Kostnad för olika stöd

Du måste betala för att få stöd hemma.
Men det finns ett max för hur stor avgiften kan vara varje månad.

Din inkomst och hur mycket stöd du får påverkar hur stor din avgift är.

Avgift för hemtjänst från och med 1 januari 2021

Avgifter som du betalar per gång:

Insats

Kostnad

Städning (2 rum och kök)

406 kronor/gång

Tvätt

261 kronor/gång

Inköp

116 kronor/gång

Apoteksärende

87 kronor/gång

Sopsortering

87 kronor/gång

Avgifter du betalar per timme:

Insats

Kostnad

Promenad

174 kronor/timme

Ledsagning

174 kronor/timme

Avlösning i hemmet

29 kronor/timme

Fast avgift du betalar för per månad:

Insats

Kostnad

Personlig omvårdnad

929 kronor/månad

Trygghetslarm

174 kronor/månad

Matdistribution

 174 kronor/månad


Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad