Matavfall

Ditt matavfall kan bli en värdefull resurs om det sorteras ut från övrigt hushållsavfall. Det är enkelt att sortera. Här hjälper vi dig att komma igång.

Om du sorterar ut ditt matavfall istället för att slänga det i den vanliga soppåsen kan det bli till en värdefull resurs. Matavfallet blir bland annat fossilfritt drivmedel till kollektivtrafik och miljövänlig gödning som används av regionala bönder.

Hämtning av matavfall sker mot en kostnad. Du kan läsa mer om de olika avgifterna på sidan om stadens avfallstaxa.

Verksamhetsutövare i Solna kan mot en subventionerad kostnad ansluta dig till Solna stads matavfallsinsamling.

Minska matsvinn och sortera matavfall

Den största miljönyttan gör du genom att undvika matsvinn. Det kan du till exempel göra genom att planera dina inköp, laga mat på rester eller att frysa in det som blir över från en måltid.

Nästa steg är att sortera ut de matrester som faktiskt blir och låta dem bli till biogas och biogödsel. Att ta hand om sitt matavfall är ett enkelt sätt att bidra till ett bättre klimat.

Information om hur du sorterar matavfall och tips

Börja sortera matavfall:

Du som bor i lägenhet Visa Dölj

1. Om din fastighet redan är ansluten till matavfallsinsamling ber du din hyresvärd eller bostadsrättsförening om att få utrustning för matavfallssortering. Det som ingår i utrustningen är en sorteringskorg, bruna papperspåsar att samla matavfallet i, en slaskrensare samt en sorteringsguide. Om ni behöver mer utrustning kan det enkelt beställas hos Solna stads avfallsentreprenör PreZero (tidigare SUEZ).
Beställ matavfallsutrustning

2. Släng ditt matavfall i den bruna papperspåsen istället för i vanliga soppåsen. Information om hur matavfallssortering går till.

3. Släng den bruna papperspåsen med matavfallet i det bruna kärlet för insamling av matavfall istället för i vanliga sopkärlet.

4. Klart!

Du som bor i lägenhet och fastigheten inte är ansluten Visa Dölj

1. Berätta för din hyresvärd att du vill börja sortera ditt matavfall. Det är hyresvärden/bostadsrättsföreningens styrelse som beslutar om anslutning. Om du vill ha hjälp med att formulera ett brev till hyresvärden eller en motion till bostadsrättsföreningens årsstämma om att du vill börja med matavfallssortering kan du använda mallarna nedan som vi tagit fram som inspiration.
Mall för brev till hyresvärd (pdf) Pdf, 110 kB, öppnas i nytt fönster.
Mall för motion till bostadsrättsförening (pdf) Pdf, 92 kB, öppnas i nytt fönster.

2. När ni har bestämt er för att börja beställer hyresvärden eller bostadsrättsföreningens styrelse de bruna kärl som ni ska slänga matavfallet i från Solna stads avfallsentreprenör PreZero (tidigare SUEZ). De beställer också den utrustning som varje hushåll behöver för att komma igång (sorteringskorg, bruna papperspåsar, slaskrensare och sorteringsguide).
Beställ matavfallsutrustning

3. När du har fått utrustning för matavfallssortering slänger du ditt matavfall i den bruna papperspåsen istället för i vanliga soppåsen.

4. Den bruna papperspåsen med matavfallet slänger du i det bruna kärlet för insamling av matavfall.

5. Klart!

Du som bor i villa Visa Dölj

1. Beställ utrustning för matavfallssortering. Det som ingår i utrustningen är en sorteringskorg, bruna papperspåsar att samla matavfallet i, en slaskrensare samt en sorteringsguide.
Beställ matavfallsutrustning

2. Släng ditt matavfall i den bruna papperspåsen istället för i vanliga soppåsen. Information om hur matavfallssortering går till.

3. Släng den bruna papperspåsen med matavfallet i det bruna kärlet för insamling av matavfall istället för i vanliga sopkärlet.

4. Klart!

Du som är fastighetsägare till ett flerbostadshus Visa Dölj

En genomsnittlig soppåse består till en tredjedel av matavfall. Om hushållen i din fastighet sorterar ut sitt matavfall kommer den kvarvarande mängden brännbart restavfall att minska. I förlängningen betyder detta att färre kärl eller tömningar behövs. Det betyder att kostnaden för avfallshantering för dig som fastighetsägare kommer att minska allteftersom fler ansluter sig till matavfallsinsamling.

Matavfallet blir en värdefull resurs när det slängs på rätt plats. Då kan det exempelvis bli till biogas, ett fossilfritt drivmedel till SL:s stadsbussar, och till miljövänlig gödning som används av regionala bönder.

Du som fastighetsägare kan enkelt ansluta din fastighet till stadens matavfallsinsamling. Beställ matavfallsutrustning till din fastighet här

Vi kommer gärna ut till er fastighet och rådgör kring vilket system som passar bäst.

Du som har företag eller verksamhet Visa Dölj

I alla verksamheter uppkommer matavfall – exempelvis skal, kaffesump och matrester. Mängden matavfall som genereras kan ni påverka genom inköp och bra planering, men det matavfall som ändå uppstår ska källsorteras och tas omhand separat.

Du som är verksamhetsutövare i Solna kan mot en subventionerad kostnad ansluta dig till Solna stads matavfallsinsamling.

För mer information och beställning av abonnemang för matavfallsinsamling kontakta avfallsentreprenören PreZero:s kundtjänst (tidigare SUEZ).

Kompostera matavfall Visa Dölj

Du som bor i Solna har möjlighet att kompostera matavfall hemma. Det går att kompostera trädgårdsavfall, köksavfall eller en blandning av båda.

Kompostering av köksavfall ska anmälas till Solna stads miljö- och hälsoskyddsförvaltning genom blanketten för anmälan av kompostering av köksavfall som du hittar i självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För kompostering av trädgårdsavfall, så som grenar och löv, behövs ingen anmälan.

För att kompostera matrester måste kompostbehållaren vara gjord så att råttor och fåglar inte kommer in i komposten. Det betyder att springor och maskor för lufttillförsel får inte vara större än sex millimeter. Behållaren ska ha ett lock. Komposten måste dessutom skötas så att olägenheter så som dålig lukt inte uppstår.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad