Ledighets­­ansökan

I grundskolan, förskoleklass till och med årskurs 9, råder skolplikt och det innebär att eleven ska vara i skolan under läsårets alla dagar. När en elev önskar ledigt utanför loven måste vårdnadshavare ansöka om det till skolan.

En elev kan få ledigt för så kallad enskild angelägenhet. Vid synnerliga skäl kan eleven få ledigt under en längre period.

Om du behöver ansöka om ledighet för ditt barn ska du använda blanketten Ansökan om ledighet för elev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som finns i självserviceportalen.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad