Samman­träden och handlingar

Här kan du se vilka dagar som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna sammanträder under 2022. Du hittar även föredragningslistor och möteshandlingar för sammanträdena.

Januari Visa Dölj

Sammanträden januari 2022

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

17 jan

Kommunstyrelsen

Inställt31 jan

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 148 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 148 kB)

Handlingar Pdf, 30 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 30 MB)

Protokoll Pdf, 609 kB. (Pdf, 609 kB)


Februari Visa Dölj

Sammanträden februari 2022

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

1 feb

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 114 kB. (Pdf, 114 kB)

Handlingar Pdf, 7 MB. (Pdf, 7 MB)

Protokoll Pdf, 417 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 417 kB)

2 feb

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 177 kB. (Pdf, 177 kB)

Handlingar Pdf, 48 MB. (Pdf, 48 MB)

Protokoll Pdf, 285 kB. (Pdf, 285 kB)

3 feb

Valnämnden

Dagordning Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 99 kB)

Handlingar Pdf, 265 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 265 kB)

Protokoll Pdf, 237 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 237 kB)

8 feb

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 111 kB)

Handlingar Pdf, 609 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 609 kB)

Protokoll Pdf, 349 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 349 kB)

9 feb

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 143 kB. (Pdf, 143 kB)

Handlingar Pdf, 471 kB. (Pdf, 471 kB)

Protokoll Pdf, 219 kB. (Pdf, 219 kB)

10 feb

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 111 kB)

Rev. dagordning Pdf, 112 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 112 kB)

Handlingar Pdf, 371 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 371 kB)

Protokoll Pdf, 284 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 284 kB)

10 feb

Överförmyndarnämnden

Sekretess Pdf, 99 kB. (Pdf, 99 kB)14 feb

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 114 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 114 kB)

Handlingar Pdf, 37 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 37 MB)

Protokoll Pdf, 729 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 729 kB)

15 feb

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 131 kB. (Pdf, 131 kB)

Handlingar Pdf, 4 MB. (Pdf, 4 MB)

Protokoll Pdf, 488 kB. (Pdf, 488 kB)

17 feb

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 92 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 92 kB)

Handlingar Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

Protokoll Pdf, 641 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 641 kB)

21 feb

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 157 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 157 kB)

Handlingar Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 9 MB)

Protokoll Pdf, 242 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 242 kB)

21 feb

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 128 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 128 kB)

Handlingar Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB)

Protokoll Pdf, 248 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 248 kB)

22 feb

Kompetensnämnden

Dagordning Pdf, 112 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 112 kB)

Handlingar Pdf, 679 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 679 kB)

Protokoll Pdf, 215 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 215 kB)

28 feb

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 121 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 121 kB)

Handlingar Pdf, 16 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 16 MB)

Protokoll Pdf, 609 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 609 kB)


Mars Visa Dölj

Sammanträden mars 2022

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

8 mars

Barn- och förskolenämnden

Inställt9 mars

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 174 kB. (Pdf, 174 kB)

Handlingar Pdf, 38 MB. (Pdf, 38 MB)

Protokoll Pdf, 418 kB. (Pdf, 418 kB)

10 mars

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 106 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 106 kB)

Handlingar Pdf, 192 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 192 kB)

Protokoll Pdf, 182 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 182 kB)

15 mars

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 123 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 123 kB)

Handlingar Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 8 MB)

Protokoll Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

17 mars

Överförmyndarnämnden

Sekretess Pdf, 209 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 209 kB)17 mars

Skolnämnden

Inställt21 mars

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 119 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 119 kB)

Handlingar Pdf, 55 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 55 MB)

Protokoll Pdf, 841 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 841 kB)

22 mars

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Inställt23 mars

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 99 kB. (Pdf, 99 kB)

Handlingar Pdf, 40 kB. (Pdf, 40 kB)


28 mars

Socialnämnden

Inställt29 mars

Kompetensnämnden

Inställt31 mars

Valnämnden

Dagordning Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 99 kB)

Handlingar Pdf, 222 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 222 kB)

Protokoll Pdf, 245 kB. (Pdf, 245 kB)

April Visa Dölj

Sammanträden april 2022

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

4 april

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 122 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 122 kB)

Handlingar Pdf, 66 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 66 MB)

Protokoll Pdf, 529 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 529 kB)

5 april

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 95 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 95 kB)

Handlingar Pdf, 50 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 50 kB)

Protokoll Pdf, 303 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 303 kB)

6 april

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 178 kB. (Pdf, 178 kB)

Handlingar Pdf, 13 MB. (Pdf, 13 MB)

Protokoll Pdf, 483 kB. (Pdf, 483 kB)

7 april

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 104 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 104 kB)

Handlingar Pdf, 754 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 754 kB)

Protokoll Pdf, 155 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 155 kB)

25 april

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 152 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 152 kB)

Handlingar Pdf, 116 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 116 kB)

Protokoll Pdf, 330 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 330 kB)

25 april

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 105 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 105 kB)

Handlingar Pdf, 766 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 766 kB)

Protokoll Pdf, 216 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 216 kB)

26 april

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 130 kB. (Pdf, 130 kB)

Handlingar Pdf, 4 MB. (Pdf, 4 MB)

Protokoll Pdf, 637 kB. (Pdf, 637 kB)

27 april

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 104 kB. (Pdf, 104 kB)

Handlingar Pdf, 456 kB. (Pdf, 456 kB)

Protokoll Pdf, 160 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 160 kB)

28 april

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 100 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 100 kB)

Handlingar Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 5 MB)

Protokoll Pdf, 275 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 275 kB)

28 april

Överförmyndarnämnden

Sekretess Pdf, 253 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 253 kB)
Maj Visa Dölj

Sammanträden maj 2022

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

3 maj

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 103 kB. (Pdf, 103 kB)

Handlingar Pdf, 843 kB. (Pdf, 843 kB)

Protokoll Pdf, 215 kB. (Pdf, 215 kB)

4 maj

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 178 kB. (Pdf, 178 kB)

Handlingar

Protokoll Pdf, 498 kB. (Pdf, 498 kB)

10 maj

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 94 kB)

Handlingar Pdf, 49 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 49 kB)

Protokoll Pdf, 405 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 405 kB)

12 maj

Valnämnden

Dagordning Pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 94 kB)

Handlingar Pdf, 341 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 341 kB)

Protokoll Pdf, 268 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 268 kB)

16 maj

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 142 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 142 kB)

Handlingar Pdf, 66 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 66 MB)

Protokoll Pdf, 639 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 639 kB)

17 maj

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 114 kB. (Pdf, 114 kB)

Handlingar Pdf, 322 kB. (Pdf, 322 kB)

Protokoll Pdf, 205 kB. (Pdf, 205 kB)

18 maj

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 109 kB. (Pdf, 109 kB)

Handlingar Pdf, 218 kB. (Pdf, 218 kB)

Protokoll Pdf, 206 kB. (Pdf, 206 kB)

19 maj

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 108 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 108 kB)

Handlingar Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

Protokoll Pdf, 347 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 347 kB)

30 maj

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 122 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 122 kB)

Handlingar Pdf, 62 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 62 MB)

Protokoll Pdf, 450 kB. (Pdf, 450 kB)

31 maj

Kompetensnämnden

Dagordning Pdf, 109 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 109 kB)

Handlingar Pdf, 608 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 608 kB)

Protokoll Pdf, 196 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 196 kB)

Juni Visa Dölj

Sammanträden juni 2022

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

2 juni

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 99 kB)

Handlingar Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB)

Protokoll Pdf, 473 kB. (Pdf, 473 kB)

7 juni

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 96 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 96 kB)

Rev. dagordning Pdf, 97 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 97 kB)

Handlingar Pdf, 23 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 23 MB)

Protokoll Pdf, 312 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 312 kB)

8 juni

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 101 kB. (Pdf, 101 kB)

Handlingar Pdf, 358 kB. (Pdf, 358 kB)

Protokoll Pdf, 364 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 364 kB)

9 juni

Överförmyndarnämnden

Dagordning Pdf, 92 kB. (Pdf, 92 kB)

Handlingar Pdf, 335 kB. (Pdf, 335 kB)


13 juni

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 130 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 130 kB)

Handlingar Pdf, 325 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 325 kB)

Protokoll Pdf, 207 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 207 kB)

13 juni

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 127 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 127 kB)

Handlingar Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

Protokoll Pdf, 215 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 215 kB)

14 juni

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 55 kB. (Pdf, 55 kB)

Handlingar Pdf, 4 MB. (Pdf, 4 MB)

Protokoll Pdf, 324 kB. (Pdf, 324 kB)

15 juni

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 122 kB. (Pdf, 122 kB)

Handlingar Pdf, 329 kB. (Pdf, 329 kB)

Protokoll Pdf, 226 kB. (Pdf, 226 kB)

16 juni

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 100 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 100 kB)

Handlingar Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4 MB)

Protokoll Pdf, 184 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 184 kB)

20 juni

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 95 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 95 kB)

Rev. dagordning Pdf, 96 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 96 kB)

Handlingar Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 5 MB)

Protokoll Pdf, 826 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 826 kB)

20 juni

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 116 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 116 kB)

Handlingar Pdf, 17 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 17 MB)

Protokoll Pdf, 341 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 341 kB)

21 juni

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 123 kB. (Pdf, 123 kB)

Handlingar Pdf, 4 MB. (Pdf, 4 MB)

Protokoll Pdf, 287 kB. (Pdf, 287 kB)

22 juni

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 174 kB. (Pdf, 174 kB)

Handlingar Pdf, 298 MB. (Pdf, 298 MB)

Protokoll Pdf, 888 kB. (Pdf, 888 kB)

Augusti Visa Dölj

Sammanträden augusti 2022

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

18 aug

Överförmyndarnämnden
25 aug

Valnämnden
29 aug

Kommunstyrelsen
29 aug

Kommunfullmäktige
31 aug

Byggnadsnämnden
September Visa Dölj

Sammanträden september 2022

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

5 sept

Gemensamma familjerättsnämnden
5 sept

Socialnämnden
6 sept

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
7 sept

Tekniska nämnden
8 sept

Skolnämnden
12 sept

Kommunstyrelsen
13 sept

Barn- och förskolenämnden
15 sept

Kultur- och fritidsnämnden
20 sept

Kompetensnämnden
26 sept

Kommunfullmäktige
27 sept

Omvårdnadsnämnden
28 sept

Byggnadsnämnden
29 sept

Överförmyndarnämnden
Oktober Visa Dölj

Sammanträden oktober 2022

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

10 okt

Gemensamma familjerättsnämnden
10 okt

Socialnämnden
11 okt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
12 okt

Tekniska nämnden
13 okt

Skolnämnden
17 okt

Kommunstyrelsen
18 okt

Barn- och förskolenämnden
19 okt

Byggnadsnämnden
25 okt

Kompetensnämnden
26 okt

Omvårdnadsnämnden
27 okt

Kultur- och fritidsnämnden
31 okt

Kommunfullmäktige
November Visa Dölj

Sammanträden november 2022

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

7 nov

Socialnämnden
8 nov

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
9 nov

Tekniska nämnden
10 nov

Överförmyndarnämnden
14 nov

Kommunstyrelsen
15 nov

Barn- och förskolenämnden
16 nov

Byggnadsnämnden
17 nov

Kultur- och fritidsnämnden
22 nov

Omvårdnadsnämnden
24 nov

Skolnämnden
28 nov

Kommunfullmäktige
29 nov

Kommunfullmäktige
December Visa Dölj

Sammanträden december 2022

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

1 dec

Kompetensnämnden
5 dec

Kommunstyrelsen
5 dec

Socialnämnden (18:30)
6 dec

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
7 dec

Barn- och förskolenämnden
8 dec

Kultur- och fritidsnämnden
12 dec

Byggnadsnämnden
12 dec

Gemensamma familjerättsnämnden
14 dec

Tekniska nämnden
15 dec

Skolnämnden
15 dec

Överförmyndarnämnden
19 dec

Kommunstyrelsen
19 dec

Kommunfullmäktige
20 dec

Omvårdnadsnämnden
Sammanträden 2021 Visa Dölj

Sammanträden januari 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

20 jan

Tekniska nämnden

INSTÄLLT25 jan

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 137 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 137 kB)

Handlingar Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 6 MB)

Protokoll Pdf, 442 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 442 kB)


Sammanträden februari 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

2 feb

Kompetensnämnden

Dagordning Pdf, 159 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 159 kB)

Handlingar Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB)

Protokoll Pdf, 189 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 189 kB)

3 feb

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 203 kB. (Pdf, 203 kB)

Handlingar Pdf, 117 MB. (Pdf, 117 MB)

Kompletterande handlingar Pdf, 15 MB. (Pdf, 15 MB)

Protokoll Pdf, 735 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 735 kB)

8 feb

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 148 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 148 kB)

Handlingar Pdf, 83 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 83 MB)

Protokoll Pdf, 872 kB. (Pdf, 872 kB)

9 feb

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 156 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 156 kB)

Handlingar Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4 MB)

Protokoll Pdf, 711 kB. (Pdf, 711 kB)

10 feb

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 71 kB. (Pdf, 71 kB)

Handlingar Pdf, 3 MB. (Pdf, 3 MB)

Protokoll Pdf, 272 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 272 kB)

11 feb

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 165 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 165 kB)

Handlingar Pdf, 823 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 823 kB)

Protokoll Pdf, 175 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 175 kB)

11 feb

Överförmyndarnämnden

Sekretess Pdf, 59 kB. (Pdf, 59 kB)15 feb

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 189 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 189 kB)

Handlingar Pdf, 541 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 541 kB)

Protokoll Pdf, 218 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 218 kB)

15 feb

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 161 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 161 kB)

Handlingar Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4 MB)

Protokoll Pdf, 240 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 240 kB)

16 feb

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 152 kB. (Pdf, 152 kB)

Handlingar Pdf, 11 MB. (Pdf, 11 MB)

Protokoll Pdf, 601 kB. (Pdf, 601 kB)

17 feb

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 150 kB. (Pdf, 150 kB)

Handlingar Pdf, 404 kB. (Pdf, 404 kB)

Protokoll Pdf, 672 kB. (Pdf, 672 kB)

18 feb

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 133 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 133 kB)

Handlingar Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

Protokoll Pdf, 237 kB. (Pdf, 237 kB)

22 feb

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 132 kB. (Pdf, 132 kB)

Handlingar Pdf, 68 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 68 MB)

Protokoll Pdf, 317 kB. (Pdf, 317 kB)


Sammanträden mars 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

9 mars

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 145 kB. (Pdf, 145 kB)

Handlingar Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Protokoll Pdf, 560 kB. (Pdf, 560 kB)

10 mars

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 190 kB. (Pdf, 190 kB)

Handlingar Pdf, 58 MB. (Pdf, 58 MB)

Protokoll Pdf, 727 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 727 kB)

11 mars

Kultur- och fritidsnämnden (17:00)

INSTÄLLT16 mars

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 148 kB. (Pdf, 148 kB)

Handlingar Pdf, 3 MB. (Pdf, 3 MB)

Protokoll Pdf, 322 kB. (Pdf, 322 kB)

17 mars

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 146 kB. (Pdf, 146 kB)

Handlingar Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Protokoll Pdf, 387 kB. (Pdf, 387 kB)

18 mars

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 128 kB. (Pdf, 128 kB)

Handlingar Pdf, 20 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 20 MB)

Protokoll Pdf, 518 kB. (Pdf, 518 kB)

18 mars

Överförmyndarnämnden

Sekretess Pdf, 60 kB. (Pdf, 60 kB)22 mars

Socialnämnden

INSTÄLLT29 mars

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 150 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 150 kB)

Handlingar Pdf, 92 MB. (Pdf, 92 MB)

Protokoll Pdf, 792 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 792 kB)

Sammanträden april 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

12 april

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 142 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 142 kB)

Handlingar Pdf, 41 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 41 MB)

Protokoll Pdf, 956 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 956 kB)

13 april

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 148 kB. (Pdf, 148 kB)

Handlingar Pdf, 14 MB. (Pdf, 14 MB)

Protokoll Pdf, 459 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 459 kB)

14 april

Tekniska nämnden

INSTÄLLT19 april

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 190 kB. (Pdf, 190 kB)

Handlingar Pdf, 102 MB. (Pdf, 102 MB)

Protokoll Pdf, 311 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 311 kB)

20 april

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 155 kB. (Pdf, 155 kB)

Handlingar Pdf, 4 MB. (Pdf, 4 MB)

Protokoll Pdf, 196 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 196 kB)

21 april

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 146 kB. (Pdf, 146 kB)

Handlingar Pdf, 299 kB. (Pdf, 299 kB)

Protokoll Pdf, 487 kB. (Pdf, 487 kB)

22 april

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 161 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 161 kB)

Handlingar Pdf, 494 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 494 kB)

Protokoll Pdf, 280 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 280 kB)

26 april

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 178 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 178 kB)

Sekretess Pdf, 81 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 81 kB)

Protokoll Pdf, 184 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 184 kB)

26 april

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 154 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 154 kB)

Handlingar Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3 MB)

Protokoll Pdf, 188 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 188 kB)

27 april

Överförmyndarnämnden

Sekretess Pdf, 48 kB. (Pdf, 48 kB)27 april

Kompetensnämnden

Dagordning Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 111 kB)

Handlingar Pdf, 236 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 236 kB)

Protokoll Pdf, 234 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 234 kB)

29 april

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 148 kB. (Pdf, 148 kB)

Handlingar Pdf, 843 kB. (Pdf, 843 kB)

Protokoll Pdf, 877 kB. (Pdf, 877 kB)


Sammanträden maj 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

10 maj

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 115 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 115 kB)

Handlingar Pdf, 201 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 201 MB)

Protokoll Pdf, 606 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 606 kB)

18 maj

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

INSTÄLLT19 maj

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 177 kB. (Pdf, 177 kB)

Handlingar Pdf, 115 MB. (Pdf, 115 MB)

Protokoll Pdf, 635 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 635 kB)

20 maj

Barn- och förskolenämnden

INSTÄLLT24 maj

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 149 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 149 kB)

Handlingar Pdf, 89 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 89 MB)

Protokoll Pdf, 584 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 584 kB)

25 maj

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 156 kB. (Pdf, 156 kB)

Handlingar Pdf, 399 kB. (Pdf, 399 kB)

Protokoll Pdf, 233 kB. (Pdf, 233 kB)

26 maj

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 157 kB. (Pdf, 157 kB)

Handlingar Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Protokoll Pdf, 340 kB. (Pdf, 340 kB)

27 maj

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 115 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 115 kB)

Rev. dagordning Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 111 kB)

Handlingar Pdf, 388 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 388 kB)

Kompletterande handlingar Pdf, 318 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 318 kB)

Protokoll Pdf, 351 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 351 kB)

Sammanträden juni 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

1 juni

Kompetensnämnden

Dagordning Pdf, 116 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 116 kB)

Handlingar Pdf, 350 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 350 kB)

Protokoll Pdf, 233 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 233 kB)

3 juni

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 92 kB. (Pdf, 92 kB)

Handlingar Pdf, 3 MB. (Pdf, 3 MB)

Protokoll Pdf, 776 kB. (Pdf, 776 kB)

7 juni

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 116 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 116 kB)

Handlingar Pdf, 73 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 73 MB)

Protokoll Pdf, 995 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 995 kB)

10 juni

Överförmyndarnämnden

Sekretess Pdf, 60 kB. (Pdf, 60 kB)14 juni

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 169 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 169 kB)

Handlingar Pdf, 317 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 317 kB)

Protokoll Pdf, 182 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 182 kB)

14 juni

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 155 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 155 kB)

Handlingar Pdf, 684 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 684 kB)

Protokoll Pdf, 188 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 188 kB)

15 juni

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 127 kB. (Pdf, 127 kB)

Handlingar Pdf, 310 kB. (Pdf, 310 kB)

Protokoll Pdf, 231 kB. (Pdf, 231 kB)

16 juni

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 106 kB. (Pdf, 106 kB)

Handlingar Pdf, 68 kB. (Pdf, 68 kB)

Protokoll Pdf, 169 kB. (Pdf, 169 kB)

17 juni

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 115 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 115 kB)

Handlingar Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

Protokoll Pdf, 527 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 527 kB)

21 juni

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 120 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 120 kB)

Handlingar Pdf, 19 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 19 MB)

Protokoll Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

21 juni

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 147 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 147 kB)

Handlingar Pdf, 97 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 97 MB)

Protokoll Pdf, 534 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 534 kB)

22 juni

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 112 kB. (Pdf, 112 kB)

Handlingar Pdf, 6 MB. (Pdf, 6 MB)

Protokoll Pdf, 434 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 434 kB)

23 juni

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 109 kB. (Pdf, 109 kB)

Handlingar Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)

Protokoll Pdf, 263 kB. (Pdf, 263 kB)

28 juni

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 193 kB. (Pdf, 193 kB)

Rev. dagordning Pdf, 172 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 172 kB)

Handlingar Pdf, 238 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 238 MB)

Protokoll Pdf, 817 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 817 kB)

Sammanträden augusti 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

16 aug

Kommunstyrelsen

INSTÄLLT19 aug

Överförmyndarnämnden

Sekretess19 aug

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 104 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 104 kB)

Handlingar Pdf, 136 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 136 kB)

Protokoll Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

25 aug

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 178 kB. (Pdf, 178 kB)

Handlingar Pdf, 21 MB. (Pdf, 21 MB)

Protokoll Pdf, 501 kB. (Pdf, 501 kB)

30 aug

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 144 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 144 kB)

Handlingar Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3 MB)

Protokoll Pdf, 349 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 349 kB)

Sammanträden september 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

1 sept

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 112 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 112 kB)

Handlingar Pdf, 15 MB. (Pdf, 15 MB)

Protokoll Pdf, 243 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 243 kB)

6 sept

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 176 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 176 kB)

Handlingar Pdf, 48 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 48 kB)

Protokoll Pdf, 51 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 51 kB)

6 sept

Socialnämnden

INSTÄLLT8 sept

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 107 kB. (Pdf, 107 kB)

Handlingar Pdf, 64 kB. (Pdf, 64 kB)

Protokoll Pdf, 187 kB. (Pdf, 187 kB)

9 sept

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 111 kB)

Handlingar Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 8 MB)

Protokoll Pdf, 398 kB. (Pdf, 398 kB)

13 sept

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 118 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 118 kB)

Handlingar Pdf, 97 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 97 MB)

Protokoll Pdf, 607 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 607 kB)

14 sept

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 112 kB. (Pdf, 112 kB)

Handlingar Pdf, 8 MB. (Pdf, 8 MB)

Protokoll Pdf, 593 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 593 kB)

16 sept

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 114 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 114 kB)

Handlingar Pdf, 389 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 389 kB)

Protokoll Pdf, 176 kB. (Pdf, 176 kB)

22 sept

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 181 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 181 kB)

Handlingar Pdf, 30 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 30 MB)

Protokoll Pdf, 467 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 467 kB)

27 sept

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 146 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 146 kB)

Handlingar Pdf, 92 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 92 MB)

Protokoll Pdf, 563 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 563 kB)

28 sept

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 126 kB. (Pdf, 126 kB)

Handlingar Pdf, 323 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 323 kB)

Protokoll Pdf, 323 kB. (Pdf, 323 kB)

30 sept

Kompetensnämnden

Dagordning Pdf, 113 kB. (Pdf, 113 kB)

Handlingar Pdf, 318 kB. (Pdf, 318 kB)

Protokoll Pdf, 233 kB. (Pdf, 233 kB)

30 sept

Överförmyndarnämnden

INSTÄLLTSammanträden oktober 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

11 okt

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 118 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 118 kB)

Handlingar Pdf, 69 MB. (Pdf, 69 MB)

Protokoll Pdf, 731 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 731 kB)

12 okt

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 140 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 140 kB)

Handlingar Pdf, 556 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 556 kB)

Kompletterande handlingar Pdf, 239 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 239 kB)

Protokoll Pdf, 262 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 262 kB)

12 okt

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 114 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 114 kB)

Handlingar Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4 MB)

Kompletterande handlingar Pdf, 235 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 235 kB)

Protokoll Pdf, 297 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 297 kB)

13 okt

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 136 kB. (Pdf, 136 kB)

Handlingar Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)

Protokoll Pdf, 389 kB. (Pdf, 389 kB)

14 okt

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 128 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 128 kB)

Handlingar Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB)

Protokoll Pdf, 580 kB. (Pdf, 580 kB)

18 okt

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 162 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 162 kB)

Handlingar Pdf, 61 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 61 MB)

Protokoll Pdf, 670 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 670 kB)

19 okt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 104 kB. (Pdf, 104 kB)

Handlingar Pdf, 9 MB. (Pdf, 9 MB)

Protokoll Pdf, 270 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 270 kB)

20 okt

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 113 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 113 kB)

Handlingar Pdf, 675 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 675 kB)

Protokoll Pdf, 679 kB. (Pdf, 679 kB)

21 okt

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 96 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 96 kB)

Handlingar Pdf, 572 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 572 kB)

Protokoll Pdf, 203 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 203 kB)

25 okt

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 143 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 143 kB)

Handlingar Pdf, 41 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 41 MB)

Protokoll Pdf, 550 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 550 kB)

26 okt

Kompetensnämnden

Dagordning Pdf, 104 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 104 kB)

Handlingar Pdf, 541 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 541 kB)

Protokoll Pdf, 328 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 328 kB)

27 okt

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 135 kB. (Pdf, 135 kB)

Handlingar Pdf, 872 kB. (Pdf, 872 kB)

Protokoll Pdf, 435 kB. (Pdf, 435 kB)

Sammanträden november 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

8 nov

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 93 kB. (Pdf, 93 kB)

Handlingar Pdf, 598 kB. (Pdf, 598 kB)

Protokoll Pdf, 235 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 235 kB)

9 nov

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 101 kB. (Pdf, 101 kB)

Handlingar Pdf, 3 MB. (Pdf, 3 MB)

Protokoll Pdf, 195 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 195 kB)

10 nov

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 141 kB. (Pdf, 141 kB)

Handlingar Pdf, 272 kB. (Pdf, 272 kB)

Protokoll Pdf, 220 kB. (Pdf, 220 kB)

11 nov

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 118 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 118 kB)

Handlingar Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 7 MB)

Protokoll Pdf, 548 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 548 kB)

11 nov

Överförmyndarnämnden

Sekretess15 nov

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 122 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 122 kB)

Handlingar Pdf, 86 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 86 MB)

Protokoll Pdf, 678 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 678 kB)

16 nov

Barn- och förskolenämnden

INSTÄLLT23 nov

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 135 kB. (Pdf, 135 kB)

Handlingar Pdf, 281 kB. (Pdf, 281 kB)

Protokoll Pdf, 211 kB. (Pdf, 211 kB)

24 nov

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 173 kB. (Pdf, 173 kB)

Handlingar Pdf, 147 MB. (Pdf, 147 MB)

Protokoll Pdf, 542 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 542 kB)

25 nov

Kultur- och fritidsnämnden (17:00)

INSTÄLLT29 nov

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 96 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 96 kB)

Handlingar Pdf, 48 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 48 MB)

Protokoll Pdf, 375 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 375 kB)

30 nov

Kommunfullmäktige

INSTÄLLTSammanträden december 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

1 dec

Kompetensnämnden

Dagordning Pdf, 101 kB. (Pdf, 101 kB)

Handlingar Pdf, 3 MB. (Pdf, 3 MB)

Protokoll Pdf, 365 kB. (Pdf, 365 kB)

6 dec

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 115 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 115 kB)

Handlingar Pdf, 57 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 57 MB)

Protokoll Pdf, 687 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 687 kB)

6 dec

Gemensamma familjerättsnämnden
6 dec

Socialnämnden (18:30)

Dagordning Pdf, 99 kB. (Pdf, 99 kB)

Handlingar Pdf, 749 kB. (Pdf, 749 kB)

Protokoll Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)

7 dec

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 101 kB. (Pdf, 101 kB)

Handlingar Pdf, 617 kB. (Pdf, 617 kB)

Protokoll Pdf, 177 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 177 kB)

8 dec

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 111 kB)

Handlingar Pdf, 528 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 528 kB)

Protokoll Pdf, 432 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 432 kB)

9 dec

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 93 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 93 kB)

Handlingar Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3 MB)

Protokoll Pdf, 362 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 362 kB)

13 dec

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 169 kB. (Pdf, 169 kB)

Handlingar Pdf, 168 MB. (Pdf, 168 MB)

Protokoll Pdf, 558 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 558 kB)

14 dec

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 167 kB. (Pdf, 167 kB)

Handlingar Pdf, 750 kB. (Pdf, 750 kB)

Protokoll Pdf, 374 kB. (Pdf, 374 kB)

15 dec

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 141 kB. (Pdf, 141 kB)

Handlingar Pdf, 9 MB. (Pdf, 9 MB)

Protokoll Pdf, 365 kB. (Pdf, 365 kB)

16 dec

Överförmyndarnämnden

Sekretess16 dec

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 100 kB. (Pdf, 100 kB)

Handlingar Pdf, 110 kB. (Pdf, 110 kB)

Protokoll Pdf, 239 kB. (Pdf, 239 kB)

20 dec

Kommunstyrelsen

Dagordning  Pdf, 115 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 115 kB)

Rev. dagordning Pdf, 116 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 116 kB)

Handlingar Pdf, 52 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 52 MB)

Protokoll Pdf, 858 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 858 kB)

20 dec

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 165 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 165 kB)

Handlingar Pdf, 50 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 50 MB)

Protokoll Pdf, 410 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 410 kB)

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad