Attefallsåtgärder

Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus får ibland utföra så kallade Attefalls­åtgärder, vilket är åtgärder som inte kräver bygglov. Generellt får du inte utföra dem i Solna eftersom de inte får utföras i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller tvåbostadshus. Detta gäller Attefallsåtgärder och andra bygglovsbefriade åtgärder som friggebodar, skärmtak, plank, balkong och altan. I områden som utpekats som kulturhistoriskt värdefulla kan de bygglovbefriade åtgärderna normalt inte utnyttjas.

Inom dessa områden gäller inte bygglovsbefrielse:

  • Riksintressena för kulturmiljövården: Karlberg, Solna kyrkby- och radhusbebyggelse, Ulriksdal, Hagaparken
  • Nationalstadsparken
  • Områden utpekade som sammanhängande kulturhistoriskt värdefulla miljöer i översiktsplanen:
    Huvudsta slott, gård och allé. Solna kyrkby- och radhusbebyggelse. 1950-tals bebyggelse i Råsunda. Råsunda villastad. Villabebyggelse i Norra Råsunda. Råsta egnahem. Alnäs och Stocksundstorp.

Bygglovsbefrielse gäller inte heller följande byggnader:

Läs mer på sidan Kulturmiljöer. Om du är osäker kan du kontakta Solna stads kontaktcenter.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad