Startskottet - program för förskola och skola

Alla "Startskott" bokas här!

Se vad Solna kulturskola erbjuder just nu - vårterminen 2022

- gå till Solna kulturintroduktion. Länk till annan webbplats.

Startskottet är Solna kulturskolas sätt att ge barn och unga i förskolor och grundskolor starten på ett livslångt lärande och kulturutövande. Varmt välkomna till kulturskolan!

Mer om Startskottet och hur du bokar Visa Dölj

 • Solna kulturskola erbjuder interaktiva program där barn och elever får uppleva - skapa - uttrycka sig.
 • Alla program innebär också en fortbildning för medföljande personal som får nya idéer, uppslag och material att ta med till förskola och skola.
 • Lärare får möjlighet att iaktta sin grupp/klass när någon annan än de själva leder barnen/eleverna. Många har under årens lopp vittnat om att detta haft en stor betydelse för det fortsatta arbetet i förskolan och skolan.
 • Vem får boka? Hur fungerar bokningssidan? Hur hittar jag inloggningsuppgifter? Nyhetsbrev? Här finns alla svar.

3-5 år SAGOSTUNDER Visa Dölj

En mysig och spännande sagostund i TRE delar.

Solna kulturskolas sång- och teaterlärare berättar en saga med hjälp av alla sinnen - välkomna till en härlig upplevelse i kulturskolans spännande teaterrum, Svarta lådan.

Här finns både rekvisita, sång och musik som förstärker upplevelsen… och vem vet, kanske barnen själva får vara med och styra handlingen?


3-5 år DANSSAGOR Visa Dölj

Stimulera språk- och läsutveckling genom rörelse och rytm!

Kan man dansa en bok? Javisst! Tillsammans utgår vi från en välkänd barnbok där texten stimulerar till rörelse och rytm. Att dansa och röra sig genom sagans värld stimulerar både språkutveckling och intresset för att lära sig läsa.

Djungelboken

Följ med på ett spännande äventyr i djungeln!

Den lilla elefantungen är borta, och snart försvinner även Mowgli… Hjälp Baloo, Bagheera och alla de andra djuren att hitta dem igen. Men se upp - det finns många faror i den vilda djungeln!

Danssagan baseras på boken ”Mowgli och den försvunna elefantungen” av Walt Disney.

Petter och hans fyra getter

PETTER OCH HANS FYRA GETTER av Einar Norelius har blivit stor succé som danssaga. Barnen dansar sagan under ledning av en av Solna kulturskolas danspedagoger. Dessförinnan är det bra om barnen har läst sagan. Då kan de historien och tycker det är jätteroligt att få "berätta" den med kroppen, med dans och rörelse till musik!

Mamy Wata & Monstret

MAMY WATA & MONSTRET av Véronique Tadjo finns på svenska, somaliska, dari, arabiska, engelska, franska, svenska, spanska, tigrinska, östassyriska och swahili. Dessa kan lånas på biblioteket i Solna centrum och och Bergshamra bibliotek.

Läs gärna boken på förskolan och kom sedan och dansa den tillsammans med Solna kulturskolas danspedagog och inspirerande musik. Barnen älskar detta och på köpet stimuleras både läsning och språkutveckling.

Så här anknyter Danssagor till Läroplan för förskolan.
Se Solna kulturintroduktion Länk till annan webbplats. där du också bokar programmet.
Kostnadsfritt.

En förskola utvärderar Danssaga:

"För övrigt har vi kört på med Petter och hans 4 getter med 4-5-åringarna en gång i veckan. De har gjort Danssagan några gånger och även spunnit vidare och gjort figurerna i lera, tapetklister och lite sånt. Ungarna, och vi, tycker det var en toppenidé! Och såklart att göra hur många sagor som helst!"

3-5 år De 4 elementen: VATTEN-JORD-ELD-LUFT Visa Dölj

4 x naturvetenskap för våra yngsta medborgare - och alla sinnen!

En interaktiv föreställning eller "workshop" för alla sinnen för små barn. VATTEN-JORD-ELD-LUFT passar utmärkt som inspiration eller utgångspunkt när förskolan ska arbeta med naturvetenskap och enkla kemiska processer eller fysikaliska fenomen. I samband med föreställningen får barnen prova, känna och undersöka.

Programmets helhetsfokus är förståelse av samband i naturen och de olika elementens egenskaper.

Två av elementen utforskas på hösten och två på våren. Du bokar ett element i taget.

Så här anknyter Vatten-Jord-Eld-Luft till Läroplan för förskolan.
Se Solna kulturintroduktion Länk till annan webbplats. där du också bokar programmet.
Kostnadsfritt.

Språkliga aspekter

Här finns stora möjligheter för barnen att öva sig på att uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera, reflektera, lyssna och ge uttryck för egna uppfattningar och erfarenheter.

Särskilt intressant kan det vara att diskutera begreppet "jord" med barnen efter besöket med det temat eftersom jord både kan betyda mylla som det växer ur och hela jordklotet som vi lever på.

Upplägg och tips

Programmet "Sol-Vind-Vatten-Jord" är upplagt som en interaktiv föreställning där vissa delar är mer av föreställningskaraktär medan andra delar har mer fokus på aktivitet. Medföljande pedagoger behöver följa och leda barnen i de olika delarna.

Ett tips är att förbereda barngruppen och prata om det element de ska få uppleva innan de kommer till kulturskolan.

Att arbeta vidare med – att reflektera över

Efter besöket kan man prata med barnen om vad som är bra med det element de just varit på, hur vi människor använder oss av dess positiva egenskaper men också hur elementet kan vara farligt och otäckt. Ett exempel: Vind – vi kan få kraft - vindkraft, färdas i luftballong, frön kan blåsa och gro på nya platser, båtar kan segla… men också vind som kan få skepp att sjunka, träd att brytas av och hus att rämna. Låt barnens egna erfarenheter bilda grund för samtalet.


4-5 år DANSLIGAN Visa Dölj

Låt kroppen uttrycka glädje och fantasi!

Barn har ett otroligt stort behov av rörelse. Genom lekfull rörelse tränar barnen koordination, kropps- och rumsuppfattning, styrka och kondition. På ett lustfyllt sätt och under lekfulla former övar barnen:

 • hållning och balans
 • koncentration, motorik, koordination
 • kroppsuppfattning
 • rumsuppfattning
 • att ge andra plats och själv våga ta plats
 • samarbete med varandra
 • improvisation - skapa egna rörelser
 • musikalitet - att följa musiken

Exklusivt!
En ackompanjatör inspirerar och lotsar barnen musikaliskt genom lektionerna. (5 gånger)

Så här anknyter Dansligan till Läroplan för förskolan
Kostnad - se Solna kulturintroduktion Länk till annan webbplats. där du också bokar programmet.

Språkliga aspekter

Vi kopplar ihop rörelser med sånger, sagor och ramsor och övar på att våga använda sig av kroppen för att uttrycka olika saker t.ex. för att tolka djurs rörelser och egenskaper. Hur kan man vara både smidig och stark på samma gång?

Upplägg och tips

Förskolans pedagoger inbjuds att aktivt delta och får på så sätt med sig kunskaper om hur man kan arbeta med dans på förskolan. En av er kan t.ex. sitta bredvid och observera vad som händer, se på vilket sätt musiken förstärker det barnen gör eller studera om och i så fall hur dansläraren arbetar ur genusperspektiv.

Första gången får förskolan med sig sångerna och ramsorna så att ni kan fortsätta på förskolan.

Förskolans pedagoger får en bra möjlighet att upptäcka vilka barn som kan behöva mer motorisk övning.

Att arbeta vidare med – att reflektera över

Reflektera tillsammans i personalgruppen över hur dansläraren arbetade med att koppla ord och begrepp till rörelser och hur dansläraren arbetade för att få alla i gruppen att vara med och kunna ha olika roller, t.ex. leda – följa efter, samarbeta två och två osv. Det är också intressant att diskutera hur barnen uppfattar instruktioner.

Vad tycker du har varit bra med Dansligan?

- Inspiration. Bra upplägg. Trevligt! Bra ledare! Uppskattat bland barnen och pedagogerna!

- Musiken har stor effekt och gör att barnen deltar med glädje. Mycket bra pedagoger!

- Att ta instruktioner, röra sig till musik. Prova på många olika rörelselekar, att våga inför andra, att utmana sig själv.

- Alla barn kan vara med! Vi önskar fler tillfällen!

4 -5 år VÄRDEgrund med KULturskolan Visa Dölj

VÄRDEgrund med KULturskolan

Vi skapar tillsammans en atmosfär där var och en känner sig sedd och respekterad av alla de andra. Med enkla och lekfulla medel arbetar vi med likabehandling, allas lika värde och allas rätt att synas och ta plats i en grupp.

Genom engagerande och roliga dans- och dramaövningar övar oss på:

 • att lyssna
 • att invänta sin tur
 • att se och bekräfta andra i gruppen
 • att våga ta plats
 • att uttrycka sig med både röst och kropp
 • att samarbeta
 • att vara lyhörd
 • att både leda och följa varandra

Så här anknyter Värdekul till Läroplan för förskolan.
Kostnad - se Solna kulturintroduktion Länk till annan webbplats. där du också bokar programmet.

 

F-åk 3 VÄRDEGRUND Visa Dölj

Målet med programmet VÄRDEGRUND är att i ny neutral miljö kunna bryta negativa mönster som eventuellt kan finnas i en klass/klassrum.
Genom engagerande och roliga dans- och dramaövningar övar oss på att lyssna, invänta sin tur, och se och bekräfta andra i gruppen. Vi övar oss på att våga ta plats, uttrycka sig med både röst och kropp och att samarbeta. Vi övar på att både leda och följa varandra och att också vara lyhörda.

Kulturskolans lärare och gruppen skapar tillsammans en atmosfär där var och en känner sig sedd och respekterad av alla de andra. Sista gången får ni med er övningar som ni kan fortsätta göra i klassrummet.

Kostnad - se Solna kulturintroduktion Länk till annan webbplats. där du också bokar programmet.

5 år MUSIKLIGAN Visa Dölj

Vi sjunger, leker och spelar tillsammans!

Med rytminstrument lär sig barnen hålla en puls, spela enkla rytmer och skilja på musikens grundelement.

Barnen får också lära känna olika instrument som de sedan har möjlighet att börja spela på Solna kulturskola. Barngruppen och deras personal får en utökad repertoar av barnvisor - och har roligt!
(5 gånger)

Så här anknyter Musikpatrullen till Läroplan för förskolan >>
Kostnad - se Solna kulturintroduktion Länk till annan webbplats. där du också bokar programmet.

Språkliga aspekter

I Musikpatrullen övas många språkliga aspekter som hör samman med rytm, musik och sång. Det är rim och ramsor, sångtexter och deras betydelse, uttal och munmotorik, samverkan mellan musikens och kroppens uttryck, att kommunicera med gester, mimik och hela kroppen. Vi leker och skojar också mycket med det mesta!

Upplägg och tips

Första gången får ni alla sångtexter så att ni kan öva och sjunga tillsammans med barnen på förskolan. Ett tips är att ni spelar in alla sånger med hjälp av en mobil så att ni kommer ihåg melodierna och kan använda rätt röstläge, barnen har ett helt annat och mycket högre (ljusare) röstläge än vuxna och kan förstöra sina röster om de tvingas sjunga för låg.

Att arbeta vidare med - att reflektera över

I vilka situationer sjunger barnen spontant? I vilka åldrar? Går det att känna igen melodin? Orden? När kan barnen hålla ihop en hel sång? Vilket är deras röstläge när de väljer själva? Lyssna tillsammans med barnen – hur låter det när vi sjunger tillsammans? Prova att följa barnens röstläge på en sångsamling!

(Frågorna är fritt hämtade från Malmö högskola webb, projektet Rösträtt och Gunnel Fagius, musikdirektör och forskningskoordinator vid Uppsala universitet.)

Vad har varit bra med Musikpatrullen?

- Engagerade pedagoger fick barnen att vilja sjunga och röra sig till musik. På samlingen sjunger vi dessa sånger! Barnen sjunger också hemma!

- Att vi fått prova på att spela instrument och lära oss sånger som inte skulle sjunga annars.

- Inspirerande, lockar till musik och rörelsefrämjande för alla barn, speciellt för våra "stödbarn".

F-klass MUSIKENS ABC med Jonas & Helena Visa Dölj

Tillsammans upptäcker vi musik på olika sätt genom sång, spel och rörelse. Vi använder bokstäver och bildar ord som vi kopplar till sångerna vi sjunger.

Ett äventyr i bokstävernas och musikens värld med Jonas och Helena.

VÄLKOMNA!

Så här anknyter Musik i förskoleklass till Lgr11 >>
Kostnad - se Solna kulturintroduktion Länk till annan webbplats. där du också bokar programmet.

Kontakta oss

Senast uppdaterad