Kamin, eldstad

Om du ska installera eller ändra en eldstad eller kamin så behöver du göra en anmälan om byggåtgärd. Ska du dra en rökkanal på utsidan av fasaden eller om byggnadens utseende ändras avsevärt så kan du behöva söka bygglov.

Behövs bygglov?

Ja, om åtgärden avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende.

Behövs bygganmälan?

Ja, du behöver göra en bygganmälan för:

 • installation av eldstad eller rökkanal.
 • väsentlig förändring av eldstad eller rökkanal.
 • insättning av en ny kassett i en öppen spis.

Du behöver inte göra en bygganmälan för:

  • byte till en likvärdig eldstad i avseende av storlek, effekt och anslutning till rökkanal.
  • glidgjutning av skorsten.
  • insättning av insatsrör i befintlig skorsten.
  • liknande underhållsåtgärder.

  Vad behöver jag skicka in? Visa Dölj

  Tänk på!

  att du inte får påbörja ditt bygge förrän du har fått ett startbesked. Och att du inte får börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

  När får jag börja bygga? Visa Dölj

  Startbesked för lov

  För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt bygglov beviljat.

  Startbesked för bygganmälan

  För anmälningspliktiga åtgärder gäller att byggnadsnämnden ska ha gett ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

  Behövs kontrollplan och kontrollansvarig? Visa Dölj

  Ja, du behöver en kontrollplan för att få börja bygga. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen.

  En kontrollansvarig behövs oftast inte för att installera en eldstad eller rökkanal.

  Installationsbesiktning Visa Dölj

  När installationen är utförd ska du låta en specialist göra en installationsbesiktning.

  Ifylld kontrollplan och protokoll

  Efter installationsbesiktningen ska du redovisa i kontrollplanen att kontrollerna är gjorda. Den ifyllda kontrollplanen skickar du in till Byggnadsnämnden tillsammans med protokollet från installationsbesiktningen.

  Slutbesked Visa Dölj

  Byggnadsnämnden fattar beslut om slutbesked utifrån den ifyllda kontrollplanen och protokollet från installationsbesiktningen. Först när du har fått beslut om slutbesked från Byggnadsnämnden får du börja elda.

  Hur gör jag en bygganmälan?

  Här hittar du mer information om hur du gör en bygganmälan.

  Kontakta oss

  Solna stads kontaktcenter

  08-746 10 00

  Senast uppdaterad