Skytteholmsskolan exteriör
Ankdammsgatan 14-16, 171 43 Solna
Kommunal, F-6
Visa karta

Skytteholms­skolan

Skytteholmsskolan är en grundskola för förskoleklass till
årskurs 6. Från höstterminen 2023 erbjuder skolan årskurserna 4-6. Det sker stegvis genom att årskurs 4 startade höstterminen 2023, sen växer skolan en årskurs åt gången. Skolan ligger mitt i Solna, med närhet till grönområden.

Om skolan

På Skytteholmsskolan har vi höga förväntningar på såväl elever som personal och har en god samverkan med föräldrar. Skolan har väl fungerande arbetslag som ansvarar för att alla elever ska känna trygghet och sammanhang. Vi har språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla våra verksamheter och elevaktivt arbetssätt i undervisningen, på utvecklingssamtalen och i klass-och elevråd.

Skytteholmsskolan på Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fritids

Fritidshemsverksamheten är öppen från klockan 06.30-18.00. I vårt fritidshem ska vi både stimulera elevernas utveckling och lärande samtidigt som eleverna ska erbjudas en meningsfull fritid. För att lyckas med detta arbetar vi utifrån såväl elevernas behov, intressen och erfarenheter men också med att kontinuerligt utmana eleverna ytterligare och inspirera dem till nya upptäckter.

Trygghetsarbete

Skytteholmsskolan arbetar aktivt för att stoppa och förebygga mobbing. Hos oss ska alla bemötas med respekt som individ och ha rätt att utvecklas utifrån sina möjligheter. Målsättningen är att alla ska vara en del av gemenskapen på skolan där vi alla värnar om miljön och där alla ska känna trygghet och trivsel. Tillsammans bidrar vi alla till att skapa en skolmiljö som är bra för våra elevers lärande, utveckling och hälsa.

Informationsträffar inför skolansökan
till läsåret 2024-2025

Välkommen att besöka Solna stads kommunala grundskolor innan du gör din skolansökan för läsåret 2024-2025.

Informationsträff för dig som har barn som börjar förskoleklass, åk 4 eller åk 7 höstterminen 2024

Grundskola

Lokal

Datum

Tid

Bergshamraskolan

Aulan

21 november

18.00-19.30

Ekensbergsskolan

Ljushallen

28 november

18.00-19.30

Granbackaskolan

Matsalen

5 december

18.00-19.30

Järvastadens skola

Ulriksdalsskolan,
se nedan

28 november

18.00-19.30

Parkskolan

Biblioteket

30 november

18.00-19.30

Råsunda skola

Förskoleklass

Stråkvägen 11
orange dörrar,
förskoleklassens
lokaler

11 december

18.00-19.30

Råsunda skola
Årskurs 4

Matsalen, Stråkvägen 11

14 december

17.00-18.30

Råsunda skola,
Årskurs 7

Matsalen, Parkvägen 4

12 december

17.00-18.30

Skytteholmsskolan

Ljushallen

29 november

18.00-19.30

Tallbackaskolan

Aulan

30 november

18.00-19.30

Ulriksdalsskolan

Förskoleklass

Matsalen

28 november

18.00-19.30

Ulriksdalsskolan
Årskurs 4 och 7

Matsalen

7 december

drop-in
15.00-17.00

Solna anpassad
grundskola
Solna anpassad gymnasieskola

Skolans lokaler,
ingång B1
Skytteholmsskolan

14 november

17.30-19.00


Välkommen till förskoleklassverksamheterna i Solna stad

Solna anpassad grundskola

I Skytteholmsskolans lokaler ligger även Solna anpassad grundskola.

Kontaktinformation

Skytteholmsskolan

skytteholmsskolan@solna.se
08-746 10 00 (via kontaktcenter)

Rektor

Kristina Bergström
kristina.bergstrom@solna.se

Biträdande rektor

Selvi Aydin
selvi.aydin@solna.se

Administration

Malin Tengmark
skytteholmsskolan@solna.se

Fler kontaktuppgifter

Karta

Senast uppdaterad