Ritningar och handlingar

När du ansöker om lov eller gör en anmälan är det viktigt att du lämnar rätt handlingar tillsammans med din ansökan eller anmälan. Vilka handlingar du ska bifoga beror på vad du tänker bygga.

I normalfallet behöver du skicka in ett förslag till kontrollplan och ett antal ritningar som beskriver åtgärden. Ibland behöver du också ha en kontrollansvarig. Ofta behöver du också beställa kartor

Vissa handlingar och ritningar kan du hitta i det digitala ritningsarkivet.

På sidan Vad ska du bygga? hittar du information om de vanligaste projekten.

Fackmannamässiga ritningar

Det är viktigt att alla ritningar som skickas in är fackmanna­mässigt gjorda. Det innebär att de ska vara ritade på vitt olinjerat papper med rena svarta linjer, att alla mått ska vara korrekta och att skalan finns med. Måtten ska vara i meter med en decimals noggrannhet.

Det här ska finnas med på ritningarna:

 • Information om vad som finns på ritningen
 • Fastighetsbeteckning
 • Skala
 • Ett ritningsnummer som du själv bestämmer, till exempel "Ritning 1"
 • Datum så att olika versioner kan skiljas från varandra.

Vad kan jag göra själv?

När det gäller enklare ritningar kan du i vissa fall göra dem själv, men i många fall är det bättre att ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Om ritningarna inte uppfyller de krav som ställs förlängs handläggningstiden eftersom vi då kommer att be dig skicka in nya ritningar som uppfyller kraven.

Tips och råd

Dubbelkolla gärna så att dina ritningar är skalenliga och att alla mått står med. Kontrollera med en linjal innan du skickar in dem. Kom ihåg att måttsätta det du ska bygga.

Om handlingarna

 • Handlingar är alla typer av dokument, till exempel ansökan, anmälan, ritning, situationsplan, utlåtande, intyg, protokoll, kontrollplan.
 • Såväl ansökningar och anmälan som tillhörande handlingar ska skickas in digitalt, i formatet PDF. Om handlingar skickas in i pappersformat ska även en digital kopia, på ett USB-minne, skickas in.
 • Varje handling ska levereras som en separat PDF-fil.
 • Varje handling ska vara namngiven efter innehåll, till exempel:
  • Ansökan
  • Anmälan
  • Situationsplan
  • Fasadritningar
  • Planritningar
  • Sektionsritningar
  • Detaljritningar
  • Förslag till kontrollplan
  • Verifierad kontrollplan
  • Kontrollansvarig
  • Redovisning
  • Utlåtande brand
  • Produktblad
  • Protokoll
  • Intyg
 • Filer som innehåller ritningar, till exempel fasadritningar, ska ha en ritningsförteckning där namnen på ritningarna som ingår i filerna är angivna. Exempel på ritningsförteckning Pdf, 119 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Ritningar, kartor och bilder ska vara orienterade så att de är läsbara utan att behöva roteras.

Var skickar jag?

Handlingar kan du mejla till byggnadsnamnden@solna.se

Har du ett ärendenummer och fastighetsbeteckning ska du alltid ange detta i ämnesraden.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad