksamhet förenas forntid, nutid och framtid. Jag har svårt att tänka mig ett Solna utan Överjärva gård och Solna naturskola, sa Sven Kinnander i sitt tal.

Erik Frostegren och Anders Ekegren, båda tidigare politiker i Solna stad, höll tal och berättade hur allt började då Överjärva gård förvärvades av staden och byggnader restaurerades, Hästskostallet flyttades och Solna naturskola startade.

Barn från Solna Kulturskola sjöng naturskolans sång.

Erik Frostegren, Ninni Reinebo Engström, Elisabet Brömster, Anders Ekegren

Sedan 2012 har naturskolan två undervisningsrum!

Kursverksamheten på naturskolan sker med naturstudier i skogen och vid vattendrag kombinerat med undersökande arbetssätt inomhus vid mikroskopen.

 Bilder från undervisningsrummet som invigdes 2012:

 

Projekt och miljöstipendium.

Många är de projekt som drivits via och initierats av Solna naturskola under årens lopp. Här följer några exempel:

2005 startade Solna naturskola projekt "Lysande idé". I projektet samarbetade naturskolan med Solna stad och IKEA Barkarby för att informera om betydelsen av energieffektivitet och hur farligt avfall ska tas om hand. Varje hushåll i Solna erbjöds en gratis lågenergilampa och nya miljöstationer invigdes.

2006 lanserades projekt "Miljöalmanackan 2007", där Solnas årskurs nio elever tog fram bilder och text om hur avfall sorteras och tas om hand i kommunen. Renhållningsavdelningen och kommunens miljösamordnare samarbetade med Solna naturskola, som höll kurser för ungdomarna samt gav stöd till lärarna på de olika skolorna som medverkade. Eleverna fick också se en föreställning "Sopteater". Miljöalmanackan distribuerades till alla hushåll i Solna.

José Dalneris från Bergshamraskolan i Solna målade omslagsbilden till miljöalmanackan 2007.

Nordisk lägerskola 2009

Elever årskurs 9 och deras lärare från Solna stads vänorter i Norge, Danmark och Finland besökte Solna naturskola hösten 2009. Cirka hundra elever och 20 lärare fick prova på många olika aktiviteter som naturlekar, studera insekter i mikroskop, lära om energi och klimat, plantera, väva, grädda gammaldags pannkakor i Statarlängan, dekorera sin egen mugg på keramikverkstaden och njuta av solen i den härliga gårdsmiljön.

Solna naturskola tilldelas 2004 Solna stads miljöstipendium för att utveckla sitt arbete med klimat- och energifrågor mot skolor och förskolor i Solna stad. 2005 erbjöds många energi- och klimat aktiviteter på Solna naturskola. Skolor och förskolor kunde boka klimat och energidagar gratis under detta år. Naturskolan höll också flera kurser för pedagoger i klimat och energi.

Bilder från naturskolans undevisningsrum.

Ninni och Elisabet vid kretsloppshjulet, symbolen för Solna naturskola. 2005
Ninni tillsammans med arkitekter och dåvarande kommunantikvarie Alice Günther i diskussion om färger i Hästskostallet, juni 1995.
Elisabet och Ninni håller tal på 10- årsjubiléumet.

 

 

 

Solna naturskola startade 2005 projektet "Lysande idé" i samarbete med IKEA och Solna stad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninni och Elisabet med miljöstipendium 2004.