Kommunalt vatten och avlopp (Solna Vatten AB)

I Solna finns ett väl utbyggd kommunalt vatten- och avloppsnät. Här hittar du information om avgifter, vattenavläsning, felanmälan och vad som gäller för kommunalt vatten och avlopp.

Solna Vatten AB

Solna Vatten AB ansvarar för stadens vatten- och avloppsverksamhet. Aktiebolaget Solna Vatten AB, som ägs av Solna stad, äger och förvaltar ledningsnät och pumpstationer för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Läs mer om stadens dricksvatten på sidan Om dricksvatten och vad som händer med stadens avloppsvatten på sidan Om avlopp.

VA-taxa 2023 - frågor och svar Visa Dölj

Varför höjs taxan?

Taxan höjs på grund av ökande kostnader för vattenhantering och avloppsrening, som till exempel inköp av vatten från Norrvatten, kostnader till Käppala, som renar Solnas avloppsvatten samt nödvändiga investeringar.

Vad motsvarar höjningen i kronor?

Exempel:

 • För boende i lägenhet i flerfamiljshus (typhus B*) med en förbrukning på ca 130 m³ (kubikmeter) vatten höjs månadskostnaden med 21 kr, från 137 kr/månad/lägenhet 2022 till 158 kr/månad/lägenhet 2023.
 • För boende i villa/radhus (typhus A**) med en förbrukning på 150 m³ höjs månadskostnaden med 40 kr, från 271 kr/månad/lägenhet 2022 till 311 kr/månad/lägenhet 2023.

Avgifterna ovan anges inklusive moms. Hur har vi räknat? Du hittar förklaring av **Typhus A och *Typhus B längst ned i denna text.

Vad innebär höjningen per kubikmeter (m³)?

Avgiften höjs från 9,23 till 10,61 kr/m³, en höjning med 1,38 kr/m³ (inklusive moms).

Blir det fler höjningar?

Det pågår en fortsatt översyn av taxan i förhållande till ökade kostnader för vatten och avloppshantering. Därför kan ytterligare höjning bli aktuell inför 2024.

Vad ingår i avgiften?

I VA-taxan ingår leverans av dricksvatten, bortledning och rening av spillvatten från avlopp i hushåll och att dagvatten från fastigheter och gator tas omhand.

Från och med när höjs taxan?

Den nya taxan gäller från och med 2023.

Taxa för Solna Vattens allmänna vatten- och avloppsanläggning. Pdf, 194 kB, öppnas i nytt fönster.

Från och med vilken faktura?

 • Boende i flerfamiljshus och verksamheter betalar per månad och första fakturan kommer i januari 2023.
 • Villor faktureras kvartalsvis, med första fakturan i mars.

Höjs alla avgifter?

Endast brukningsavgiften, den löpande avgiften för det vatten som förbrukas, höjs. Anläggningsavgiften som betalas en gång vid anslutning till VA-anläggningen höjs inte.

När höjdes taxan senast och hur mycket?

Solna har inte höjt taxan sedan 2009, då avgiften per m³ höjdes från 10,25kr/m³ till 11,50 kr/m³ (inkl. moms). Sedan dess har avgifterna däremot sänkts:

 • 2011: sänkning av avgiften till 9,75 kr/m³ (inkl. moms).
 • 2015: sänkning av avgiften till 9,23 kr/m³ (inkl. moms).
 • 2023 höjs avgiften från 9,23 kr/m³ till 10,61 kr/m³ (inkl. moms).

Vem beslutar om taxan?

Beslutet togs av Solna vattens styrelse den 12 december 2022.

Går det ut någon information om höjningen?

Information ges i samband med att fakturor skickas ut.

Hur kan jag påverka avgiften?

Du kan påverka avgiften på din faktura genom att förbruka mindre kranvatten. Ta kortare duschar, låt inte vatten rinna i onödan, använd snålspolande toaletter, tvätta och diska fulla maskiner och så vidare.

Fler tips hittar du hos Naturskyddsföreningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har Solna låg eller hög VA-taxa jämfört med andra kommuner?

Solnas taxa har länge varit lägst i landet och det kommer den att fortsätta vara även efter den 15%-iga höjningen.

Länk till jämförande diagram kommuner Stockholms län Öppnas i nytt fönster.

Diagrammet visar spridningen i månadskostnad inom Stockholms läns kommuner för vatten och avlopp för boende i flerfamiljshus (typhus B*). Avgifterna i diagrammet anges inklusive moms. Källa: Svenskt Vatten.

 • Boende i lägenhet i flerbostadshus (typhus B*) i Solna betalar 137 kr/månad/lägenhet för vatten och avlopp 2022. Efter taxehöjningen 157 kr/månad/ lägenhet.
 • Boende i lägenhet i flerbostadshus (typhus B*) i Norrtälje betalar 752 kr/månad/ lägenhet 2022. Även Norrtälje höjer taxan inför 2023.
 • Boende i lägenhet i flerbostadshus (typhus B*) i Stockholm/Huddinge betalar 192 kr/månad/ lägenhet 2022. Taxan höjs med 25% inför 2023, till 240 kr/månad/ lägenhet.

Avgifterna ovan anges inklusive moms.

Hur har vi räknat?

*Typhus B avser en fastighet med flerbostadshus som är ansluten till dricksvatten, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp. 15 lägenheter, 1000 m2 våningsyta, tomtyta 800 m2 och vattenförbrukningen 2000m3/år.

**Typhus A avser en fastighet med enbostadshus som är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Våningsyta 150 m2, tomtyta 800 m2 och vattenförbrukningen 150m3/år.

Felanmälan och driftstörningar Visa Dölj

Vid vattenläckor, avloppsstopp eller andra driftstörningar, ring felanmälan enligt nedan.

Felanmälan dagtid (vardagar 08:00 - 17:00)
Ring telefonnummer 08-82 79 64

Felanmälan övrig tid
Ring telefonnummer (SOS-alarm) 08-454 21 77

Driftstörningar
Solör Bioenergi är driftentreprenör för vatten- och avloppsledningsnätet i Solna. Aktuell information om eventuella driftstörningar hittar du på Solör Bioenergis webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Översvämningar
Om du har problem med översvämningar via avloppet i din fastighet ska du felanmäla det via telefonnummer ovan. Vid skador på fastigheten behöver du också ta kontakt med ditt försäkringsbolag. Endast i extra besvärliga nödsituationer ska du kontakta Räddningstjänsten via 112 för hjälp med länspumpning.

Avgifter och abonnemang vatten och avlopp Visa Dölj

För att få tillgång till vatten och avlopp måste du ha ett abonnemang hos Solna Vatten AB.

Starta ett abonnemang med blanketten för abonnemang för vatten och avlopp som du hittar i självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du flyttar måste du säga upp ditt abonnemang för vatten och avlopp. Använd blanketten för uppsägning av abonnemang för vatten och avlopp som du hittar i självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Glöm inte att läsa av din vattenmätarställning på dagen för överlåtelse.

Avgift för vatten och avlopp

Avgiften för vatten och avlopp täcker kostnader för produktion och distribution av dricksvatten samt avledning och rening av avloppsvatten.

Avgiften består av två delar:

Vid frågor om faktura från Solna Vatten

Har du frågor om en faktura från Solna Vatten kan du vända dig till kontaktcenter, telefon 08-746 10 00 eller använda kontaktformuläret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Obetalda fakturor

Vid utebliven betalning skickas en påminnelse ut efter 8-10 dagar. Om fakturan fortfarande är obetald efter påminnelsen skickas fakturan till inkasso och då tillkommer inkassokostnad. Betalas fakturan inte efter det kommer vattnet att stängas av.

Förbrukning av vatten

Kostnaden för förbrukad vattenmängd bestäms efter hur mycket vatten som har gått genom vattenmätaren. En gång per år skickas ett avläsningskort för vattenmätaren ut. På avläsningskortet skriver fastighetsägaren mätarställningen och skickar in till Solna Vatten AB. Utifrån avläsningen beräknas årsförbrukningen och med hänsyn till den preliminärfaktureras abonnenten till nästa avläsning.

Du kan också rapportera ställningen på din vattenmätare via Solna Vattens AB e-tjänst för avläsning av vattenmätare. Läs mer nedan.

Vattenmätare och avläsning Visa Dölj

Du kan rapportera in ställningen på din vattenmätare via Solna Vattens e-tjänst för avläsning av vattenmätare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Logga in med personnummer/organisationsnummer och din servicekod som står på avläsningskortet och på fakturan. Via e-tjänsten kan du även se din förbrukning de senaste tio åren.

Det är möjligt att rapportera in ställningen mer än en gång per år för att få en mer rättvisande bild av förbrukningen. Det kan vara extra bra om det har skett stora förändringar i din vattenförbrukning.

Vattenavläsning i flerbostadshus

I flerbostadshus är det fastighetsägaren som ska läsa av. Logga in i e-tjänsten. Ange organisationsnummer utan bindestreck och servicekoden som står på fakturorna.

Solna Vatten når du via mejl: solnavatten@solna.se

Uppsättning, byte och kontroll av vattenmätare

Solna Vatten AB äger vatten­mätaren, sätter upp, byter ut och kontrollerar den. För att vara säker på att vattenmätaren visar rätt förbrukning byts mätarna med jämna intervall. De minsta vattenmätarna byts vart tionde år. Resten byts vart femte år. Bytet utförs av Solna Vatten AB:s entreprenör. För att mätaren ska kunna läsas av och bytas måste vatten­mätaren vara lätt att komma åt. I samband med bytet är det viktigt att avstängnings­ventilerna före och efter mätaren fungerar. Kontrollera gärna att ventilerna fungerar någon gång per år. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att ventilerna fungerar.

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp Visa Dölj

När du till exempel bygger nytt hus och vill ansluta dig till kommunalt vatten och avlopp måste du göra en servisanmälan.

Servisanmälan gör du via blanketten för servisanmälan som du hittar i  självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är den engångsavgift som tas ut vid anslutning till vatten och avlopp. Den bestäms av hur många serviser som dras fram till förbindelsepunkten, hur många förbindelsepunkter som upprättas, hur många lägenheter som byggs samt hur stor tomtytan är.

Mer information om avgiften hittar du i dokumentet Taxa för Solna Vattens allmänna vatten- och avloppsanläggning. Pdf, 194 kB, öppnas i nytt fönster.

Matavfallskvarn Visa Dölj

Spillvatten från köksavfallskvarn får inte tillföras den allmänna avloppsanläggningen enligt ABVA 2011 i Solna.

Fettavskiljare Visa Dölj

Fettavskiljare ska finnas installerade för alla verksamheten som hanterar fett. Fett som följer med avloppsvattnet kan stelna när det avkyls och orsaka stopp i ledningarna. Därför är fettavskiljare för livsmedelsverksamheter ett krav från Solna Vatten AB.

Läs mer om fettavskiljare under Avfall för företag och verksamhetsutövare.

Handbok för fettavskiljare Pdf, 298 kB.

Karta över vatten- och avloppsledningar Visa Dölj

Ska du gräva i marken behöver du veta var vatten- och avloppsledningarna går. För att få veta var Solna Vatten AB:s ledningar ligger skriver du till Solna stads kontaktcenter. Bifoga karta med vilket område som avses och uppge om ledningskartan ska vara PDF- eller DWG-format. Uppge även om det ska vara med dimensioner och vattengångshöjder samt om det gäller spillvatten, dagvatten och/eller dricksvatten. Glöm inte uppge e-postadress dit kartan ska skickas. Generellt sett har Solna Vatten AB inga kartor på enskilda ledningar på tomtmark.

Lagar om vatten och avlopp Visa Dölj

Användningen av vatten- och avloppstjänster styrs av lagen om allmänna vattentjänster samt av regler som beslutas av kommunfullmäktige.

Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412), även kallad vattentjänstlagen, reglerar bland annat kommunens skyldighet att anordna vatten och avlopp samt fastighetsägarens rätt att använda den allmänna va-anläggningen. Vattentjänstlagen är den lag som gäller för alla kommunala huvudmän för vattentjänster.

ABVA (allmänna bestämmelser för brukandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen) är det regelverk som gäller för Solna stad och antas av kommunfullmäktige. Den reglerar bland anslutningar till det allmänna VA-nätet.

I dokumentet ABVA (allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Solna) Pdf, 255 kB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa hela regelverket. Där finns också ett avsnitt med information till fastighetsägare.

Brandposter i Solna Visa Dölj

Från och med den 1 juni 2023 är alla brandposter i Solna stängda.

För användning av låsta brandposter behöver ni ansöka om tillstånd från Solna Vatten minst 7 arbetsdagar innan ni planerar att använda brandposten.

Skicka ansökan via Solna stads Kontaktcenter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. alternativ ring till vårt Kontaktcenter på 08-746 10 00 Länk till annan webbplats. eller maila till solnavatten@solna.se för vidare instruktion.

Vattenkiosker i Solna Visa Dölj

Från och med 15 juni 2023 och framåt hänvisas du som
tidigare använt vatten via Solna Vattens brandposter till stadens vattenkiosker:

 • Bagartorpsringen 59 i Bagartorp
 • Wiboms väg 27 i Huvudsta
 • Pipers väg 165 i Bergshamra

Information om vattenkiosker i Solna. Pdf, 593 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter för vattenkiosker i Solna. Pdf, 156 kB, öppnas i nytt fönster.

Instruktion för att använda vattenkiosk. Pdf, 353 kB, öppnas i nytt fönster.

Instruktionsvideo vattenkiosk. Öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad