Ansökan volleyboll

Antagningsprocessen pågår under december och januari. Antagningsprocessen ser olika ut för olika idrotter och finns beskriven under respektive idrottsflik på vår hemsida. Samtliga ansökande får besked om de blivit antagna eller ej.

Ansökan är öppen till och med den 1 december.

Elevens uppgifter
Elevens uppgifter

För- och efternamn2500
Kontakta oss

Ansvarig NIU Volleyboll

David Ottosson

NIU Volleyboll

Jocke Lund

Senast uppdaterad