Olycksfalls­försäkring

Barn- och elever som är folkbokförda i Solna stad kan till följd av olycksfall få ersättning från kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring.

Barn- och elever folkbokförda i andra kommuner men som går i förskole- eller skolverksamhet i Solna stad är försäkrade under tiden de är i verksamheten. Även vissa andra grupper kan omfattas av den kollektiva olycksfallsförsäkringen.

  • Försäkringen gäller dygnet runt för förskole- och skolbarn (inklusive gymnasieskola) folkbokförda i Solna.
  • Försäkringen gäller under verksamhetstid för barn- och elever folkbokförda i andra kommuner som går i förskola eller skola i Solna stad.
  • Du behöver inte betala självrisk om du behöver använda dig av försäkringen.

Du anmäler själv

Om barnet eller eleven råkar ut för en skada är det är vårdnadshavaren eller eleven själv som anmäler skadan.

Blankett för skadeanmälan samt mer information om försäkringen, försäkringsvillkor, försäkringsinformation och vad som gäller hittar du på Stockholmsregionens Försäkrings AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För ytterligare frågor hör av dig till stadens kontaktcenter.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad