Om valet 2022

Den 11 september 2022 är det val till kommunfullmäktige,
regionfullmäktige och riksdag. Valet är det viktigaste verktyget för dig som medborgare att kunna påverka politiken.

Sverige håller allmänna val vart fjärde år. Det innebär att du som medborgare röstar på vilka politiska representanter som ska styra i kommuner, regioner och riksdag.

Det är Sveriges kommuner som ansvarar för att genomföra valet i respektive kommun, i tätt samarbete med Valmyndigheten.

Tre olika val

Kommunfullmäktige. Solna stad ansvarar för samhällsfunktioner såsom förskola, skola, äldreomsorg, socialtjänst, avfallshantering, vatten och avlopp, räddningstjänst samt miljö och hälsoskydd. Kommunfullmäktige är stadens högsta beslutande organ och består av 61 ledamöter.

Regionfullmäktige. Region Stockholm ansvarar för samhällsfunktioner såsom sjukvård och kollektivtrafik. Regionfullmäktige är regionens högsta beslutande organ och består av 149 ledamöter.

Riksdagen. Riksdagen är den högsta beslutande politiska församlingen i Sverige. Riksdagen stiftar bland annat nya lagar och beslutar om Sveriges statsbudget. Sveriges riksdag består av 349 riksdagsledamöter, som utser statsministern, som sedan får i uppdrag att bilda regering.

Läs mer om hur du röstar i valet 2022.

Valnämnden ansvarar för valet i Solna stad

I varje kommun utses en valnämnd. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens vallokaler med röstmottagare. Har du frågor om valet är du välkommen att kontakta valnämnden.

Valnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Valnämndens kansli
  • Solna stadshus
  • Stadshusgången 2, 171 86 Solna

På Valmyndighetens hemsida hittar du vanliga frågor och svar gällande valet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad