Årets pedagog och skolledare 2021/22

Inför sommaren delas Solna stads pris till Årets pedagog och Årets skolledare för läsåret 2021/22 ut. Priset går till någon som har nominerats av barn, elever, vårdnadshavare eller kollegor i någon förskole- eller skolverksamhet i Solna.

Priset delas ut i två kategorier:

Årets pedagog

En enskild pedagog eller arbetslag inom förskola, fritidshem eller skola som under läsåret har gjort framstående insatser och som visar goda resultat med barn och elever.

Priset delas ut till en pedagog eller ett arbetslag i totalt fyra kategorier: fristående förskola, fristående skola, kommunal förskola och kommunal skola.

Årets skolledare

En rektor inom förskola, fritidshem eller skola i kommunala verksamheter som under ett läsår har gjort framstående insatser och som visar goda resultat med barn och elever.

Nomineringsperioden pågick från 28 mars till 24 april.

Prissumman är 20 000 kronor och ska användas till kompetensutveckling.

Priserna delas ut innan sommaren.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad