Inglasat uterum

Om du ska bygga en inglasad altan eller inglasat uterum räknas det som en tillbyggnad och för en sådan måste du i de flesta fall ha bygglov.

Behövs bygglov?

Ja, men i vissa fall kan det räcka med en anmälan. Läs mer om det under Attefallsåtgärder.

Lämpliga förberedelser Visa Dölj

Ta reda på vad som gäller för ditt område. Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Hitta gällande detaljplan för ditt område.

Kulturmiljöinventering

Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. Läs mer under Kulturmiljöer i Solna.

Beställ karta

Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskartan. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Vad behöver jag skicka in? Visa Dölj

  • Ansökan om bygglov
  • Situationsplan baserad på förenklad nybyggnadskarta eller baskarta med planinfo. Typ B eller C enligt beställningsformulär.
  • Planritning
  • Fasadritning
  • Sektionsritning
  • Material- och kulörbeskrivning (kan anges på ansökan)
  • Förslag till kontrollplan

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Lämna kontrollplan redan i bygglovansökan

Vid enklare byggprojekt och mindre nybyggnader, kan du lämna in kontrollplanen tillsammans med ansökan. Då kan du få startbeskedet tillsammans med bygglovbeslutet och kan komma igång att bygga direkt. Läs mer under kontrollplan.

När får jag börja bygga? Visa Dölj

Startbesked för lov

För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat.

Startbesked för anmälan

För anmälningspliktiga åtgärder gäller att byggnadsnämnden ska ha gett ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Tips och råd! Visa Dölj

  • Tänk på att när du fått bygglov måste byggnationen påbörjas inom två år från beslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om nytt lov.
  • Tänk på att din altan eller ditt uterum måste ha samma golvnivå som huset.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad