Solna gymnasiesärskola
Ankdammsgatan 14-16, 171 43 Solna
Kommunal, Anpassad gymnasieskola
Visa karta

Solna anpassad gymnasieskola

Från och med höstterminen 2022 erbjuder Solna stad anpassad gymnasieskola i form av individuella program. Solna anpassad gymnasieskola, som är en utbildning som vänder sig till ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning, sträcker sig över fyra år och är en frivillig skolform.

Solna anpassad gymnasieskola bedrivs i Skytteholmsskolans lokaler tillsammans med Solna anpassad grundskola och Skytteholmsskolans grundskola. Vi har nära till fina naturområden och goda kommunikationsmöjligheter. I närheten av skolan finns även LSS korttidsverksamhet med fritidsverksamhet efter skoldagens slut för de som behöver.

Individuella programmet

Det individuella programmet är en utbildning som anpassas efter dina individuella behov och förutsättningar. Du läser ämnesområden istället för ämnen. På Solna grundsärskolas individuella program läser man extra inom de estetiska uttrycksformerna. Programmet kan även innehålla praktik om skolan bedömer att det är bra för dig. Vi jobbar tematiskt i olika ämnesområden där vi kombinerar teori med praktik vilket betyder att du hela tiden prövar det du lärt dig.

Det individuella programmet innehåller följande ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • hem- och konsumentkunskap
  • idrott och hälsa
  • natur och miljö
  • individ och samhälle
  • språk och kommunikation

Längre ned på följande sida kan du läsa mer om anpassad gymnasieskola:
Anpassad grundskola och gymnasieskola

Informationsträffar inför skolansökan
till läsåret 2024-2025

Välkommen att besöka Solna stads kommunala grundskolor innan du gör din skolansökan för läsåret 2024-2025.

Informationsträff för dig som har barn som börjar förskoleklass, åk 4 eller åk 7 höstterminen 2024

Grundskola

Lokal

Datum

Tid

Bergshamraskolan

Aulan

21 november

18.00-19.30

Ekensbergsskolan

Ljushallen

28 november

18.00-19.30

Granbackaskolan

Matsalen

5 december

18.00-19.30

Järvastadens skola

Ulriksdalsskolan,
se nedan

28 november

18.00-19.30

Parkskolan

Biblioteket

30 november

18.00-19.30

Råsunda skola

Förskoleklass

Stråkvägen 11
orange dörrar,
förskoleklassens
lokaler

11 december

18.00-19.30

Råsunda skola
Årskurs 4

Matsalen, Stråkvägen 11

14 december

17.00-18.30

Råsunda skola,
Årskurs 7

Matsalen, Parkvägen 4

12 december

17.00-18.30

Skytteholmsskolan

Ljushallen

29 november

18.00-19.30

Tallbackaskolan

Aulan

30 november

18.00-19.30

Ulriksdalsskolan

Förskoleklass

Matsalen

28 november

18.00-19.30

Ulriksdalsskolan
Årskurs 4 och 7

Matsalen

7 december

drop-in
15.00-17.00

Solna anpassad
grundskola
Solna anpassad gymnasieskola

Skolans lokaler,
ingång B1
Skytteholmsskolan

14 november

17.30-19.00


Kontaktinformation

Rektor gymnasiesärskola

Mariana Berlin
mariana.berlin@solna.se

Skolsköterska

Ingela Jansson
Ingela.jansson@solna.se

08-746 11 32

Administration

Nurgundan Kut
nurgundan.kut@solna.se

Skolläkaren nås via skolsköterskan

Karta

Senast uppdaterad