Starta fristående förskola eller pedagogisk omsorg

Här hittar du information om hur du ansöker om godkännande för att starta fristående förskola och ansöker om bidrag för pedagogisk omsorg. I Solna stad är det barn- och utbildningsförvaltningen som utreder och handlägger ansökningar om att starta fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg och barn- och förskolenämnden som är tillsynsmyndighet för den pedagogiska verksamheten.

Ansökan om godkännande för fristående förskola

Innan du kan starta verksamheten finns det ett antal saker som är viktiga att tänka på.

Du behöver:

Villkoren för ansökan regleras i Skollagen 2 kap 5, 7 §§ och 26 kap 4 § samt i barn- och utbildningsnämndens regler för förskola och pedagogisk omsorg samt Regler för etablering av fristående förskolor Pdf, 191 kB, öppnas i nytt fönster..

Mer information finns i läroplanen för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Skolverkets allmänna råd för förskola Länk till annan webbplats..

Relaterat material

  1. Riktlinjer för tillsyn i fristående förskola samt insyn i fristående grundskola och fritidshem Pdf, 262 kB, öppnas i nytt fönster..
  2. Information om Ansökan om godkännande av huvudman vid fristående förskolor. Pdf, 394 kB, öppnas i nytt fönster.
  3. Egenkontroll av skolor, förskolor och pedagogisk verksamhet enligt miljöbalken.
  4. Bidragsbelopp 2020 Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.
  5. Avgifter för ansökan om godkännande att driva fristående förskola samt för förändringar i verksamhet Pdf, 35 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansöka om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Innan du kan starta verksamheten finns det ett antal saker som är viktiga att tänka på.

Du behöver:

Villkoren för ansökan regleras i Skollagen 25 kap 10 § respektive 25 kap 2 och 6-8 §§ samt i barn-och utbildningsnämndens regler för etablering av enskild pedagogisk omsorg.

Mer information finns i Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterat material

  1. Regler för rätt till bidrag för att driva pedagogisk omsorg inklusive flerfamiljsystem Pdf, 346 kB..
  2. Riktlinjer för tillsyn av enskild pedagogisk omsorg. Pdf, 132 kB, öppnas i nytt fönster.
  3. Egenkontroll av skolor, förskolor och pedagoigisk verksamhet enligt miljöbalken.
  4. Bidragsbelopp 2020. Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om godkännande för utökning av platser i din verksamhet

Om du redan driver en fristående förskola eller pedagogisk omsorg och önskar ansöka om att utöka antal barn behöver du tillstånd från barn-och förskolenämnden.

Ansökan godkännande utökning av antalet förskoleplatser. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Avgifter för ansökan om godkännande att driva fristående förskola samt för förändringar i verksamhet Pdf, 35 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan ägar- och ledningsprövning

Om du driver en fristående förskola och behöver anmäla förändringar i den krets av personer som avses i 2 kap. 5 a § skollagen. Anmälan om förändring ska göras inom en månad.

Anmälan ägar- och ledningskrets. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om Ansökan om godkännande av huvudman vid fristående förskolor. Pdf, 394 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad