Fjärrvärme och elnät

I Solna får omkring 90 procent av alla fastigheter i staden sitt varmvatten och sin värme från fjärrvärme. Här hittar du information om fjärrvärme i Solna och Solnas elnät.

Fjärrvärme i Solna

Fjärrvärme är en metod för produktion och distribution av värme och den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. I Solna får omkring 90 procent av alla fastigheter i staden sitt varmvatten och sin värme från fjärrvärme. Solnas fjärrvärme produceras i Solnaverkets fjärrvärmeverk i Solna Strand av det kommunalägda fjärrvärmebolaget Norrenergi.

Ungefär 98 procent av Norrenergis produktion sker med förnybara bränslen. De två största värmekällorna är biobränslen och renat varmt avloppsvatten från reningsverket i Bromma. Norrenergis fjärrvärme är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval sedan år 2008. Norrenergi producerar även miljömärkt fjärrkyla. 

Norrenergi:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om Solnas fjärrvärme och hur du går tillväga för att ansluta dig till fjärrvärme eller fjärrkyla.

Solnas elnät

Det är Vattenfall AB som äger det lokala elnätet i hela Solna stad. Som boende eller verksam i Solna är du bunden till den nätägare sköter stadens elnät. Du kan bara välja om du vill vara påkopplad på elnätet eller inte. Läs mer om elnätet på Vattenfalls webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som boende eller verksam i Solna kan du däremot köpa el från vilken elleverantör som helst. Det finns flera olika elleverantörer att välja mellan och på flera oberoende webbplatser kan få vägledning och hjälp att jämföra elleverantör efter bland annat pris, bindningstid samt miljöpåverkan.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad