Kommunalt vatten och avlopp (Solna Vatten AB)

I Solna finns ett väl utbyggd kommunalt vatten- och avloppsnät. Här hittar du all information du behöver om vad som gäller för kommunalt vatten och avlopp.

Solna Vatten AB

Solna Vatten AB är ett av Solna stad helägt aktiebolag som ansvarar för stadens vatten- och avloppsverksamhet. Solna Vatten AB äger och förvaltar ledningsnät och pumpstationer för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Nedan hittar du bland annat mer information om hur du gör felanmälan vid driftsstörningar eller om anmälan och avgifter för vatten- och avloppsabonnemang.

Läs mer om var stadens dricksvatten kommer ifrån och vattnets kvalitet på sidan om Om dricksvatten och vad som händer med stadens avloppsvatten på sidan Om avlopp.

Felanmälan och driftstörningar Visa Dölj

Vid vattenläckor, avloppsstopp eller andra driftstörningar, ring felanmälan enligt nedan.

Felanmälan dagtid (vardagar 08:00 - 17:00)
Ring telefonnummer 08-82 79 64

Felanmälan övrig tid
Ring telefonnummer (SOS-alarm) 08-454 21 77

Driftstörningar
Solör Bioenergi är driftentreprenör för vatten- och avloppsledningsnätet i Solna. Aktuell information om eventuella driftstörningar går att hitta på Solör Bioenergis webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Översvämningar
Om du har problem med översvämningar via avloppet i din fastighet ska du felanmäla det via telefonnummer ovan. Vid skador på fastigheten behöver du också ta kontakt med ditt försäkringsbolag. Endast i extra besvärliga nödsituationer ska du kontakta Räddningstjänsten via 112 för hjälp med länspumpning.

Abonnemang för kommunalt vatten och avlopp Visa Dölj

För att få tillgång till vatten och avlopp måste du ha ett abonnemang hos Solna Vatten AB.

Anmälan om abonnemang gör du via blanketten för abonnemang för vatten och avlopp som du hittar i självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du flyttar måste du säga upp ditt abonnemang för vatten och avlopp. Uppsägning gör du via blanketten för uppsägning av abonnemang för vatten och avlopp som du hittar i självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Glöm inte bort att läsa av din vattenmätarställning på dagen för överlåtelse.

Avgift

Avgiften för vatten och avlopp täcker kostnader för produktion och distribution av dricksvatten samt avledning och rening av avloppsvatten.

Avgiften för vatten och avlopp består av två delar. Den ena delen av avgiften är rörlig och bestäms av hur mycket vatten som förbrukas. Den andra delen av avgiften beror på storleken på tomtytan och vilken kapacitet vattenmätaren/vattenmätarna har. Mer information om avgiften hittar du i dokumentet Taxa för Solna Vattens allmänna vatten- och avloppsanläggning. Pdf, 106 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor om faktura från Solna Vatten

Har du frågor om en faktura från Solna Vatten kan du vända dig till kontaktcenter, telefonnummer 08-746 10 00 eller via kontaktformuläret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Obetalda fakturor

Vid utebliven betalning skickas en påminnelse ut efter 8-10 dagar. Om fakturan fortfarande är obetald efter påminnelsen skickas fakturan till inkasso och då tillkommer inkassokostnad. Betalas fakturan inte efter det kommer vattnet att stängas av.

Förbrukning av vatten

Kostnaden för förbrukad vattenmängd bestäms efter hur mycket vatten som har gått genom vattenmätaren. En gång per år skickas ett avläsningskort för vattenmätaren ut. På avläsningskortet skriver fastighetsägaren mätarställningen och skickar in till Solna Vatten AB. Utifrån avläsningen beräknas årsförbrukningen och med hänsyn till den preliminärfaktureras abonnenten till nästa avläsning.

Du kan också rapportera ställningen på din vattenmätare via Solna Vattens AB e-tjänst för avläsning av vattenmätare. Läs mer nedan.

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp Visa Dölj

När du till exempel bygger nytt hus och vill ansluta dig till kommunalt vatten och avlopp måste du göra en servisanmälan.

Servisanmälan gör du via blanketten för servisanmälan som du hittar i  självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är den engångsavgift som tas ut vid anslutning till vatten och avlopp. Den bestäms av hur många serviser som dras fram till förbindelsepunkten, hur många förbindelsepunkter som upprättas, hur många lägenheter som byggs samt hur stor tomtytan är. Mer information om anläggningsavgiften hittar du i dokumentet Taxa för Solna Vattens allmänna vatten- och avloppsanläggning. Pdf, 106 kB, öppnas i nytt fönster.

Vattenmätare och avläsning Visa Dölj

Du kan rapportera in ställningen på din vattenmätare via Solna Vattens e-tjänst för avläsning av vattenmätare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Logga in med personnummer/organisationsnummer och din servicekod som står på avläsningskortet och på fakturan. Via e-tjänsten kan du även se din förbrukning de senaste tio åren.

Det är möjligt att rapportera in ställningen mer än en gång per år för att få en mer rättvisande bild av förbrukningen. Det kan vara extra bra om det har skett stora förändringar i din vattenförbrukning.

Vattenavläsning i flerbostadshus

I flerbostadshus är det fastighetsägaren som ska läsa av. Logga in i e-tjänsten. Ange organisationsnummer utan bindestreck och servicekoden som står på fakturorna.

Solna Vatten når du via mejl: solnavatten@solna.se

Uppsättning, byte och kontroll av vattenmätare

Solna Vatten AB äger vatten­mätaren, sätter upp, byter ut och kontrollerar den. För att vara säker på att vattenmätaren visar rätt förbrukning byts mätarna med jämna intervall. De minsta vattenmätarna byts vart tionde år. Resten byts vart femte år. Bytet utförs av Solna Vatten AB:s entreprenör. För att mätaren ska kunna läsas av och bytas måste vatten­mätaren vara lätt att komma åt. I samband med bytet är det viktigt att avstängnings­ventilerna före och efter mätaren fungerar. Kontrollera gärna att ventilerna fungerar någon gång per år. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att ventilerna fungerar.

Matavfallskvarn Visa Dölj

Spillvatten från köksavfallskvarn får inte tillföras den allmänna avloppsanläggningen enligt ABVA 2011 i Solna.

Fettavskiljare Visa Dölj

Fettavskiljare ska finnas installerade för alla verksamheten som hanterar fett. Fett som följer med avloppsvattnet kan stelna när det avkyls och orsaka stopp i ledningarna. Därför är fettavskiljare för livsmedelsverksamheter ett krav från Solna Vatten AB.

Läs mer om fettavskiljare under Avfall för företag och verksamhetsutövare.

Handbok för fettavskiljare Pdf, 298 kB.

Karta över vatten- och avloppsledningar Visa Dölj

Ska du gräva i marken behöver du veta var vatten- och avloppsledningarna går. För att få veta var Solna Vatten AB:s ledningar ligger skriver du till Solna stads kontaktcenter. Bifoga karta med vilket område som avses och uppge om ledningskartan ska vara PDF- eller DWG-format. Uppge även om det ska vara med dimensioner och vattengångshöjder samt om det gäller spillvatten, dagvatten och/eller dricksvatten. Glöm inte uppge e-postadress dit kartan ska skickas. Generellt sett har Solna Vatten AB inga kartor på enskilda ledningar på tomtmark.

Lagar om vatten och avlopp Visa Dölj

Användningen av vatten- och avloppstjänster styrs av lagen om allmänna vattentjänster samt av regler som beslutas av kommunfullmäktige.

Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412), även kallad vattentjänstlagen, reglerar bland annat kommunens skyldighet att anordna vatten och avlopp samt fastighetsägarens rätt att använda den allmänna va-anläggningen. Vattentjänstlagen är den lag som gäller för alla kommunala huvudmän för vattentjänster.

ABVA (allmänna bestämmelser för brukandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen) är det regelverk som gäller för Solna stad och antas av kommunfullmäktige. Den reglerar bland anslutningar till det allmänna VA-nätet.

I dokumentet ABVA (allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Solna) Pdf, 255 kB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa hela regelverket. Där finns också ett avsnitt med information till fastighetsägare.

Användning av brandpost i Solna Visa Dölj

Solna Vatten börjar låsa brandposter i Solna. Från och med 2022-06-01 hänvisas ni som idag använder Solna Vattens brandposter för att hämta vatten till fyra olåsta brandposter för att hämta vatten.

Olåsta brandposter:

  • Bagartorpsringen 58
  • Wiboms väg 27
  • Pipers väg 165
  • Södra Långgatan 19(Tillfällig)

För användning av låsta brandposter behöver ni ansöka tillstånd från Solna Vatten minst 7 arbetsdagar innan ni planerar att använda brandposten. Ni kan skicka ansökan via Solna stads Kontaktcenter https://kc.solna.se/formular/forms/synpunkter Länk till annan webbplats. alternativ ring till vårt Kontaktcenter på 08-746 10 00 Länk till annan webbplats. eller maila till solnavatten@solna.se för vidare instruktion.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad