Samman­träden och handlingar

Här kan du se vilka dagar som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna sammanträder under 2022. Du hittar även föredragningslistor och möteshandlingar för sammanträdena.

Januari Visa Dölj

Sammanträden januari 2022

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

17 jan

Kommunstyrelsen

Inställt31 jan

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 148 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 30 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 609 kB.


Februari Visa Dölj

Sammanträden februari 2022

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

1 feb

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 114 kB.

Handlingar Pdf, 7 MB.

Protokoll Pdf, 417 kB, öppnas i nytt fönster.

2 feb

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 177 kB.

Handlingar Pdf, 48 MB.

Protokoll Pdf, 285 kB.

3 feb

Valnämnden

Dagordning Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 265 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 237 kB, öppnas i nytt fönster.

8 feb

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 609 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 349 kB, öppnas i nytt fönster.

9 feb

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 143 kB.

Handlingar Pdf, 471 kB.

Protokoll Pdf, 219 kB.

10 feb

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Rev. dagordning Pdf, 112 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 371 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 284 kB, öppnas i nytt fönster.

10 feb

Överförmyndarnämnden

Sekretess Pdf, 99 kB.14 feb

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 114 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 37 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 729 kB, öppnas i nytt fönster.

15 feb

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 131 kB.

Handlingar Pdf, 4 MB.

Protokoll Pdf, 488 kB.

17 feb

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 92 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 641 kB, öppnas i nytt fönster.

21 feb

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 157 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 242 kB, öppnas i nytt fönster.

21 feb

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 128 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 248 kB, öppnas i nytt fönster.

22 feb

Kompetensnämnden

Dagordning Pdf, 112 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 679 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 215 kB, öppnas i nytt fönster.

28 feb

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 121 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 16 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 609 kB, öppnas i nytt fönster.


Mars Visa Dölj

Sammanträden mars 2022

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

8 mars

Barn- och förskolenämnden

Inställt9 mars

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 174 kB.

Handlingar Pdf, 38 MB.

Protokoll Pdf, 418 kB.

10 mars

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 106 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 192 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 182 kB, öppnas i nytt fönster.

15 mars

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 123 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

17 mars

Överförmyndarnämnden

Sekretess Pdf, 209 kB, öppnas i nytt fönster.17 mars

Skolnämnden

Inställt21 mars

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 119 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 55 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 841 kB, öppnas i nytt fönster.

22 mars

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Inställt23 mars

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 99 kB.

Handlingar Pdf, 19 MB, öppnas i nytt fönster.


28 mars

Socialnämnden

Inställt29 mars

Kompetensnämnden

Inställt31 mars

Valnämnden

Dagordning Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 222 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 245 kB.

April Visa Dölj

Sammanträden april 2022

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

4 april

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 122 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 66 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 529 kB, öppnas i nytt fönster.

5 april

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 95 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 50 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 303 kB, öppnas i nytt fönster.

6 april

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 178 kB.

Handlingar Pdf, 13 MB.

Protokoll Pdf, 483 kB.

7 april

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 104 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 754 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 155 kB, öppnas i nytt fönster.

25 april

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 152 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 116 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 330 kB, öppnas i nytt fönster.

25 april

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 105 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 766 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 216 kB, öppnas i nytt fönster.

26 april

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 130 kB.

Handlingar Pdf, 4 MB.

Protokoll Pdf, 637 kB.

27 april

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 104 kB.

Handlingar Pdf, 456 kB.

Protokoll Pdf, 160 kB, öppnas i nytt fönster.

28 april

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 100 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 275 kB, öppnas i nytt fönster.

28 april

Överförmyndarnämnden

Sekretess Pdf, 253 kB, öppnas i nytt fönster.
Maj Visa Dölj

Sammanträden maj 2022

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

3 maj

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 103 kB.

Handlingar Pdf, 843 kB.

Protokoll Pdf, 215 kB.

4 maj

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 178 kB.

Handlingar

Protokoll Pdf, 498 kB.

10 maj

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 49 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 405 kB, öppnas i nytt fönster.

12 maj

Valnämnden

Dagordning Pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 341 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 268 kB, öppnas i nytt fönster.

16 maj

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 142 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 66 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 639 kB, öppnas i nytt fönster.

17 maj

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 114 kB.

Handlingar Pdf, 322 kB.

Protokoll Pdf, 205 kB.

18 maj

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 109 kB.

Handlingar Pdf, 218 kB.

Protokoll Pdf, 206 kB.

19 maj

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 108 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 347 kB, öppnas i nytt fönster.

30 maj

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 122 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 62 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 450 kB.

31 maj

Kompetensnämnden

Dagordning Pdf, 109 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 608 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 196 kB, öppnas i nytt fönster.

Juni Visa Dölj

Sammanträden juni 2022

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

2 juni

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 473 kB.

7 juni

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 96 kB, öppnas i nytt fönster.

Rev. dagordning Pdf, 97 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 23 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 312 kB, öppnas i nytt fönster.

8 juni

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 101 kB.

Handlingar Pdf, 358 kB.

Protokoll Pdf, 364 kB, öppnas i nytt fönster.

9 juni

Överförmyndarnämnden

Dagordning Pdf, 92 kB.

Handlingar Pdf, 335 kB.


13 juni

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 130 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 325 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 207 kB, öppnas i nytt fönster.

13 juni

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 127 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 215 kB, öppnas i nytt fönster.

14 juni

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 55 kB.

Handlingar Pdf, 4 MB.

Protokoll Pdf, 324 kB.

15 juni

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 122 kB.

Handlingar Pdf, 329 kB.

Protokoll Pdf, 226 kB.

16 juni

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 100 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 184 kB, öppnas i nytt fönster.

20 juni

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 95 kB, öppnas i nytt fönster.

Rev. dagordning Pdf, 96 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 826 kB, öppnas i nytt fönster.

20 juni

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 116 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 17 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 341 kB, öppnas i nytt fönster.

21 juni

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 123 kB.

Handlingar Pdf, 4 MB.

Protokoll Pdf, 287 kB.

22 juni

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 174 kB.

Handlingar Pdf, 298 MB.

Protokoll Pdf, 888 kB.

Augusti Visa Dölj

Sammanträden augusti 2022

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

18 aug

Överförmyndarnämnden

Sekretess Pdf, 84 kB, öppnas i nytt fönster.25 aug

Valnämnden

Dagordning Pdf, 90 kB, öppnas i nytt fönster.

Inga besluts-handlingar

Protokoll Pdf, 157 kB.

29 aug

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 97 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 102 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 269 kB.

29 aug

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 95 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 95 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 300 kB, öppnas i nytt fönster.

31 aug

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 169 kB.

Handlingar Pdf, 338 MB.

Protokoll Pdf, 571 kB.

September Visa Dölj

Sammanträden september 2022

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

5 sept

Gemensamma familjerättsnämnden

Inställt5 sept

Socialnämnden

Inställt6 sept

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 103 kB.

Handlingar Pdf, 7 MB.

Protokoll Pdf, 302 kB.

7 sept

Tekniska nämnden

Inställt8 sept

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 183 kB, öppnas i nytt fönster.

12 sept

Kommunstyrelsen

Inställt13 sept

Barn- och förskolenämnden

Inställt15 sept

Kultur- och fritidsnämnden

Inställt20 sept

Kompetensnämnden

Inställt26 sept

Kommunfullmäktige

Inställt27 sept

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 121 kB.

Handlingar Pdf, 1 MB.

Protokoll Pdf, 230 kB.

28 sept

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 180 kB.

Handlingar Pdf, 161 MB.

Protokoll Pdf, 272 kB, öppnas i nytt fönster.

29 sept

Överförmyndarnämnden

Sekretess Pdf, 119 kB, öppnas i nytt fönster.Oktober Visa Dölj

Sammanträden oktober 2022

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

10 okt

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 160 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 682 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 578 kB, öppnas i nytt fönster.

10 okt

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 100 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 416 kB, öppnas i nytt fönster.

11 okt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 108 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 260 kB, öppnas i nytt fönster.

12 okt

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 89 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 19 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 344 kB, öppnas i nytt fönster.

13 okt

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 101 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 13 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 305 kB, öppnas i nytt fönster.

17 okt

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 308 kB.

18 okt

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 96 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 633 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 513 kB, öppnas i nytt fönster.

19 okt

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 181 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 45 MB.

Protokoll Pdf, 189 kB, öppnas i nytt fönster.

25 okt

Kompetensnämnden

Dagordning Pdf, 100 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 705 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 419 kB, öppnas i nytt fönster.

26 okt

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 119 kB.

Handlingar Pdf, 3 MB.

Protokoll Pdf, 456 kB.

27 okt

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 105 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 191 kB, öppnas i nytt fönster.

31 okt

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 100 kB.

Handlingar Pdf, 254 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 354 kB, öppnas i nytt fönster.

November Visa Dölj

Sammanträden november 2022

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

7 nov

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 492 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 181 kB, öppnas i nytt fönster.

8 nov

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 101 kB.

Handlingar Pdf, 25 MB.

Protokoll Pdf, 255 kB, öppnas i nytt fönster.

9 nov

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 155 kB, öppnas i nytt fönster.

Inga besluts-handlingar

Protokoll Pdf, 226 kB, öppnas i nytt fönster.

10 nov

Överförmyndarnämnden

Sekretess Pdf, 80 kB, öppnas i nytt fönster.14 nov

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 95 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 23 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 333 kB, öppnas i nytt fönster.

15 nov

Barn- och förskolenämnden

Inställt16 nov

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 65 kB.

Handlingar Pdf, 77 MB.

Protokoll Pdf, 248 kB, öppnas i nytt fönster.

17 nov

Kultur- och fritidsnämnden

Inställt22 nov

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 125 kB.

Handlingar Pdf, 840 kB.

Protokoll Pdf, 634 kB.

24 nov

Skolnämnden

Inställt28 nov

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 89 kB.

Debattordning Pdf, 107 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 32 MB, öppnas i nytt fönster.


29 nov

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 122 kB.

Handlingar Pdf, 131 kB.

Valärenden Pdf, 669 kB, öppnas i nytt fönster.


December Visa Dölj

Sammanträden december 2022

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

1 dec

Kompetensnämnden

Dagordning Pdf, 112 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 241 kB, öppnas i nytt fönster.

5 dec

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 97 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.


5 dec

Socialnämnden (18:30)

Dagordning Pdf, 110 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 287 kB, öppnas i nytt fönster.


6 dec

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 97 kB.

Handlingar Pdf, 32 MB.


6 dec

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 95 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.


8 dec

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 97 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster.


12 dec

Byggnadsnämnden
12 dec

Gemensamma familjerättsnämnden
14 dec

Tekniska nämnden
15 dec

Skolnämnden
15 dec

Överförmyndarnämnden
19 dec

Kommunstyrelsen
19 dec

Kommunfullmäktige
20 dec

Omvårdnadsnämnden
Sammanträden 2021 Visa Dölj

Sammanträden januari 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

20 jan

Tekniska nämnden

INSTÄLLT25 jan

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 137 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 442 kB, öppnas i nytt fönster.


Sammanträden februari 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

2 feb

Kompetensnämnden

Dagordning Pdf, 159 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 189 kB, öppnas i nytt fönster.

3 feb

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 203 kB.

Handlingar Pdf, 117 MB.

Kompletterande handlingar Pdf, 15 MB.

Protokoll Pdf, 735 kB, öppnas i nytt fönster.

8 feb

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 148 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 83 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 872 kB.

9 feb

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 156 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 711 kB.

10 feb

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 71 kB.

Handlingar Pdf, 3 MB.

Protokoll Pdf, 272 kB, öppnas i nytt fönster.

11 feb

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 165 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 823 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 175 kB, öppnas i nytt fönster.

11 feb

Överförmyndarnämnden

Sekretess Pdf, 59 kB.15 feb

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 189 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 541 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 218 kB, öppnas i nytt fönster.

15 feb

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 161 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 240 kB, öppnas i nytt fönster.

16 feb

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 152 kB.

Handlingar Pdf, 11 MB.

Protokoll Pdf, 601 kB.

17 feb

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 150 kB.

Handlingar Pdf, 404 kB.

Protokoll Pdf, 672 kB.

18 feb

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 133 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 237 kB.

22 feb

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 132 kB.

Handlingar Pdf, 68 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 317 kB.


Sammanträden mars 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

9 mars

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 145 kB.

Handlingar Pdf, 2 MB.

Protokoll Pdf, 560 kB.

10 mars

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 190 kB.

Handlingar Pdf, 58 MB.

Protokoll Pdf, 727 kB, öppnas i nytt fönster.

11 mars

Kultur- och fritidsnämnden (17:00)

INSTÄLLT16 mars

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 148 kB.

Handlingar Pdf, 3 MB.

Protokoll Pdf, 322 kB.

17 mars

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 146 kB.

Handlingar Pdf, 2 MB.

Protokoll Pdf, 387 kB.

18 mars

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 128 kB.

Handlingar Pdf, 20 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 518 kB.

18 mars

Överförmyndarnämnden

Sekretess Pdf, 60 kB.22 mars

Socialnämnden

INSTÄLLT29 mars

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 150 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 92 MB.

Protokoll Pdf, 792 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträden april 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

12 april

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 142 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 41 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 956 kB, öppnas i nytt fönster.

13 april

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 148 kB.

Handlingar Pdf, 14 MB.

Protokoll Pdf, 459 kB, öppnas i nytt fönster.

14 april

Tekniska nämnden

INSTÄLLT19 april

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 190 kB.

Handlingar Pdf, 102 MB.

Protokoll Pdf, 311 kB, öppnas i nytt fönster.

20 april

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 155 kB.

Handlingar Pdf, 4 MB.

Protokoll Pdf, 196 kB, öppnas i nytt fönster.

21 april

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 146 kB.

Handlingar Pdf, 299 kB.

Protokoll Pdf, 487 kB.

22 april

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 161 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 494 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 280 kB, öppnas i nytt fönster.

26 april

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 178 kB, öppnas i nytt fönster.

Sekretess Pdf, 81 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 184 kB, öppnas i nytt fönster.

26 april

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 154 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 188 kB, öppnas i nytt fönster.

27 april

Överförmyndarnämnden

Sekretess Pdf, 48 kB.27 april

Kompetensnämnden

Dagordning Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 236 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 234 kB, öppnas i nytt fönster.

29 april

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 148 kB.

Handlingar Pdf, 843 kB.

Protokoll Pdf, 877 kB.


Sammanträden maj 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

10 maj

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 115 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 201 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 606 kB, öppnas i nytt fönster.

18 maj

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

INSTÄLLT19 maj

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 177 kB.

Handlingar Pdf, 115 MB.

Protokoll Pdf, 635 kB, öppnas i nytt fönster.

20 maj

Barn- och förskolenämnden

INSTÄLLT24 maj

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 149 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 89 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 584 kB, öppnas i nytt fönster.

25 maj

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 156 kB.

Handlingar Pdf, 399 kB.

Protokoll Pdf, 233 kB.

26 maj

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 157 kB.

Handlingar Pdf, 2 MB.

Protokoll Pdf, 340 kB.

27 maj

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 115 kB, öppnas i nytt fönster.

Rev. dagordning Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 388 kB, öppnas i nytt fönster.

Kompletterande handlingar Pdf, 318 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 351 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträden juni 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

1 juni

Kompetensnämnden

Dagordning Pdf, 116 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 350 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 233 kB, öppnas i nytt fönster.

3 juni

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 92 kB.

Handlingar Pdf, 3 MB.

Protokoll Pdf, 776 kB.

7 juni

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 116 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 73 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 995 kB, öppnas i nytt fönster.

10 juni

Överförmyndarnämnden

Sekretess Pdf, 60 kB.14 juni

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 169 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 317 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 182 kB, öppnas i nytt fönster.

14 juni

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 155 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 684 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 188 kB, öppnas i nytt fönster.

15 juni

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 127 kB.

Handlingar Pdf, 310 kB.

Protokoll Pdf, 231 kB.

16 juni

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 106 kB.

Handlingar Pdf, 68 kB.

Protokoll Pdf, 169 kB.

17 juni

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 115 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 527 kB, öppnas i nytt fönster.

21 juni

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 120 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 19 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

21 juni

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 147 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 97 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 534 kB, öppnas i nytt fönster.

22 juni

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 112 kB.

Handlingar Pdf, 6 MB.

Protokoll Pdf, 434 kB, öppnas i nytt fönster.

23 juni

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 109 kB.

Handlingar Pdf, 1 MB.

Protokoll Pdf, 263 kB.

28 juni

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 193 kB.

Rev. dagordning Pdf, 172 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 238 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 817 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträden augusti 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

16 aug

Kommunstyrelsen

INSTÄLLT19 aug

Överförmyndarnämnden

Sekretess19 aug

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 104 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 136 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 2 MB.

25 aug

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 178 kB.

Handlingar Pdf, 21 MB.

Protokoll Pdf, 501 kB.

30 aug

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 144 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 349 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträden september 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

1 sept

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 112 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 15 MB.

Protokoll Pdf, 243 kB, öppnas i nytt fönster.

6 sept

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 176 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 48 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 51 kB, öppnas i nytt fönster.

6 sept

Socialnämnden

INSTÄLLT8 sept

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 107 kB.

Handlingar Pdf, 64 kB.

Protokoll Pdf, 187 kB.

9 sept

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 398 kB.

13 sept

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 118 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 97 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 607 kB, öppnas i nytt fönster.

14 sept

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 112 kB.

Handlingar Pdf, 8 MB.

Protokoll Pdf, 593 kB, öppnas i nytt fönster.

16 sept

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 114 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 389 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 176 kB.

22 sept

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 181 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 30 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 467 kB, öppnas i nytt fönster.

27 sept

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 146 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 92 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 563 kB, öppnas i nytt fönster.

28 sept

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 126 kB.

Handlingar Pdf, 323 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 323 kB.

30 sept

Kompetensnämnden

Dagordning Pdf, 113 kB.

Handlingar Pdf, 318 kB.

Protokoll Pdf, 233 kB.

30 sept

Överförmyndarnämnden

INSTÄLLTSammanträden oktober 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

11 okt

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 118 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 69 MB.

Protokoll Pdf, 731 kB, öppnas i nytt fönster.

12 okt

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 140 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 556 kB, öppnas i nytt fönster.

Kompletterande handlingar Pdf, 239 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 262 kB, öppnas i nytt fönster.

12 okt

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 114 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Kompletterande handlingar Pdf, 235 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 297 kB, öppnas i nytt fönster.

13 okt

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 136 kB.

Handlingar Pdf, 1 MB.

Protokoll Pdf, 389 kB.

14 okt

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 128 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 580 kB.

18 okt

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 162 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 61 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 670 kB, öppnas i nytt fönster.

19 okt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 104 kB.

Handlingar Pdf, 9 MB.

Protokoll Pdf, 270 kB, öppnas i nytt fönster.

20 okt

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 113 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 675 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 679 kB.

21 okt

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 96 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 572 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 203 kB, öppnas i nytt fönster.

25 okt

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 143 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 41 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 550 kB, öppnas i nytt fönster.

26 okt

Kompetensnämnden

Dagordning Pdf, 104 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 541 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 328 kB, öppnas i nytt fönster.

27 okt

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 135 kB.

Handlingar Pdf, 872 kB.

Protokoll Pdf, 435 kB.

Sammanträden november 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

8 nov

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 93 kB.

Handlingar Pdf, 598 kB.

Protokoll Pdf, 235 kB, öppnas i nytt fönster.

9 nov

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 101 kB.

Handlingar Pdf, 3 MB.

Protokoll Pdf, 195 kB, öppnas i nytt fönster.

10 nov

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 141 kB.

Handlingar Pdf, 272 kB.

Protokoll Pdf, 220 kB.

11 nov

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 118 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 548 kB, öppnas i nytt fönster.

11 nov

Överförmyndarnämnden

Sekretess15 nov

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 122 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 86 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 678 kB, öppnas i nytt fönster.

16 nov

Barn- och förskolenämnden

INSTÄLLT23 nov

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 135 kB.

Handlingar Pdf, 281 kB.

Protokoll Pdf, 211 kB.

24 nov

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 173 kB.

Handlingar Pdf, 147 MB.

Protokoll Pdf, 542 kB, öppnas i nytt fönster.

25 nov

Kultur- och fritidsnämnden (17:00)

INSTÄLLT29 nov

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 96 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 48 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 375 kB, öppnas i nytt fönster.

30 nov

Kommunfullmäktige

INSTÄLLTSammanträden december 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

1 dec

Kompetensnämnden

Dagordning Pdf, 101 kB.

Handlingar Pdf, 3 MB.

Protokoll Pdf, 365 kB.

6 dec

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 115 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 57 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 687 kB, öppnas i nytt fönster.

6 dec

Gemensamma familjerättsnämnden
6 dec

Socialnämnden (18:30)

Dagordning Pdf, 99 kB.

Handlingar Pdf, 749 kB.

Protokoll Pdf, 1 MB.

7 dec

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 101 kB.

Handlingar Pdf, 617 kB.

Protokoll Pdf, 177 kB, öppnas i nytt fönster.

8 dec

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 528 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 432 kB, öppnas i nytt fönster.

9 dec

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 93 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 362 kB, öppnas i nytt fönster.

13 dec

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 169 kB.

Handlingar Pdf, 168 MB.

Protokoll Pdf, 558 kB, öppnas i nytt fönster.

14 dec

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 167 kB.

Handlingar Pdf, 750 kB.

Protokoll Pdf, 374 kB.

15 dec

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 141 kB.

Handlingar Pdf, 9 MB.

Protokoll Pdf, 365 kB.

16 dec

Överförmyndarnämnden

Sekretess16 dec

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 100 kB.

Handlingar Pdf, 110 kB.

Protokoll Pdf, 239 kB.

20 dec

Kommunstyrelsen

Dagordning  Pdf, 115 kB, öppnas i nytt fönster.

Rev. dagordning Pdf, 116 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 52 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 858 kB, öppnas i nytt fönster.

20 dec

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 165 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 50 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 410 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad