Uddens förskola, utegården med lekställningar och leksaker.
Vintervägen 39-41, 169 54 Solna
Kommunal
Visa karta

Uddens förskola

På Uddens förskola ska barnen känna trygghet, ha inflytande och vara delaktiga. Barnen ska utvecklas och växa tillsammans med stöd från förskolans pedagoger.

Den 17 oktober klockan 08.00-10.00 är det visning av Uddens förskola.

Välkommen!

Om oss

Uddens förskola ligger i Vasalund med närhet till Råstasjön med dess närliggande grönområde som lockar till naturlek. Barnen får möjlighet att titta på årstidsväxlingar, studera fåglar och måla av ett träd. Barnens nyfikenhet och vetgirighet uppmuntras. Varje larv, varje skalbagge eller blomma kan uppmuntra till en mängd av frågor och funderingar både bland barnen och de vuxna. Detta leder i sin tur till en fördjupad förståelse för olika sammanhang mellan växter-djur-människor och vår miljö.

Uddens förskola främjar leken vilket stimulerar fantasi, inlevelse, språk, kommunikation, samarbete och konflikthantering. Vi satsar mycket på en skapande och kreativ verksamhet. Tillsammans arbetar vi med alla sinnen genom sång, rim och ramsor, drama, rörelse och sagoberättande.

Vi vill på ett lekfullt sätt, genom att använda olika uttrycksmedel (skapande, rörelse, musik och drama), väcka nyfikenhet och utveckla och stärka barnens:
självkänsla, naturkunskap, språkliga förmåga, matematiska förmåga, sociala förmåga och empatiska förmåga.

Förskolan Uddens vision är att bedriva en förskoleverksamhet där alla barn, vårdnadshavare och pedagoger skall trivas och ha roligt tillsammans, att alla ska känna sig trygga och utvecklas efter sina förutsättningar och att vi följer Lpfö riktlinjer i vår dagliga utbildning.

Visning av verksamheten

Den 2 maj kl. 09.30 är det visning av Uddens förskola.

Deltagande i visningen förutsätter att man är frisk.

Välkommen!

Kontaktinformation

Uddens förskola

Rektor

Åsa Graveleij
asa.graveleij@solna.se

Biträdande rektor

Beatrice Lunnelie
beatrice.lunnelie@solna.se

08-746 10 00 (via Kontaktcenter)

Barngrupper

Måsen
08-746 11 98

Tärnan
08-746 11 97

Karta

Senast uppdaterad