Solnavägen
Bostäder, Företagslokaler, Trafik & infrastruktur

Solnavägen

Solnavägen omvandlas från trafikled till en levande stadsgata, från Råsundavägen i norr till Hagastaden och Stockholms innerstad i söder.

Utvecklingen med att omvandla Solnavägen till en levande stadsgata fortsätter. Vägen ska utvecklas från trafikled till stadsboulevard med fokus på cykel, gång och busstrafik. Nya stadskvarter växer längs vägen med en blandning av bostäder, arbetsplatser och service, som butiker och restauranger.

Under de kommande åren planeras omkring 5 000 nya bostäder, nya arbetsplatser och ny service längs den drygt tre kilometer långa vägen – från Råsundavägen i norr till Torsplan i Stockholms innerstad i söder.

Solnavägen blir en mer levande, attraktiv, tryggare och tätare stadsgata helt enkelt.

Pågående och planerad trafikpåverkan Solnavägen Visa Dölj


 • Avstängd gång- och cykelväg Solnavägen


  Läs mer

 • Ledningsarbeten på Solnavägen utanför Solna centrum


  Läs mer

 • Solna stad bygger om Solnavägen till en stadsanpassad boulevardgata.


  Läs mer

 • Arbeten längs Solnavägen för utbyggnad av nya tunnelbanan


  Läs mer

Projekt utmed Solnavägen

Bostäder vid Karolinska Institutet

Här bygger Veidekke 250 nya bostäder och ny förskola på Karolinska Institutets campus med butiker och service i bottenvåningen mot Solnavägen med närhet till den nya tunnelbanestationen Hagastaden. Överenskommelsen med Veidekke ger även ett bidrag till stadens medfinansiering av den nya tunnelbanan till Arenastaden.

Forskarbostäder på Campus Solna

Akademiska hus har byggt 322 forskarbostäder på norra delen av Campus Solna, mellan Fogdevreten och Solnavägen – ett välkommet tillskott för att möta bristen på studentbostäder i Stockholmsregionen. Bygget var färdigt 2020.

Hagastaden

Fram till 2025 kommer nya gator, kvarter och parker att länka samman Solna och Stockholm i den nya framväxande stadsdelen Hagastaden, med omkring 6 000 nya bostäder. Här byggs den nya tunnelbanestationen Hagastaden med entréer i både Stockholm och Solna.

Läs mer om utvecklingen av Hagastaden Öppnas i nytt fönster.

Visionsbild av Hagastaden

Visionsbild av Hagastaden

Hagalunds arbetsplatsområde blir en levande stadsmiljö

Industriområdet i Hagalund omvandlas till en levande stadsmiljö med en blandning av bostäder och arbetsplatser, i direkt anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund. I en första etapp planerar Humlegården för cirka 500 lägenheter och en förskola. Projektet bidrar även till stadens medfinansiering av den nya tunnelbanan till Arenastaden.

Läs mer om detaljplanen Kvarteret Gelbjutaren m. fl.

Albydal och Solna Access

Detaljplanearbete pågår med ny bebyggelse med nya arbetsplatser och lokaler i gatuplan mot Solnavägen, vid Solna Access i direkt anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund. Överenskommelsen med Vasakronan ger även ett bidrag till Solna stads medfinansiering av ny tunnelbana.

Läs mer om detaljplanen Kvarteret Albydal m. fl.

Visionsbild av Hagalunds arbetsplatsområde

Korsningen Gelbgjutarrvägen och Industrivägen.

Solnavägen möter tunnelbanans gula linje

Tunnelbanan ska byggas ut i fyra kilometer långa spårtunnlar genom Solna. Den nya linjen knyts samman med gröna linjen vid Odenplan och får tre nya stationer: Hagastaden, Södra Hagalund vid Solnavägen och slutstationen Arenastaden. Solna stad medfinansierar tunnelbanans utbyggnad inklusive den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund. Stadens medfinansiering finansieras i sin tur genom exploateringsbidrag när nya bostäder och arbetsplatser byggs i anslutning till den nya tunnelbanan.

Läs mer om utbyggnaden av tunnelbana till Arenastaden på Region Stockholms webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya stadskvarter vid Södra Hagalund

Vid den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund växer nya stadskvarter fram. Vid det planerade torget i anslutning till stationens entré byggs nya hus för bostäder och arbetsplatser. På den ena sidan skapas upp till 600 nya lägenheter, LSS-boende, sociala lägenheter och en förskola. På den andra sidan föreslås ett tolv våningar högt kontorshus, som kommer att inrymma Veidekkes nya huvudkontor, andra kontor och verksamheter som restaurang, konferens och gym. Överenskommelsen med Veidekke bidrar även till stadens medfinansiering av den nya tunnelbanan.

Läs mer om detaljplanen Hagalund 4:10 Öppnas i nytt fönster.

Gatumiljö vid Södra Hagalund och Solnavägen

Gatumiljö där tunnelbanans nya gula linje vid Södra Hagalund möter Solnavägen

Kvarteret Banken

Det befintliga parkeringsdäcket vid Solna centrum ska byggas över med 400 bostäder och lokaler för till exempel butiker och restauranger i bottenvåningen mot Solnavägen. Överenskommelsen med Unibail Rodamco och Besqab ger även ett bidrag till stadens medfinansiering av ny tunnelbana. Detaljplanen vann laga kraft den 7 januari 2021.

Läs mer om detaljplanen för kvarteret Banken Öppnas i nytt fönster.

Visionsbild av kvarteret Banken

Kvarteret Banken, vid Solna centrum och Solnavägen

Nya kvarter i Råsunda

Sjuhundra nya bostäder, en ny byggnad för Telenors svenska huvudkontor och en ny skola står på platsen där den gamla nationalarenan låg, i nya stadskvarter som länkar samman gamla Råsunda med Solna centrum – i direkt anslutning till tunnelbana och tvärbana.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad