Elsparkcyklar i Solna

Solna stad lanserade under 2021 en trafiksäker lösning för uthyrning av elsparkcyklar. Lösningen innebar att Solna som första kommun i landet inrättade fasta stationer för uthyrning och parkering av elsparkcyklar.

Voi är hittills det enda elsparkcykelföretaget som staden under 2022 tecknar en överenskommelse om villkor för upplåtelse av mark för uthyrning av elsparkcyklar inom Solna stad.

Tillståndet gäller uppställning av elsparkcyklar på någon eller flera av cirka femtio platser som pekats ut i ordningsföreskrifterna. På varje plats ryms ett tjugotal elsparkcyklar och platserna är utspridda i Solnas alla stadsdelar.

Här hittar du stationer för uthyrning och parkering av elsparkcyklar Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad