Illustration av bostäder
Polhemsgatan, Huvudsta
Bostäder
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Del av Huvudsta 3:1

100 nya bostäder i Huvudsta

Solna stad planerar tillsammans med Wåhlin Fastigheter AB att bygga bostäder i Huvudsta. Solna stads inriktning för utvecklingen av Huvudsta är att skapa en tät och levande stads­miljö med en mer stads­mässig bebyggelse. Bostäderna i Huvudsta ska utformas i linje med detta.

Vad planeras?

Wåhlins Fastigheter AB föreslår att åttio till hundra nya bostäder byggs vid Polhemsgatan i Huvudsta. Bostäderna ska huvudsakligen vara hyresrätter men även några ägarlägenheter. Det kommer även ingå LSS-lägenheter och en förskola i projektet.

Beskrivning av plan­processen

Planen handläggs med ett standardförfarande. Standardförfarande tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, om den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen beslutade den 18 december 2017 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan.

Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på samråd.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut om planuppdrag.pdf Pdf, 460 kB. 460 kB 2019-05-27 09.42
Underlag till beslut om planuppdrag.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2019-05-27 09.42

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Tidplan

 • Startskede December 2017
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Marcus Schramm

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad