Ansöka om bygglov

I de allra flesta fall behöver du söka bygglov eller göra en bygganmälan när du ska bygga till, bygga nytt eller ändra en byggnad. Du kan även behöva ansöka om lov för rivnings- eller markarbeten.

Är det här första gången du är inne och läser om bygglov? I så fall föreslår vi att du börjar med att besöka sidan Vad ska du bygga? Där kan du ta reda på vad som gäller för ditt projekt. Vissa åtgärder kräver en ansökan om bygglov. I andra fall behöver du göra en bygganmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov. Det finns också åtgärder som varken kräver ansökan eller bygganmälan.

Det kan också vara bra om du läser mer om hur bygglovsprocessen går till och vilka ritningar och handlingar som behövs innan du gör din ansökan/anmälan.

På sidan Avgifter inom bygglov kan du ta reda på vad det kostar.

Så här ansöker du

Läs först gärna mer på sidan Vad ska du bygga? Därefter hittar du blanketten Bygglov - ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och andra relevanta blanketter i vår Självserviceportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom tio veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max tio veckor, alltså 20 veckor totalt.

Om din åtgärd kräver en bygganmälan ska du få beslut inom fyra veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max fyra veckor, alltså åtta veckor totalt.

Om vi inte klarar att hålla handläggningstiden i ditt ärende har du rätt till avgiftsreducering. För varje vecka som går minskar din avgift. Om du har rätt till avgiftsreducering kommer du att se det i ditt beslut.

Faktorer som påverkar handläggningstiden

  • Om din bygglovsansökan är komplett.
  • Om det finns en detaljplan över området.
  • Om den planerade åtgärden avviker mot gällande detaljplan. I så fall måste grannar och andra som berörs få möjligheten att yttra sig. Ibland måste ärendet även beslutas av Byggnadsnämnden som har sammanträde en gång per månad.
  • Om åtgärden som ansökan gäller är utformad på lämpligt sätt.
  • Ärendets svårighetsgrad.
  • Arbetsbelastningen på avdelningen.

Boka möte med bygglovsenheten

Välkommen att boka tid för ett digitalt möte med en handläggare om du behöver stöd eller rådgivning inför din kommande ansökan om bygglov eller bygganmälan. Boka möte med bygglovsenheten

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad