Klöverns förskola, utegården med lekställningar och leksaker.
Klövervägen 2, 169 59 Solna
Kommunal
Visa karta

Lyckoklöverns förskola

Välkommen till Lyckoklöverns förskola! Hos oss vill vi erbjuda en verksamhet där barnen får möjlighet att utveckla sin identitet samtidigt som de är delaktiga i vår gemenskap. På vår förskola arbetar vi med trygghet, mångfald och barninflytande.

Förändringar 2023

Förskolan Lyckoklövern kommer att påverkas av utbyggnaden av tunnelbanans gula linje till Arenastaden i form av höga bullernivåer under en längre period. Från och med augusti 2023 kommer förskola därför endast bedrivas i begränsade delar av lokalerna där bullernivåerna inte beräknas överskrida riktvärdena.
Sommaren 2024 påbörjas sedan byggnation av ett ventilationsschakt på förskolans gård. Från den tidpunkten är det inte möjligt att bedriva förskoleverksamhet alls i lokalerna.

Om oss

Lyckoklöverns förskola ligger centralt i Vasalund med närhet till kommunikationer såsom pendeltåg och tvärbana. Förskolan har en stor gård som lockar till lek och bus. Barnen har också tillgång till flera närliggande parker så som Hagalundsparken samt promenadavstånd till Solna bibliotek.

Vår gård är stor och rymlig den lockar till lek, spring och utforskande.

Vi arbetar aktivt med hur vi är mot varandra. Att kunna fungera i grupp, att känna sig själv och stå upp för sina åsikter samtidigt som man kan sätta sig in i hur andra känner är avgörande för att utvecklas till en empatisk, demokratisk människa.

Förskolan Lyckoklöverns vision är att bedriva en förskoleverksamhet där alla barn, vårdnadshavare och pedagoger skall trivas och ha roligt tillsammans. Vi vill att alla ska känna sig trygga och utvecklas efter sina förutsättningar.

Tills vidare genomförs inga visningar av förskolor i Solna.

Kontaktinformation

Lyckoklöverns förskola

Rektor

Åsa Graveleij
asa.graveleij@solna.se

Biträdande rektor

Karin Klingvall
karin.klingvall@solna.se

08-746 10 00 (via Kontaktcenter)

Barngrupper

Ekorren
072-583 18 85

Grodan
072 583 18 86

Snigeln
072-583 18 87

Hammarhajen
072-583 18 88

Tigerhajarna
072-583 13 14

Delfinen
072-583 18 89

Karta

Senast uppdaterad