Årets företagare

I Solna finns ett flertal företagsamma personer som driver framgångsrika företag. Varje år utses en av dem till Årets företagare. Vinnaren, tillsammans med övriga finalister, bidrar på olika sätt till Solnas tillväxt och en hållbar utveckling. På den här sidan kan du läsa om dem och om priset.

Så nominerar du till Årets företagare Visa Dölj

Nomineringar till Årets företagare kan göras av den som själv önskar få priset eller av någon annan. Nomineringar till Årets företagare kan göras löpande under året.

Skicka din nominering med tillhörande motivering till mejladressen foretagare@solna.se

Viktiga parametrar för att bli nominerad till Årets företagare

  • Företagaren bör äga eller inneha ett betydande ägande av företaget.
  • Företagaren bör aktivt driva företaget, ha varit verksam i minst tre åroch ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning.
  • Företagaren ska inneha en entreprenörsanda samt att företaget bör ha uthålligt god lönsamhet med god tillväxt de senaste åren.
  • Företagaren ska vara en god Solnaförebild och ambassadör för företagare.
  • Företagaren får inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar och inte nyligen vara dömd i domstol.

Vill du nominera till Årets företagare? Mejla din nominering till mejladressen foretagare@solna.se

Vinnare av Årets företagare 2021

Priset Årets företagare i Solna 2021 tilldelas Marianne Hanna, vd Medijohn AB Solna Husläkarmottagning Frösunda.

Marianne, som kom till Sverige 2005 och nu är bosatt i Solna, har lyckats lyfta företaget till en verksamhet där kompetens och omvårdnad för den enskilda står i fokus. Företaget rankas högst i Solna vad gäller patientnöjdhet och den varma och öppna företagskulturen gör att medarbetare söker sig dit.

"Det är lätt att leda när man bryr sig om varandra. Ett tydligt och inkluderande ledarskap där alla i verksamheten bidrar är vår nyckel till framgång" berättar Marianne Hanna.

Juryns motivering:
Årets företagare har trotsat barriärer i ett nytt land och realiserat sin vision om att ta hand om människor. Denna företagsledare driver sitt företag med en stor portion tillit, engagemang och ödmjukhet som smittar av sig till både kunder och medarbetare. Inte helt oväntat är denna verksamhet toppvalet bland kunder i Solna och en av de bästa i länet. Ett inkluderande ledarskap med en ständig strävan om att ge tillbaka är nyckeln till framgång. Juryn ser en företagsledare som skapat en varm och öppen kultur på arbetsplatsen. Tillsammans med erfarenhet, kompetens och ansvarskänsla bidrar företagsledaren stort till ett ökat välmående i vårt närsamhälle.

Marianne Hanna, VD Medijohn AB, Solna husläkarmottagning Frösunda

Marianne Hanna, VD Medijohn AB, Solna husläkarmottagning Frösunda

Finalister i Årets företagare 2021 Visa Dölj

Brane Nikolic, Överjärva Byggnadsvård

Rickard Albinsson, Dixa AB

Marianne Hanna, VD Medijohn AB, Solna husläkarmottagning Frösunda

Tidigare vinnare Årets företagare Visa Dölj

2020 Benny Lindblom, VD för Creator Bygg och Projektledning AB

2019 Mikael Gustafsson, VD för HLR Konsulten.

2018 Björn Sjöstrand, VD Scandinavian Biopharma

2017 Helena Wigart, VD Hans Engineering

2016 Petter Gellerstam, grundare Rope Access

2015 Said Gacanin ägare och VD SAGAC

2014 Hami Rashidi ägare och VD SMB Städ Material Bolaget

2013 Johan Johansson, CEO Ageris

2012 Mikael Särnmark, grundare Särnmark Assistans AB

Om priset Årets företagare

Priset Årets företagare delas ut för att synliggöra företagare som utvecklar sina verksamheter från både hållbarhets- och lönsamhetsperspektiv genom extraordinärt engagemang och entreprenörskap.Pristagaren presenteras vid Solnas frukostbricka i slutet av året.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad