Skyltar, ljusanordningar

När du vill sätta upp skyltar, vepor eller ljusanordningar på en fastighet måste du först ansöka om skyltlov via e-tjänsten.

Behöver jag ansöka om skyltlov?

Ja, det krävs skyltlov för att sätta upp, flytta eller till stor del ändra skyltar med eller utan belysning.

Undantag - när skyltlov inte behövs

I dessa fall behövs inte skyltlov men ändå riktlinjerna i skyltprogrammet:

  • Skylt för ett tillfälligt evenemang som sitter uppe i högst fyra veckor.
  • Skylt som är mindre än en kvadratmeter – eller orienteringstavla som är mindre än två kvadratmeter. För skyltar nära ett område eller en byggnad som anses särskilt historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värdefull krävs alltid skyltlov oavsett skyltens storlek.
  • En skylt som sätts upp inomhus.
  • Valreklam inför val till riksdagen, landsting, kommun­fullmäktige, Europaparlamentet, eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning.
  • En nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande.

Ansök om skyltlov

Du ansöker om skyltlov i självsevice. Tänk på att skicka med handlingar.

Ansök om skyltlov i självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvar och roller Visa Dölj

Sökande

Sökande är den som undertecknar ansökan och till vilken fakturan för bygglovet skickas, om du inte lämnar andra faktureringsuppgifter. Byggherren (sökande) som bygger eller låter någon bygga åt sig har ensam ansvaret för att gällande lagar, bestämmelser och beslut följs.

Kontaktperson

Kontaktpersonen är den person/företag som kan lämna kompletterande uppgifter i ärendet. Kontaktpersonen tar del av all kommunikation som skickas i ärendet, till exempel föreläggande om komplettering eller beslut. Fyller du i ansökan som kontaktperson så behöver du ha tillgång till sökandes fullständiga person- och adressuppgifter.

Vad behöver jag skicka in? Visa Dölj

Ritningar

Övriga handlingar

Ibland kan fler handlingar krävas.

Innan du ansöker om skyltlov Visa Dölj

Ta reda på vad som gäller för ditt område

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.

Kulturmiljöinventering

Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. Läs mer på sidan Kulturmiljöer.

Om du är osäker vad som gäller ditt område kan du fråga Kontaktcenter.

Beställ karta

Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskartan. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar som du behöver skicka in.

När får jag sätta upp skylten? Visa Dölj

För att få påbörja arbetet måste du ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt skyltlov beviljat.

Vad kostar det att söka skyltlov? Visa Dölj

Kostnaden beror på skyltens storleken och antalet skyltar. Om området eller byggnaden som du vill sätta skylten på är kulturklassad tilll kommer 10 % av kostnaden för skyltovet.

Avgifter för bygglov.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad