granbackaskolan
Emmylundsvägen 10-12, 171 72 Solna
Kommunal, F-3
Visa karta

Granbacka­skolan

Granbackaskolan är en grundskola i Huvudsta för elever från förskoleklass till årskurs 3. Här arbetar vi med tydlig kommunikation, anpassning, värdegrund, trygghet och studiero. Skolan är belägen nära Västra skogens T-banestation och har vackra grönområden ned mot Augustendals 4H-gård, Huvudsta gård och Ulvsundasjön. Skolan har två skolgårdar med stora ytor att leka på.

Om skolan

Granbackaskolans målsättning är att skapa trygghet för barnen, lära eleverna att ta ansvar och känna respekt för sig själva och sin omgivning. Vi vill att alla elever ska lämna skolan med gedigna baskunskaper. Vi har tydliga avstämningsmål i alla årskurser som föräldrar, elever och pedagoger diskuterar på utvecklingssamtalen varje termin. Digitala verktyg är ett av redskapen i skolundervisningen, elever i behov av särskilt stöd har egen surfplatta. Våra klassrum är utrustade med interaktiva whitebordtavlor eller projektorer.

Granbackaskolan på Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fritidshem

Granbackaskolan har fyra fritidshem, ett per årskurs, F-3. Fritidshemmet är öppet varje vardag kl.06.30-18.00. Fritidshemmen och skolan samverkar under skoldagen vilket gör att vi är flera vuxna kring barnen. Fritidshemmen arbetar enligt läroplanens mål och kompletterar undervisningen i förskoleklassen och skolan. På våra fritidshem stimuleras elevernas utveckling och lärande samt att vi erbjuder en meningsfull fritid. Det sker genom att vi främjar elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande verksamhet.

Trygghetsarbete

Målsättningen för Granbacka är självklart att ingen på skolan ska utsättas för kränkningar eller trakasserier. Skolan har ett aktivt likabehandlingsarbete och samarbetar med barnrättsorganisationen Friends. Tillsammans bidrar vi alla till att skapa en skolmiljö som är bra för våra elevers lärande, utveckling och hälsa.

Informationsträffar inför läsåret 2023-2024

Här finner du tid och datum för informationsträffar riktade till vårdnadshavare med barn som ska börja i förskoleklass höstterminen 2023. Vissa informationsträffar riktar sig även till dig vars barn ska börja årskurs 4 eller 7 och som nu går sista årskursen på någon av följande skolor:

  • Bergshamraskolan
  • Ekensbergsskolan
  • Granbackaskolan
  • Parkskolan
  • Skytteholmsskolan
  • Fristående skola som inte har kommande årskurs
Informationsträffar 2022

Grundskola

För årskurs

Lokal

Datum

Tid

Parkskolan

F*

Matsalen

15 nov

18.00-19.00

Ekensbergsskolan

F*, 4

Ljushallen

22 nov

18.00-19.00

Skytteholmsskolan

F*

Ljushallen, ingång A2

23 nov

18.00-19.00

Bergshamraskolan

F* 4

Aulan

24 nov

18.00-19.00

Granbackaskolan

F*

Matsalen

29 nov

18.00-19.30

Ulriksdalsskolan

F*, 4, 7

Ljushallen

29 nov

18.00-19.00

Tallbackaskolan

F*, 4, 7

Aulan

6 dec

18.00-19.30

Råsunda skola

F*

Matsalen

13 dec

18.00-19.00

Råsunda skola

4

Stadion

13 dec

18.00-19.00

Råsunda skola

7

Matsalen i Annexet

13 dec

18.00-19.00

* F = förskoleklass.

Välkommen till förskoleklassverksamheterna i Solna stad

Kontaktinformation

Granbackaskolan

granbackaskolan@solna.se
08-746 10 00 (via kontaktcenter)

Rektor

Jonas Lindgren
jonas.lindgren@solna.se

Biträdande rektor

Camilla Binnefors
camilla.binnefors@solna.se

Fler kontaktuppgifter

Karta

Senast uppdaterad