Från: 17 januari 2022
Till: 31 januari 2023

Ledningsarbeten på Ankdammsgatan - Mälarbanan

Med start januari 2022 genomför Trafikverket ledningsomläggningar på Ankdammsgatan mellan Framnäsbacken och Nybodagatan. Arbetet är en del av utvecklingen av Mälarbanan.

Med planerad start i januari 2022 påbörjas arbetet på Ankdammsgatan mellan Framnäsbacken och Nybodagatan. Dessa arbeten planeras pågå till januari 2023.

Ledningsarbetet leder till att vägen kommer stängas av för genomfartstrafik och busstrafiken kommer att behöva ledas om. Gående och cyklister kommer alltid att komma fram.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad