Plank, staket eller mur

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga ett plank, ett staket eller en mur. I de flesta fall behöver du ansöka om bygglov för dessa åtgärder.

Behövs bygglov?

Ja, i de flesta fall behöver du ansöka om bygglov.

Nej, i följande fall behöver du inte bygglov:

  • Ett staket i trä, smide eller genomskinliga material som är max 1,1 meter högt.
  • Ett glest smidesstaket, spaljé eller trådnätsstängsel får vara högre än 1,1 meter utan att du behöver söka bygglov.
  • Ett plank eller en mur vid uteplats till en- och tvåbostadshus får du bygga en skyddad uteplats med plank eller mur inom 3,6 meter från bostadshuset. Planket eller muren får vara max 1,8 meter högt. Om du vill du bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter ska du ha grannens medgivande eller ansöka om bygglov.
  • En stödmur som är max 0,5 meter hög.

Lämpliga förberedelser Visa Dölj

Ta reda på vad som gäller för ditt område

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar.

Kulturmiljöinventering

Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. Läs mer på sidan Kulturmiljöer. Om du är osäker kan du kontakta Solna stads kontaktcenter.

Beställ karta

Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskartan. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Behövs kontrollplan och kontrollansvarig? Visa Dölj

Ja, du behöver en kontrollplan. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen.

Ja, vid större byggen behöver en kontrollansvarig anmälas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad behöver jag skicka in? Visa Dölj

Eventuellt kan fler handlingar krävas

  • Beskrivning av grundläggningsmetod
  • Konstruktionsritning
  • Utlåtande från konstruktör med arbetsbeskrivning

Tekniskt samråd Visa Dölj

Tekniskt samråd krävs vid mer komplicerade byggen. Först när vi fått in din ansökan och ser hur du tänkt bygga kan vi bedöma om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller ej.

När får jag börja bygga? Visa Dölj

Startbesked för lov

För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat. Om du fått lov efter 1 juli 2018 ska det dessutom gå fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts till att du får påbörja din åtgärd.

Startbesked för anmälan

För anmälningspliktiga åtgärder gäller att byggnadsnämnden ska ha gett ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Tips och råd! Visa Dölj

Tänk på att när du fått bygglov måste byggnationen påbörjas inom två år från beslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ett nytt lov.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad