Solskenets förskola, entrén och utegården med leksaker.
Vasavägen 4A, 169 58 Solna
Kommunal
Visa karta

Solskenets förskola

Solskenets förskola ligger i nyproducerade lokaler i kvarteret Bellona med närhet till parkområde och lekplatser.

Om oss

Vi på Solskenets förskola vill ge barnen en bra start i livet och utgår från varje barns unika förmåga, nyfikenhet och lust att lära. Målsättningen är att alla barn ges förutsättningar att nå sin fulla potential och är väl förberedda för nästa steg. Vi har tagit fasta på att barnen ska ha det roligt och tryggt på förskolan, för det är då som vi upplever att lärandet blommar som mest.

Vår gård är utmanande, med goda möjligheter till lek och utforskande. Barnens nyfikenhet och intressen leder oss också ut på äventyr på andra platser i vår närmiljö.

I undervisningen strävar vi efter att främja barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Vi vill erbjuda en miljö där barnen är delaktiga och har stort inflytande över dagen och samtidigt en miljö där barnen utmanas att ”prova på” och uppmuntras att tro på sin egen förmåga.

Förskolans värdegrund och likabehandlingsperspektivet genomsyrar hela verksamheten. Vi vill lyfta nyanser och olikheter och främja allas möjlighet att vara de unika personer de är.

En stor del av barnens utveckling och lärande sker genom leken, varför leken är ett naturligt och viktigt inslag i vår dagliga verksamhet. Vi arbetar också efter Solna stads strategi för språkutveckling samt ett kontinuerligt och medvetet arbete med vardagsmatematik, naturkunskap/teknik, rörelse och skapande. Ibland väver vi ihop alla delar i projekt- eller temaarbete.

Visning av verksamheten Visa Dölj

Den 22 september och den 20 oktober visar biträdande rektor Krista Rosenberg Solskenets förskola. Visningen startar klockan 09.15. Föranmälan sker i mejl till biträdande rektor. Deltagande i visningen förutsätter att man är frisk. Välkommen!

Kontaktinformation

Solskenets förskola

forskoleomrade3@solna.se
08-746 10 00 (via Kontaktcenter)

Rektor

Hasija Duric-Salom
hasija.duric-salom@solna.se

Biträdande rektor

Krista Rosenberg
krista.rosenberg@solna.se

Barngrupper

Kvadraten
072-583 18 70

Cirkeln
072-583 18 91

Triangeln
072-583 13 19

Avdelning 4
072- 583 19 94

Avdelning 5
072- 583 19 95

Avdelning 6
072- 583 19 96

Karta

Senast uppdaterad