Information till partier

Här finner politiska partier information om hur valsedlar läggs ut samt distribueras inför höstens val.

Utläggning av valsedlar

Från och med 1 februari 2022 är det valnämnden som ansvarar för att lägga ut alla valsedlar i valsedelställen. Det innebär att partiföreträdare lämnar sina valsedlar till röstmottagarna i vallokalen vilka kommer att placera ut dessa i valsedelställen.

Distribution av valsedlar

Valnämndens ansvar för att tillhandahålla valsedlar regleras i 8 kap. 2 § vallagen (2005:837). Valnämnden svarar för att det alltid ska finnas blanka valsedlar samt valsedlar med partibeteckning (endast partinamn) för partier som:

  • har fått minst 1 % av det totala antalet röster i riksdagsvalen 2014 eller 2018. Partier som begär det ska få partivalsedlar utlagda i valet till riksdag, kommun och region.
  • redan är representerade i kommun- eller regionfullmäktige. Partier som är representerade i region- eller kommunfullmäktige har endast rätt att få partivalsedlar utdelade i valet till det politiska organ de redan är representerat i.

Valnämnden har beslutat att åta sig ett utökat serviceåtagande inför 2022 års val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Det utökade serviceåtagandet innebär att distribuera ett start-kit av valsedlar för partier som deltar i valet men som inte omfattas av valnämndens ansvar, samt namnvalsedlar för de partier vars partivalsedlar omfattas av ansvaret.

Distributionen är att betrakta som ett start-kit och partierna ansvarar själva för att leverera ytterligare valsedlar till röstmottagningsställena om de valsedlar som levererats som start-kit skulle ta slut. Röstmottagarna har inget ansvar för att meddela partierna om deras valsedlar tar slut. Det utökade serviceåtagandet inskränker inte på partiernas möjlighet att själva lämna valsedlar direkt till röstmottagarna på röstmottagningsstället för utläggning.

Valnämnden har tagit fram en instruktion för inlämning av valsedlar för distribution till röstlokaler och vallokaler. Valnämnden kommer endast att distribuera de valsedlar som lämnats på det sätt och under den tidsperiod som framgår av instruktionen.

Instruktion för inlämning av valsedlar för distribution Pdf, 130 kB.

Kontaktuppgifter till valkansliet:

val@solna.se

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad