Bergshamraskolan. Skolgård.
Hjortstigen 1, 170 71 Solna
Kommunal, F-6
Visa karta

Bergshamra­skolan

Bergshamraskolan är en grundskola för förskoleklass till årskurs 6. Skolan har nära till Bergshamra IP och Svedenbadet och naturen ligger in på knuten med Edsviken och Ulrikdals slottspark. Kommunikationerna är goda och det tar endast 12 minuter med tunnelbanan till centrala Stockholm.

Om skolan

På Bergshamraskolan är delaktighet viktigt och vi har därför en organisation där mycket av ansvaret för arbetet ligger hos arbetslagen. Genom klassråd, elevråd och föräldraråd får elever och föräldrar inflytande över skolans arbete.

Digitala verktyg är ett självklart inslag i undervisningen. Datorer finns tillgängliga för de äldre eleverna och det finns god tillgång på lärplattor för de yngre.

Biblioteket är en central mötesplats på skolan. Hit kan elever komma för att låna böcker eller för att få en lugn plats att studera på. Alla elever från förskoleklass och uppåt är välkomna till biblioteket för att låna böcker.

Skolan har även ett gott samarbete med Solna kulturskola, som erbjuder bland annat streetdance, film, bild och media samt musik på skolan. Läs mer på Solna Kulturskola

Bergshamraskolan på Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trygghetsarbete

Bergshamraskolan har ett trygghetsteam samt ett fungerande antimobbingarbete, allt för att skapa trygga förhållanden för eleverna. Vi arbetar också aktivt med möten mellan yngre och äldre elever för att på det sättet ytterligare öka respekt och förståelse för varandra. Skolan driver ett aktivt likabehandlingsarbete och samarbetar med barnrättsorganisationen Friends. Tillsammans bidrar vi alla till att skapa en skolmiljö som är bra för våra elevers lärande, utveckling och hälsa. Samarbetet med Friends ger personalen kunskap och konkreta verktyg för att långsiktigt förhindra och förebygga kränkningar samt främja allas lika värde.

Fritids

Fritidshemsverksamhet erbjuds från klockan 06.30–18.00 för elever i förskoleklass till årskurs 6. Fritidshemmens uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan. Fritidshemmen ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och social gemenskap. För årskurs 4-6 har vi fritidshem på Q-lan.

Informationsträffar inför läsåret 2023-2024

Här finner du tid och datum för informationsträffar riktade till vårdnadshavare med barn som ska börja i förskoleklass höstterminen 2023. Vissa informationsträffar riktar sig även till dig vars barn ska börja årskurs 4 eller 7 och som nu går sista årskursen på någon av följande skolor:

  • Bergshamraskolan
  • Ekensbergsskolan
  • Granbackaskolan
  • Parkskolan
  • Skytteholmsskolan
  • Fristående skola som inte har kommande årskurs
Informationsträffar 2022

Grundskola

För årskurs

Lokal

Datum

Tid

Parkskolan

F*

Matsalen

15 nov

18.00-19.00

Ekensbergsskolan

F*, 4

Ljushallen

22 nov

18.00-19.00

Skytteholmsskolan

F*

Ljushallen, ingång A2

23 nov

18.00-19.00

Bergshamraskolan

F* 4

Aulan

24 nov

18.00-19.00

Granbackaskolan

F*

Matsalen

29 nov

18.00-19.30

Ulriksdalsskolan

F*, 4, 7

Ljushallen

29 nov

18.00-19.00

Tallbackaskolan

F*, 4, 7

Aulan

6 dec

18.00-19.30

Råsunda skola

F*

Matsalen

13 dec

18.00-19.00

Råsunda skola

4

Stadion

13 dec

18.00-19.00

Råsunda skola

7

Matsalen i Annexet

13 dec

18.00-19.00

* F = förskoleklass.

Välkommen till förskoleklassverksamheterna i Solna stad

Fritidshem och tonårsverksamhet Q-lan Visa Dölj

Q-lans fritidsgård ligger i Bergshamraskolan. På eftermiddagarna bedrivs fritidsklubbsverksamhet för årskurs 4–5 och på kvällarna är fritidsgården öppen för årskurs 7 upp till 19 år.

Fritidsklubben

På fritidsklubben har vi tillgång till gymnastiksalar och danslokal, vi har också ett skapande rum som är öppen varje dag. Vi har tillgång till pingis och ute pitch. Vi har ett lugnt rum som man kan ta det lugnt i, vi har tillgång till tv-spel och även sällskapsspel. Ibland gör vi en del utflykter med barnen.

Fritidsgården

Som tonåring har man tillgång till träningslokalen redan från kl. 13.00. På kvällarna finns tillgång till gymnastiksalar, dans- och träningslokaler, replokal, DJ-utrustning, skapande, pingis, biljard och mycket annat. Q-lan arbetar aktivt med ungdomsinflytande och har bra samarbeten med andra fritidsgårdar och verksamheter.

Kontaktinformation

Bergshamraskolan

bergshamraskolan@solna.se
08-746 10 00 (via Kontaktcenter)

Rektor

Förstelärare, elevhälsoteam (specialpedagog, speciallärare, kurator och
biträdande rektor), drift, fritidshem åk F-6
Conny Lindberg
conny.lindberg@solna.se

Biträdande rektor

Åk F-6 samt studio åk 1-6
Camilla Lundberg
camilla.lundberg@solna.se

Fler kontaktuppgifter


Karta

Senast uppdaterad