Ändrad användning av byggnad

Förberedelse och information om vilka handlingar du ska skicka in, hur du ansöker, vad det kostar samt tips och råd när du ska söka bygglov för att väsentligt ändra användningen av en byggnad.

Behövs bygglov?

Ja, att använda en byggnad för ett väsentligt annat ändamål kräver alltid bygglov, även om förändringen inte medför några byggnadstekniska åtgärder. Bygglov krävs även om det bara är en del av byggnaden som får ändrad användning.

Nej, om förändringen inte väsentligt förändrar byggnadens användning. Då kan det i vissa fall räcka med att göra en bygganmälan för till exempel ändrad planlösning.

Exempel på ändringar som inte bedöms så stora att de behöver bygglov är att göra:

  • en del av bostaden till kontor för den som bor i bostaden
  • ett kök till ett duschrum
  • sommarstugan till helårsbostad
  • om en butikslokal till en frisersalong.

Lämpliga förberedelser Visa Dölj

Ta reda på vad som gäller för ditt område

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.

Kulturmiljöinventering

Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. Läs mer på sidan Kulturmiljöer.

Beställ karta

Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskartan. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Behövs kontrollplan och kontrollansvarig? Visa Dölj

Ja, du behöver en kontrollplan. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen.

Ja, du behöver en kontrollansvarig.

Vad behöver jag skicka in? Visa Dölj

Ritningar

  • Situationsplan skala 1:400
  • Måttsatta planer / med rivna delar streckade / med nya delar skrafferade, Skala 1:100
  • Fasadritningar, skala 1:100 (i de fall fasaderna påverkas av åtgärden)
  • Måttsatta sektioner, +höjder våningsplan. Skala 1:100

Övriga handlingar

Läs mer om ritningar och handlingar.

Handlingar inför ett eventuellt tekniskt samråd Visa Dölj

Dessa handlingar ska lämnas in till staden inför ett tekniskt samråd för ändrad användning av en byggnad.

Vad kostar det? Visa Dölj

Här kan du läsa mer om avgifter inom bygglov.

När får jag börja bygga? Visa Dölj

För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat.

För anmälningspliktiga åtgärder gäller att byggnadsnämnden ska ha gett ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Tips och råd! Visa Dölj

Tänk på att när du fått bygglov måste byggnationen påbörjas inom två år från beslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ett nytt lov.

Hur ansöker jag?

Här hittar du mer information om hur du ansöker om bygglov.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad