Resultat brukar­undersökningar förskola och skola

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för att utveckla och förbättra kvaliteten i Solna stads verksamheter. Som ett verktyg i förbättringsarbetet genomförs varje år en brukarundersökning för förskolan. För skolans del genomförs en brukarundersökning de år som Skolinspektionens inte genomför sin rikstäckande skolenkät.

Brukarundersökningarna vänder sig till vårdnadshavare med barn i förskola samt elever i årskurs 3, 5 och 8 och deras vårdnadshavare. Synpunkterna som inkommer via undersökningarna är mycket viktiga för stadens arbete med att utveckla kvaliteten på verksamheterna, och det är därför uppskattat att så många som möjligt bidrar med sina svar. Det möjliggör också för Solna stad att göra jämförelser mellan verksamheterna och ger möjlighet till att lära av varandra, både inom verksamheterna och mellan dem.

Årets brukarundersökningar var öppna under vecka 14 till och med vecka 17.

Resultat

Här resultaten från de senaste brukarundersökningarna. Resultaten har delats in i olika kategorier för att göra det mer överskådligt. För vissa fristående verksamheter får man ta del av resultatet på deras egna webbsidor.

Brukarundersökningar 2021 Visa Dölj

Kommunala förskolor


Fristående förskolor

Brukarundersökningar 2020 Visa Dölj

Kommunala förskolor


Fristående förskolor


Alla skolor


Kommunala skolor


Fristående skolor

Brukarundersökningar 2019 Visa Dölj

Kommunala förskolor


Fristående förskolor


Kommunala skolor


Fristående skolor

Brukarundersökningar 2018 Visa Dölj

Kommunala förskolor


Fristående förskolor

 

Kommunala skolor


Fristående skolor

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad