Parkskolan. Barn som leker utanför.
Blomgatan 3, 169 64 Solna
Kommunal, F-3
Visa karta

Parkskolan

Parkskolan är en grundskola för förskoleklass till årskurs 3. Skolan ligger i en grön oas i Hagalund med närhet till Solna centrum och kommunikationer. Vi är en liten nyrenoverad skola för elever från förskoleklass till årskurs 3. Här arbetar engagerade, kunniga lärare och fritidspersonal som stödjer och utmanar eleverna i deras lärande.

Om skolan

Parkskolan är den lilla skolan där vi aktivt arbetar för att alla ska lära känna varandra. Vi har många olika gemensamhets­skapande aktiviteter för att alla ska bli trygga och delaktiga i skolan och på fritids­hemmet. Arbetet i klasserna präglas av arbetsro med fokus på lärande och kunskap.

Fritids

Fritidshemmet är öppet varje vardag mellan 06.30-18.00. Fritidspersonalen samverkar med skolan under stor del av dagen. Det innebär att vi är fler vuxna kring barnen. Fritids har som målsättning att alla barn utifrån sin egen förutsättning, ska ges möjlighet att fortsätta utvecklas till trygga och socialt rustade individer. På eftermiddagarna efter mellanmålet delas barnen in i mindre grupper och erbjuds olika slags aktiviteter.

Trygghetsarbete

Arbetet mot kränkande behandling är en viktig del av skolans verksamhet och ansvar. Med utgångspunkt i skolans regelbundna trivselenkäter görs all personal delaktiga i skolans arbete mot kränkande behandling.

Informationsträffar inför skolvalet 2022-2023

Informationsträffar kommunal skola

Tabell över informationsträffar i kommunal skola

Grundskola

Lokal

Datum

Tid

Ekensbergsskolan

Matsalen

3 maj

17.30-18.30

Granbackaskolan

Matsalen

3 maj

18.30-19.00

Råsunda skola

Matsalen

3 maj

18.00-18.30

Skytteholmsskolan

Förskoleklassens lokaler

3 maj

18.00-19.00

Tallbackaskolan

Förskoleklassens lokaler

3 maj

18.00-18.30

Ulriksdalsskolan

Ljushallen

3 maj

18.00-19.00

Parkskolan

Matsalen

4 maj

17.30-18.30

Bergshamraskolan

Aulan

5 maj

18.00-19.00


Välkommen till förskoleklassverksamheterna i Solna stad

Kontaktinformation

Parkskolan

parkskolan@solna.se
08-746 10 00 (via kontaktcenter)

Rektor

Kristina Bergström
kristina.bergstrom@solna.se

Fler kontaktuppgifter

Karta

Senast uppdaterad