Riktlinjer hälso- och sjukvård

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas och medicinskt ansvarig för rehabiliterings riktlinjer för hälso- och sjukvård på vård- och omsorgsboende för äldre och LSS.

Beslutsstöd- vid bedömning av försämrat hälsotillstånd Visa Dölj

Blodtransfusion Visa Dölj

Dagverksamhet och hälso- och sjukvård Visa Dölj

Fax Visa Dölj

Funktionsbeskrivningar för legitimerad personal Visa Dölj

Inhyrd personal Visa Dölj

Korttidsvård Visa Dölj

Munhälsa Visa Dölj

Nutrition Visa Dölj

Närståendekontakt Visa Dölj

Patientsäkerhetsberättelse Visa Dölj

PICC Line Visa Dölj

Riskavfall och stick- och skärskador Visa Dölj

Riskbedömningar i vården och skyddsåtgärder Visa Dölj

Självmordsrisk Visa Dölj

Sondnäring Visa Dölj

Stödstrumpor Visa Dölj

Syrgasbehandling Visa Dölj

Vaccination Visa Dölj

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad