Friggebod

En friggebod är en fristående byggnad som du kan bygga på din tomt i anslutning till ditt en- eller tvåbostadshus.

Behövs bygglov?

Nej, du behöver normalt inte bygglov för en friggebod, men staden kan i en detaljplan bestämma att bygglov krävs för uppförande av friggebod i område som utgör en värdefull miljö. Läs mer på sidan Kulturmiljöer. Om du är osäker kan du kontakta Solna stads kontaktcenter.

För att ditt bygge ska räknas som en friggebod måste förutsättningarna nedan vara uppfyllda.

  • Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15 kvadratmeter, men den kan fördelas på flera byggnader. Till exempel kan du ha en bod på 9 kvadratmeter och ett växthus på 6 kvadratmeter.
  • Den högsta höjden från mark till taknock får vara maximalt 3 meter.
  • Om tomten gränsar mot allmän mark, som till exempel gata, park eller cykelväg, får du inte placera friggeboden närmare den gränsen än 4,5 meter.
  • Du måste ha ditt grannes medgivande om du vill placera din friggebod närmare än 4,5 meter från din grannes tomt. Medgivandet bör vara skriftligt.
  • Friggeboden ska vara ett komplement till en- eller tvåbostadshus, inte till flerbostadshus.
  • Du behöver normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken om du bygger inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Om ditt bygge inte uppfyller dessa kriterierna räknas det som en komplementbyggnad.

Tips och råd! Visa Dölj

Friggeboden ska ha lämpligt utseende när det gäller form, färg och material.

Tänk på att installation av vatten och avlopp är anmälanspliktigt, fastän bygglov inte krävs.

Friggebo-reglerna gäller inte radhus och kedjehus, upplåtna i bostadsrättsform, eftersom dessa definieras som flerbostadshus. För mer information se www.boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad