Hur vill du att nästa 50 år ska se ut i Hagalund?

I år är det femtio år sedan Blåkulla i Hagalund stod klart. Jubileumsåret blir starten för en ny utveckling av området, Hagalundslyftet. Vi vill veta vad du tycker om Hagalund och vilken förändring du vill se.

Solna stads mål är att Hagalunds centrum ska bli mer levande igen. En plats för människor i rörelse och öppet för alla. Den kommunala servicen ska byggas ut och nå fler Hagalundsbor. Hagalundslyftet innebär också satsningar för att öka tryggheten i hela området och se till att barn och unga har trygga och jämlika uppväxtvillkor. Ett växande kulturliv ska tillsammans med det starka föreningslivet i Hagalund skapa rum för människor att mötas.

Hagalundslyftet ska göras tillsammans med dig som bor i Hagalund, föreningslivet, det lokala näringslivet och övriga Solnabor. Som ett första steg i arbetet vill vi i Solna stad veta mer om vad stadens invånare vill se i Hagalund. Vi vill veta vad du hoppas på, vad du längtar efter och vad du saknar i Hagalund?

Ta chansen och var med och forma de kommande femtio åren i Hagalund!

Enkäten är öppen till och med 25 juni, är anonym och tar cirka 5 minuter.

Enkäten är nu stängd. Tack till alla som varit med och tyckt till om Hagalund!

Senast uppdaterad