Åtgärder för minskad energianvändning i staden

Solna stad har gjort en översyn av stadens energianvändning och genomför ett antal åtgärder för att minska energiförbrukningen i stadsmiljön. Fokus har varit att se över gatubelysningens energiförbrukning och samtidigt värna trafiksäkerheten och Solnabornas trygghet.

Gatubelysningens totala energiförbrukning är ca 4 000 000 kWh per år. En justering av brinntiden på gatubelysningen har genomförts som innebär att tändningen sker tio minuter senare och släckningen sker 15 minuter tidigare. Det innebär en årlig besparing på ca 155 000 kWh vilket motsvarar en minskning med 3-4 procent.

- Vi har sett att det funnits ett visst utrymme att minska brinntiden för vår offentliga belysning. På så sätt bidrar vi till att minska energianvändningen samtidigt som trygghetsfrågan beaktats. Det säger David Nordin, stadsmiljöchef i Solna stad.

Staden arbetar sedan tid en tillbaka med att fasa ut de armaturerna med högst effekter och ersätta de med mer energieffektiva LED-armaturer. Med den åtgärden kommer gatubelysningen att få en högre ljuskvalitet.

Här hittar du mer information om hur du kan minska din elanvändning.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad