Ordförande, grupp­ledare och politiska partier

Här hittar du kontaktuppgifter till Solna stads gruppledare och ordförande i nämnderna samt politiska partier i kommunfullmäktige.

Ordförande i nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Visa Dölj

Kommunstyrelsen Visa Dölj

Byggnadsnämnden Visa Dölj

Förskolenämnden Visa Dölj

Kompetensnämnden Visa Dölj

Kultur- och fritidsnämnden Visa Dölj

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Visa Dölj

Omvårdnadsnämnden Visa Dölj

Skolnämnden Visa Dölj

Socialnämnden Visa Dölj

Tekniska nämnden Visa Dölj

Valnämnden Visa Dölj

Politiska partier och gruppledare

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad