Sommarjobb

Du som är ung och bor i Solna kan söka sommarjobb via kommunen. Varje år erbjuds sommarjobbsplatser till ungdomar i Solna hos flera olika arbetsgivare, och inom olika branscher. Du har också möjlighet att starta eget företag som sommarjobb.

Du som är född 2004 eller 2005 och bor i Solna har möjlighet att ansöka till stadens sommarjobb 2022. På den här sidan hittar du svar på frågor om stadens sommarjobb.

Innan du söker sommarjobb Visa Dölj

Solna stad erbjuder ett antal sommarjobb för Solnas ungdomar, inom Solna stads verksamheter eller i det privata näringslivet. Sommarjobben finns främst i Solna, men placering kan även bli inom hela Storstockholmsområdet. Du kommer att genomföra ett ordinarie jobb och räknas som en av personalen och du måste själv kunna utföra arbetsuppgifterna du blir tilldelad.
Sök sommarjobb 2022 Länk till annan webbplats.

Begränsat antal sommarjobb

På grund av coronapandemin har vi färre antal platser att erbjuda i år.
För att platserna ska fördelas så rättvist som möjligt sker urvalet genom lottning. Det spelar ingen roll när under ansökningsperioden du skickar in din ansökan. När ansökningsperioden är slut lottas och matchas du med den arbetsplats som passar bäst utifrån de val du gjort i ansökan.

Vem kan söka?

Du ska vara skriven (folkbokförd) i Solna och vara född 2004 eller 2005. Går du i nian kan du inte söka sommarjobb via Solna stad.
Ungdomar som inte sommarjobbat förut genom Solna stad och ungdomar med en funktionsvariation är prioriterade målgrupper.

Vad vill du sommarjobba med?

När du ansöker ska du kryssa för vilka områden du är intresserad av att arbeta inom. Områden du kan söka är:

 • Administration
 • Barn och fritid
 • Assistera en elektriker
 • Praktiskt arbete inom byggbranschen
 • Serviceyrken (butik, hotell, restaurang)
 • Filmprojekt för Solna stad
 • Musikant utomhus för äldre
 • Kulturparken (dans, musik, teater)
 • Park- och gatusköttsel
 • Utomhusbad
 • Fastighetsskötsel
 • Överjärva gård (café, diverse praktiskt arbete)
 • Finsktalande ungdomar för sommarjobbsuppdrag

Du kan välja max tre områden. Fundera över vilka av områdena du helst vill arbeta inom. Beskriv så tydligt du kan i ditt personliga brev varför du gjort dina val.

I vilken period vill du sommarjobba?

Sommarjobb erbjuds mellan 20 juni och 12 augusti. Det finns flera olika perioder att välja på under perioden. Tänk över vilka veckor du kan jobba så att du inte planerar in annat. Sommarjobben fördelas både inom kommunala verksamheter och i det privata näringslivet. Antal sommarjobb varierar år från år. Platserna lottas ut.

Hur lång period är sommarjobbet?

De flesta sommarjobben är under två sammanhängande veckor, det finns ingen möjlighet att förlänga en tvåveckorsperiod. En del branscher kan erbjuda en längre period. Det är många unga som vill ha jobb och vi vill ge möjligheten till så många som det går. Om du vill jobba längre kan du söka sommarjobb som inte är i Solna stads regi.

Så mycket får du i lön

Ungdomar som erhåller sommarjobb genom Solna stad har sommaren 2022 följande timlön:
16 och 17 år - 90 kronor per timme inklusive semesterersättning
18 år - 95 kronor per timme inklusive semesterersättning

Ansök så här - Frågor och svar om ansökan Visa Dölj

Hur söker jag?

Ansökningstiden för sommarjobb 2022 är mellan 1 februari och 1 mars. Under ansökningsperioden söker du via en särskild länk. Du får bara söka en gång under 2022. När du gjort din ansökan får du en bekräftelse på mejl till mejladressen du uppgav i ansökan. Om du inte hittar den så sök i din skräppost. Finns den inte där gör om din ansökan eller ta kontakt med Kontaktcenter dock senast den 1 mars. När ansökningsperioden har stängt kan det ej åtgärdas.

Sök sommarjobb 2022 Länk till annan webbplats.

Instruktion

Ansökan görs i fyra steg. Följ instruktionerna på varje sida.

 1. Steg ett, här anger du dina personuppgifter.
 2. Steg två, här anger du tre val på branscher som du kan tänka dig att sommarjobba inom, utveckla sedan dina val i ditt personliga brev.
 3. Steg tre, här talar du om vilket gymnasieprogram du går på, om du vill kan du utveckla det i ditt personliga brev. Om du fyller i under prioriterad grupp vill vi att du utvecklar detta i ditt personliga brev.
 4. Steg fyra, på den sista sidan skriver du ett personligt brev. I brevet berättar du följande; kort om vem du är, vad du gillar att göra och varför du vill sommarjobba inom valda områden. Ju mer du berättar desto lättare är det för oss att matcha din ansökan mot ett sommarjobb.

Missa inte

Missa inte att ange rätt adress, mejladress och telefonnummer. Lämnar du fel kontaktuppgifter riskerar du att missa ditt sommarjobbserbjudande.

Skyddade uppgifter

Har du skyddade personuppgifter kan du inte ansöka om sommarjobb via e-tjänsten. Kontakta Solna stads kontaktcenter för hjälp.

Funktionsvariation

Om du har en funktionsvariation som innebär att du behöver anpassade arbetsuppgifter eller anpassning av arbetsplatsen kan du ansöka om förtur till Solna stads sommarjobb. Du måste dock själv kunna utföra arbetsuppgiften du blir tilldelad.

Ansöka om förtur vid funktionsvariation

Du som vill ansöka om förtur på grund av funktionsvariation gör en ansökan på webben. I ditt personliga brev berättar du om din funktionsvariation och om och hur den påverkar dig i arbetet. Du behöver också komplettera ansökan med ett intyg. Intyget ska vara från exempelvis en läkare, psykolog eller kurator och det ska vara max två år gammalt. Intyget skickar du in, senast sista ansökningsdag till: Solna stad, Sommarjobb, plan 2, 171 86 Solna.
Det går också bra att lämna in intyget i receptionen i Solna stadshus. Skriv då "Sommarjobb 2022" på kuvertet. När vi fått intyget ringer vi upp dig för att diskutera vilken sommarjobbsplats som kan passa. Intyget används inte i något annat syfte och makuleras efter sommarjobbsperiodens slut.

Bor inte i Solna

Är du inte folkbokförd i Solna, även om du bor varannan vecka i Solna (till exempel vid delad vårdnad) kan du inte söka sommarjobb i Solna.
Du måste vara folkbokförd i Solna stad för att kunna söka och få ett sommarjobb via Solna kommun. De flesta kommuner erbjuder sommarjobb till ungdomar så kontakta den kommun där du är folkbokförd och se vad den erbjuder!

Tidigare arbetslivserfarenhet

Nej, inga tidigare erfarenheter behövs.

Hur lång period är sommarjobbet?

De flesta sommarjobben är under två sammanhängande veckor, det finns ingen möjlighet att förlänga en tvåveckorsperiod. En del branscher kan erbjuda en längre period. Det är många unga som vill ha jobb och vi vill ge möjligheten till så många som det går. Om du vill jobba längre kan du söka sommarjobb som inte är i Solna stads regi.

Ordna egen plats, eller bli tilldelad en plats?

Söker du jobb i Solna är det sommarjobbshandläggarna som bestämmer på vilken arbetsplats du får jobba. Du kan självklart själv hitta ett sommarjobb på egen hand, men då kommer lönen från den arbetsgivaren och inte från Solna stad.

Vara med i facket?

Nej, du behöver inte gå med i facket. Om du har frågor om facket kan du kontakta LO. LO's fackliga hjälptelefon för ungdomar har telefonnummer 020 – 56 00 56 eller läs mer på LO´s webbsida www.ung.lo.se/rad-stod/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Får du problem på arbetsplatsen, kontakta Solna stads kontaktcenter som ser till att du kommer i kontakt med rätt person.

Ännu mer frågor

Behöver du hjälp med ansökan eller har andra frågor kring sommarjobb? Kontakta Solna stads kontaktcenter.

Efter ansökan Visa Dölj

Fel i ansökan, kan jag ändra själv?

Du får bara söka en gång under 2022. Däremot kan du under ansökningsperioden mellan 1 februari och 1 mars när som helst ändra och lägga till information i din ansökan.

När kommer besked?

Du får besked senast 31 maj om du fått jobb eller inte.
När ansökningstiden är slut lottar vi fram de ungdomar som ska erbjudas jobb. Om ditt namn lottas fram, matchas du mot en arbetsplats inom något av de arbetsområden och period som du valt i ansökan.
Besked får du via mejl. Kontrollera att mejladressen är rätt, den som du uppgav i ansökan. Tänk också på att kolla i skräpkorgen.

Varför fick jag inget sommarjobb?

Det är fler som söker än det finns sommarjobbsplatser.

Frågor och svar vid erbjudande av sommarjobb Visa Dölj

Byta jobb?

Nej, du kan inte byta jobb som du blivit erbjuden, bara tacka nej om du inte vill ha det jobb du fått. Det är viktigt att du meddelar direkt om du måste tacka nej till din plats eftersom det är många som vill ha ett sommarjobb.

Byta period?

Nej, du kan inte byta arbetsveckor om du inte kan jobba under perioden som du önskat och erbjudits, bara tacka nej. Det är viktigt att du meddelar direkt om du måste tacka nej till din plats eftersom det är många som vill ha ett sommarjobb.

Utdrag ur belastningsregistret - nödvändigt?

Ja, om du ska sommarjobba inom förskola, skola, skolbarnomsorg eller med barn som har funktionsvariation så måste du ha ett utdrag. Även om du får ett sommarjobb inom det privata näringslivet kan arbetsgivaren kräva ett utdrag. Det är obligatoriskt. Läs om särskilda regler för arbete med barn och unga i nästa stycke.

Särskilda regler för arbete med barn och unga

Arbetsgivaren är skyldig att göra en så kallad registerkontroll av personer som erbjuds arbete inom förskola, skola och barnomsorg. Det innebär att vi kontrollerar om du är dömd för något brott som gör att du är olämplig att arbeta med barn och unga.

Beställa registerutdrag

Du beställer själv ett registerutdrag hos Polisen. Om du ska söka jobb där du arbetar med barn, beställ registerutdraget i god tid. Det kan ta minst två veckor innan du får registerutdraget hemskickat. Registerutdraget ska du ta med och visa upp för sommarjobbshandläggarna om du blir erbjuden anställning. På Polisens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du beställa blankett för begäran om utdrag.

Frågor under jobbets gång Visa Dölj

Vilka är mina arbetsuppgifter?

Information om vad du ska arbeta med får du av handledaren på din arbetsplats.

Vem är min handledare?

När du fått besked om att du fått sommarjobb blir du kallad till ett obligatoriskt informationsmöte. Mötet sker antingen i Solna stadshus eller digitalt. På mötet får du information om var du ska arbeta och vem som är din handledare. Är du osäker, ring Solna stads kontaktcenter.

Hur långa arbetsdagar har jag?

Du jobbar sex timmar om dagen samt har obetald lunch. Vissa undantag finns.

Hur fungerar det med lunch och raster?

Du har rätt till en halvtimmes obetald lunchrast utöver de sex timmarna. På vissa arbetsplatser är lunchrasten längre. Raster ligger utanför arbetstid och är obetalda.

Hur gör jag om jag råkar bli sen när jag ska till jobbet?

Om du blir försenad ska du kontakta handledaren på din arbetsplats och tala om det. Se till att ha rätt telefonnummer till din handledare med dig.

Hur gör jag om jag blir sjuk?

Kontakta din handledare eller någon på arbetsplatsen innan arbetsdagen har börjat. Är ditt sommarjobb kortare än 14 dagar får du ingen sjuklön.

Vad gör jag om jag inte trivs?

I första hand ska du prata med din handledare på arbetsplatsen. Du kan även mejla sommarjobbshandläggarna på mejladress sommarjobb@solna.se

Söka sommarjobb på egen hand Visa Dölj

Om du vill veta hur du kan söka sommarjobb på egen hand och inte via kommunen är du välkommen att anmäla dig till en digital föreläsning där du får tips om hur du kan göra. Du som vill ställa frågor om att söka sommarjobb via kommunen är också välkommen.

Anmälan till föreläsning gör du via mejl.
Ämnesrad:
Digtal föreläsning; söka sommarjobb för ungdomar
I anmälan talar du om ditt för -och efternamn.
Du mejlar anmälan till mejladress: sommarjobb@solna.se

Se även presentationen Tips om att söka sommarjobb Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Starta företag som sommarjobb

Är du intresserad av att starta eget företag under sommaren? Har du en idé eller dröm du skulle vilja göra verklig? Då kan du ansöka till Solna stads sommarentreprenörsprogram som sommarjobb. Läs mer på sidan.

Guide till ansökan sommarentreprenör Visa Dölj

Solna stad samarbetar med Rookie Startups som håller i programmet. Programmet som finansieras av Solna stad är för dig som vill prova på att driva ett eget företag och pågår i fyra veckor. Du behöver inga förkunskaper eller affärsidé för att ansöka.
Antagning sker löpande, så ju snabbare du skickar in din ansökan desto större är sannolikheten att du kommer med.

Antagning och rekrytering

Söker du till sommarentreprenörsprogrammet och du blir antagen kan du inte få ett ordinarie sommarjobb eftersom Solna stad bekostar programmet för dig. Du kan ansöka till båda, sommarjobb och sommarentreprenör men antas till antingen sommarentreprenörprogrammet eller till sommarjobb.

Under programmets fyra veckor får du bland annat:

 • Lära dig grunderna i företagande
 • Hjälp att utveckla en bra affärsidé
 • Träffa och inspireras av likasinnade
 • Möta några av Sveriges främsta unga entreprenörer
 • Ett startkapital på 2000 kronor (pengar du får behålla)
 • Förverkliga din egen idé under fyra veckor
 • En personlig coach som hjälper dig dagligen
 • Presentera ditt företag för experter
 • Tävla om titeln 'Årets RS-företag' och 10 000 kronor

Dessutom får du:
En fantastisk merit till ditt cv
Möjlighet att driva ditt företag vidare

Lite detaljer om ansökan

Antal veckor: 4 veckor inklusive kick-off- vecka, med start den 20 juni (20/6 –15/7 2021). Du deltar hela perioden.
Krav för ansökan: Du är född 2004 eller 2005, skriven i Solna samt att du är motiverad och redo att göra ditt bästa. Du måste inte ha en färdig affärsidé. Jobba med kompis går också bra,men tänk på att varje ansökan är personlig.
Lön: Du får ingen lön, däremot får du 2000 kronor i startbidrag från Solna stad. Plus att pengarna du tjänar i ditt företag är dina egna.
Infoträff: Du som har ansökt kommer att få en inbjudan till en informationsträff antingen i Solna stadshus eller digitalt.

Här gör du ansökan

Läs mer om ansökan och gör en ansökan på Rookie Startups webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. .

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad