Nya simhallen, visionsbild.
Kolonnvägen
Fritid & rekreation
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Ny simhall och kontors­byggnad i Frösunda

På Ulriksdals IP, i anslutning till ishallarna, växer Solnas nya simhall fram. Tio simbanor, en flexibel multibassäng med höj- och sänkbar botten samt en barnbassäng är några av funktionerna. Simhallen ingår i en unik konstruktion, där byggnaden har simhall i bottenplan och kommersiella lokaler ovanpå. Simhallen öppnar den 2 september 2022.

Bild på den blivande simhallen och kontorsbyggnaden

Illustration: Strategisk Arkitektur

Naturlig mötesplats

Simhallen byggs på Ulriksdals IP, i anslutning till befintliga ishallar, och skapar en naturlig mötesplats för motion, idrott och aktivitet. Samtidigt som byggnaden skapar en mer sammanhållen stadsfront mot järnvägen på Ostkustbanan bidrar simhallen till att länka samman Västra Frösunda och Ballongberget med Arenastaden.

Brett erbjudande av aktiviteter

Den nya simhallen kommer att erbjuda simundervisning, motionssimning, vattengymnastik, babysim och rehab. I simhallen kommer det att finnas totalt tio simbanor på 25 meter, en undervisningsbassäng, en flexibel multibassäng med höj- och sänkbar botten, en barnbassäng samt bastu och omklädningsrum.

Skiss över området där simhallen byggs

Illustration: Strategisk Arkitektur

Hur påverkas jag av byggnationen?

Ambitionen är att du som arbetar, bor, tränar och pendlar via Kolonnvägen och Gustav III:s Boulevard ska påverkas så lite som möjligt. Provisoriska trafikåtgärder kommer att utföras för att möjliggöra säker trafik kring området.

  • Cyklister och gående från Kolonnvägen söderut kommer att ledas om via Regementsgatan och därifrån ner via Gustav III:s Boulevard. Cyklister och gående som ska norrut kommer även de att ledas om via Regementsgatan.
  • Busstrafikanter som reser med buss 509 mot Danderyds sjukhus kommer nå denna buss via den tillfälliga busshållplatsen på Kolonnvägen vid ishallarna.
  • Är du ishallsbesökare kommer du nå ishallens parkering via att svänga av Gustav III:s Boulevard mot Regementsgatan.
  • Det kommer att förekomma byggtrafik på Kolonnvägen och Gustav III:s Boulevard. Vi uppmanar trafikanter att vara uppmärksamma vid genomfart och ta det försiktigt.

När är simhallen klar?

Byggnationen startade sommaren 2019 och simhallen öppnar för besökare den 2 september 2022.

Information om den nya simhallen hittar du på sidan om simhallar.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad