Nybyggnadskarta

Vid nybyggnation måste du alltid bifoga en situationsplan till din ansökan om bygglov. Om du vill bygga på en obebyggd tomt inom detaljplanerat område, använder du en nybyggnadskarta som underlag till situationsplanen.

Solna Stad har fyra typer av nybyggnadskartor med olika innehåll och noggrannhet. Byggprojektets innehåll styr vilken karta som ska användas. Du kan alltid börja med att undersöka vilken karta som behövs för ditt byggprojekt på sidan Vad ska du bygga?

  • Typ A: Fullständig nybyggnadskarta
  • Typ B: Förenklad nybyggnadskarta
  • Typ C: Baskarta med planbestämmelser
  • Typ D: Förenklad utan planbestämmelser

Beställ nybyggnadskarta

Tips och råd

I några fall räcker det med ett utdrag ur vår baskarta som underlag till situationsplanen. Här är några exempel då det oftast räcker med en baskarta:

  • Vid åtgärder utanför detaljplanerat område.
  • Vid åtgärder där det inte finns kommunalt vatten och avlopp.

Beställ utdrag ur baskarta.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad