Lika­behand­ling i Solna

Solna stads likabehandlingsarbete är integrerat i stadens styrsystem. Stadens likabehandlingspris delas ut till en verksamhet eller person som under året arbetat framgångsrikt med likabehandling på ett nyskapande sätt. Du kan också ansöka om likabehandlingsbidrag till din verksamhet.

Arbetet för likabehandling utgår från diskrimineringslagen, som förbjuder diskriminering av någons kön, könsöverskridande identiet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Likvärdigt bemötande och service

Staden ska arbeta proaktivt för att alla medborgare ska få ett likvärdigt bemötande och en likvärdig service i stadens verksamheter. Nämnderna ska inkludera likabehandlingsaktiviteter i arbetet med verksamhetplan och budget.

Likabehandlings­kommitten

Likabehandlingskommittén i Solna är ett politiskt sammansatt organ under kommunstyrelsen, som fungerar som stöd och remissinstans inför beslut i kommunstyrelsen i frågor om likabehandling.

Läs mer om Likabehandlingskommittén

Ansök om likabehandlings­bidrag 2023

Likabehandlingskommittén har möjlighet att ge bidrag till verksamheter som vill utveckla sitt likabehandlingsarbete. Sista ansökningsdag är 14 oktober 2022.

Bidraget kan ges för att stimulera ett proaktivt likabehandlingsarbete i syfte att medborgare ska få likvärdig service och bemötande i mötet med stadens verksamhet. Bidraget kan sökas av samtliga verksamheter som finansieras av Solna stad.

Ansök om likabehandlingsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Likabehandlingspriset

Stadens likabehandlingspris delas varje år ut till en verksamhet eller person som under året arbetat framgångsrikt med likabehandling på ett nyskapande sätt. Syftet med ­priset är att uppmärksamma det systematiska utvecklings­arbete som sker inom likabehandling i staden.

Vilka kan få priset?

Medborgare, förtroende­valda och medarbetare i Solna kan nominera kandidater från alla av staden finansierade verksamheter.

Motiveringen ska innehålla en beskrivning av:

  • det likabehandlings­­arbetet som genomförts.
  • hur det har bidragit till likvärdigt bemötande och likvärdig service för Solnaborna.

Nominera till likabehandlings­priset 2022

Nominering med motivering mejlar du till stina.wickman@solna.se senast den 14 oktober 2022.

Beslut om vem som får likabehandlingspriset fattas av Solna stads likabehandlings­kommitté. Priset delas ut i samband med kommun­fullmäktiges sammanträde den 28 november 2022.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad